19.07.2007 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

S ptačí chřipkou nastalo vybíjení

Zatímco loni přijatá mimořádná veterinární opatření pro tlumení aviární influenzy spočívala v zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky, letos přišla na řadu likvidace drůbeže. A to v komerčních chovech na Orlickoústecku, s nimiž se současně utrácela drůbež drobnochovatelů, jež se ocitla v ohnisku nebezpečné nákazy.

Po více než patnácti měsících udeřil nebezpečný virus ptačí chřipky H5N1 v České republice podruhé, tentokrát ale zabíjí drůbež v komerčních chovech na Orlickoústecku. Jen na farmách v Noříně a Tisové a nově také v rozmnožovacích chovech nosnic v Kosoříně a Netřebech došlo k utracení více než 100 000 kusů drůbeže. Vybíjení ale zdaleka není u konce. Nelichotivou bilanci navýšila také utracená drůbež z drobných chovů, které se ocitly v ohnisku nákazy. Vzhledem k rychlosti šíření nebezpečného viru H5N1 se začíná ještě uvažovat o razantnějších krocích s variantou utracení veškeré drůbeže v tříkilometrovém ochranném pásmu vzhledem k rychlosti šíření. A to bez ohledu na to, že je drůbež zdravá.

První úder v Tisové
Letos poprvé aviární influenza zahrozila na produkční farmě krůt v Tisové, která patří podniku ZOD Zálší. „Po transformaci JZD v roce 1992 pokračujeme mimo jiné i ve čtyřicetileté drůbežářské tradici. V kooperaci s podniky, kde máme více než padesátiprocentní vlastnický podíl, ročně vyrobíme kolem 7000 tun brojlerových kuřat. Kromě toho ještě vykrmujeme přibližně 800 tun krůt,“ řekl předseda představenstva Ing. František Bartoš.
Podezření, že nejde o běžnou infekci chovatelé pojali při větším úhynu dvanáctitýdenních krocanů. Ze zaslaných vzorků Státní veterinární ústav Jihlava potvrdil 20. června pozitivní nález aviární influenzy.
„V okamžiku podezření na ptačí chřipku jsme informovali příslušnou Krajskou veterinární správu pro Pardubický kraj. Hlavní epizootolog vyjel do ohniska, kde přijal předběžná opatření, to znamená, že provedl šetření na místě a nařídil okamžitou uzávěru objektu. Současně jsme o nenadálé situaci informovali Evropskou komisi. Svolaná Bezpečnostní rada Pardubického kraje za účasti složek integrovaného záchranného systému, které jsme informovali prostřednictvím našeho krizového centra v Brně, začala vyhodnocovat situaci a připravovat scénář na likvidaci nákazy, která postupovala velmi rychle. Tou dobou již uhynulo 1500 ze 6000 krocanů. Po rozhodnutí o utracení zbylých ptáků celý objekt zajistila policie a záchranný pluk armády ČR s technikou spolu s hasiči začali s likvidací krocanů ve velkokapacitních sedmitunových kontejnerech s kysličníkem uhličitým. Potom, co nám 21. června kolem půl druhé odpoledne Národní referenční laboratoř pro aviární influenzu, Státní veterinární ústav Praha – Lysolaje potvrdila, že jde o vysoce patogenní H5N1, jsme přistoupili ještě k preventivní likvidaci veškeré drůbeže v obci Tisová. V souladu s vyhláškou č. 36/2007 Sb. jsme vytyčili pásma kolem ohniska, a to ochranné pásmo tři kilometry, které zahrnovalo rizikovou zónu A a dále pásmo dozoru 10 km. Na základě konzultací s pracovníky Evropské komise jsme vytyčili ještě oblast nižšího rizika - zónu B, která v té době zahrnovala celý Pardubický kraj a Rychnov nad Kněžnou z Královéhradeckého kraje. Po vydání mimořádných veterinárních opatření jsme zaslali seznam obcí zařazených do vytyčených pásem Evropské komisi, která velice rychle vydala rozhodnutí o regionalizaci České republiky. To bylo velmi důležité z důvodu neomezení obchodování členských států s ostatními domácími producenty drůbeže a vajec,“ sdělil vedoucí oddělení ochrany zvířat Státní veterinární správy MVDr. Zbyněk Semerád.
Další případy
Přesně týden po zjištění viru H5N1 u krocanů v Tisové pražská Národní referenční laboratoř potvrdila devět pozitivních kuřat ze šedesáti odebraných vzorků na farmě v nedalekém Noříně s 28 000 brojlery před vyskladněním. U 36denních výkrmových kuřat nebyly klinické příznaky patrné, nákaza H5N1 byla prokázána až po tracheálním výtěru. Podle typizace, kterou provedla referenční laboratoř Evropské unie ve Weybridge, má úhyn drůbeže ve zmiňovaných chovech na svědomí subtyp H5N1, který se vyskytuje v Kuvajtu a na středním východě.
Přijatá opatření byla stejná jako v Tisové. Podle unijní legislativy opatření v ochranném pásmu trvá po dobu minimálně 21 dnů, a to od data provedeného vyčištění a dezinfekce v ohnisku. Potom je oblast v mírnějším režimu, kde je na základě rozhodnutí příslušné Krajské veterinární správy možné obchodovat. Obě zóny (A, B) kolem ohniska v Tisové se rozšířily o další čtyři kilometry severně a do zóny B přibyl ještě Hradec Králové.
„Nechci, aby to vyznělo jako lichocení těm, co tu nejsou, ale hasiči s vojáky si opravdu mákli a celou záležitost, která nebyla pro nikoho jednoduchá, zvládli na výtečnou. Stejný názor vyjádřil i hlavní hygienik MUDr. Michael Vít, který nás osobně navštívil. Prakticky během tří dnů se zlikvidovala drůbež, podestýlka a zbylé krmné směsi, vydezinfikovaly se haly a proběhla dekontaminace lidí a techniky. Hygienická služba Pardubického kraje poskytla všem, kteří se na mimořádné akci v Tisové i Noříně podíleli, přípravek Tamiflu. Asi 270 lidí bude antivirotikum preventivně užívat po dobu deseti dnů a tři týdny stráví pod dohledem svého obvodního lékaře,“ konstatoval předseda Bartoš.
V současné době představitelé ZOD Zálší jednají s pracovníky ministerstva zemědělství o náhradách škod, které byly předběžně vyčísleny na šest milionů korun. Pokud jde o další budoucnost drůbežářské výroby, podnik by chtěl drůbež chovat i nadále a ve stejném rozsahu.
Stejný osud jako drůbež v Tisové a Noříně čeká v těchto dnech (11. června) i 70 000 slepic ze dvou rozmnožovacích chovů v Kosoříně (u Chocně) a Netřebech (České Heřmanice), kde byla nebezpečná nákaza zjištěna v rámci monitoringu v ochranném pásmu v Noříně. Nemilosrdný verdikt – utracení se dotkne nejen drůbeže na pozitivních farmách a drobnochovů v ohnisku nákazy, ale podle posledních informací také veškeré drůbeže ve vytyčeném tříkilometrovém pásmu.

