S moderními technologiemi proti kousání ocásků u prasat

Okusování ocásků je v chovech prasat častým jevem, který silně narušuje pohodu zvířat a jejich užitkovost. Jelikož se jedná o multifaktoriální problém, na jehož výskytu se podílí souhra mnoha faktorů z různých oblastí chovu, tak neexistuje ani žádné „standardní řešení“, které by fungovalo všude.

Pohoda je v chovech hospodářských zvířat důležitým faktorem, který má zásadní vliv na zdraví a užitkovost. Kousání ocásků pohodu výrazně narušuje a má na svědomí i ekonomické ztráty. Výskyt tohoto nešvaru mezi zvířaty může být spojený s více stresory, jako jsou nuda v důsledku nedostatku odpovídajícího obohacení ustájovacích prostor, zhoršená dostupnost vody či krmiva, narušení teplotního komfortu, nedobrý zdravotní stav a tak podobně. Zajistit odpovídající prevenci a kontrolu není kvůli širokému spektru možných spouštěčů vůbec snadné. Jednou z metod omezování rizika kousání ocásků je jejich kupírování, což neřeší základní příčiny, jež vedou k jejich poškozování, ani nedokáže zcela zabránit vzájemnému zraňování prasat. Proces, v jehož závěru se nachází ukončení kupírování ocásků jako preventivního opatření je vcelku problematický.

Za tímto účelem vyvinul Institut ochrany a chovu zvířat (Institut für Tierschutz und Tierhaltung) na Institutu Friedricha Loefflera v saském Celle Program intervence při kousání ocásků (Schwanzbeiß-Interventions-Program, SchwIP), který se skládá z poradenského konceptu podnikového plánování, v němž je zabudován software s 

Vzhledem k odlišnostem mezi německým a irským systémem chovu prasat musí být dotazníky přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly irským chovatelům. Vědci identifikovali 224 faktorů, které by mohly ovlivnit pravděpodobnost výskytu kousání ocásků, a seskupili je do 12 hlavních kategorií pokrývajících infrastrukturu a management podniku i chování zvířat.

Další kroky vědců budou směřovat ke konzultacím se specialisty na prasata, jako jsou faremní poradci, farmáři a zootechnici, aby se vybraným rizikovým faktorům přiřadily odpovídající váhy. Pro tuto část studie vytvořili webový průzkum, kde je možné přidat každému faktoru skóre indikující, zda zvyšuje riziko kousání ocásků (ve škále od 0 značící žádné riziko po 100 odpovídající velmi vysokému riziku) nebo má naopak ochranný vliv (opět s rozmezím od 0 pro žádný vliv po 100 vysoký vliv).

Precision Livestock Farming (PLF) je chytrá technologie, která umožňuje detailnější monitoring jednotlivých zvířat. Zahrnuje jejich automatizované sledování, aby se zlepšila užitkovost, zdraví a welfare, ale také omezil negativní dopad na životní prostředí. Technologie PLF zahrnují kamery, mikrofony a další senzory sloužící při sledování zvířat a jejich prostředí, ale též počítačové programy.

Pig Development Department na Teagasc uspořádalo na konci loňského roku virtuální workshop zaměřený na překážky a příležitosti, které mohou být spojené s využitím technologie k řešení problému s kousáním ocásků.

V rámci projektu TailBiteAdvice se vědci chystají zahájit novou fázi, při níž bude v několika následujících měsících vybavena stáj pro prasata v Moorepark zařízením pro videozáznam a senzory, které vědcům umožní získávat data představující zpětnou vazbu pro jejich partnery z Belgie, jež pomohou pro další zdokonalování algoritmů.

S použitím zahraničních materiálů připravila Ing. Anna Mikšovský Marcinková

Podrobněji v časopisu Náš chov 7/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down