Mimořádná veterinární opatření
Ve stejné době, jako začali hynout krocani v Zálší, se na jiném místě republiky (na Břeclavsku) nalezla uhynulá labuť. Ta se pro Státní veterinární správu ČR stala signálem pro vydání celostátních mimořádných veterinárních opatření jako v roce 2006.
Přijatá mimořádná veterinární opatření spočívají v tom, že v komerčních chovech se nesmí chovat drůbež ve volných výbězích – výjimku povoluje příslušná krajská veterinární správa za předpokladu, že dojde k účinnému zamezení kontaktu s volně žijícími ptáky. Chovatelé drůbeže jsou dále povinni hlásit krajské veterinární správě jakékoli změny v chovu, které by se týkaly například poklesu příjmu krmiva či vody, dále užitkovosti nebo při úhynu přesahujícím tři procenta ze stavu ptáků za týden. Platí zákaz přesunů drůbeže, vajec, podestýlky a krmiva, je omezen vstup lidí do drůbežáren a vozidla pohybující po farmách musejí projít přes dezinfekční smyčku. Současně platí i zákaz konání výstav drůbeže, výjimečně se povoluje jen v uzavřených prostorách. Soutěže poštovních holubů jsou povoleny za podmínky, že lety nezačínají nebo nekončí v pásmech s přijatým omezením. Psi mimo obydlí musejí být vždy na vodítku.
Protože se situace kolem aviární influenzy v tuzemsku neustále vyvíjí, nelze předvídat, kdy Česká republika bude nákazy prostá. A v návaznosti na aktuální nákazovou situaci v okolních sousedních státech, zejména pak v oblasti Bavorska a Saska, kde je podle aktuálních informací hlášeno přes dvacet pozitivních volně žijících ptáků, může u nás dojít ještě k větším komplikacím.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

  1. Vážení ! Dovolte mi prosím, několik neformálních, až "rouhavých" větiček : Jako technik a nikoliv veterinář si netroufám posoudit tuto situaci zcela dopodrobna, ale napadá mne jedna věc : Není možno při podezření, či úhynu v chovu likvidovat jen nesporně nakaženou (či už mrtvou drůbež ) a nevybíjet celý chov ? Vím, že přirovnání vždy kulhají, ale když onemocní v rodině (kolektivu) jeden člen na závažnou "chřipku" - a nemusí jít jen o ní ! - tak také nelikvidujeme celý kolektiv, ale nařídíme karanténu a čekáme, jak se bude situace dále vyvíjet. Není možno totéž realizovat u vybíjených chovů ? Nejsou vzniklé ztráty neúměrné současným opatřením a obavám ? Velmi by mne zajímal zasvěcený názor SVS !

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down