Seminář o odstavu selat

Okamžik odstavu byl vždy kritickým okamžikem v životě prasete. Mnoho věcí se mění, poměrně často to vede ke zdravotním problémům souvisejícím s odstavem. Po celá desetiletí antibiotické růstové stimulátory nebo oxid zinečnatý tyto problémy potlačovaly, ale moderní doba si stále více žádá moderní řešení. Otázka tedy opět zní: jaké jsou příčiny zdravotních problémů spojených s odstavem a můžeme vymyslet nová a inovativní řešení, která by pomohla selatům?

Hostitelkou on-line semináře byla editorka časopisu Pig Progress Liza Bruggelingová. Přednášky si připravili Jan Fledderus (hlavní konzultant a produktový manažer pro prasata ve společnosti Schothorst Feed Research – SFR), Lea Hübertz Birch Hansenová (globální technická produktová manažerka pro prasata ve společnosti Novonesis), Patrick Pageat (zakladatel a vědecko-technický manažer laboratoře SIGNS).

 Výživa a věk při odstavu

Jan Fledderus se zabýval vývojem ve výživě selat v době odstavu. Věnoval se otázkám, jak zvýšit procento selat, která před odstavem konzumovala krmivo, jaký je vliv věku odstavu na úspěšný odstav a jaký je vliv složení krmiva na zdraví a růst selat po odstavu. Řekl, že selata narozená prasničkám zůstávají pozadu, takže se v experimentální stáji SFR odchovávají speciální dietou a kontrolují se. Rozhodujícím při odstavu je věk selat, starší selata mají zralejší trávicí trakt, většina už jich před odstavem přejímá krmivo, jsou zdravější a mají lepší denní přírůstek až do porážky. Pokud jde o management krmení, tak selata by měla dostávat creep krmivo jako přípravu na odstav 7 dní před odstavem, tranzitní krmivo pro zdravé střevo se doporučuje dávat ý dní před odstavem a 7 dní po něm, odstavová dieta pro růst a přírůstek by se neměla dávat dříve než po sedmi dnech po odstavu.   Je dobře pochopit efektivní vliv vlákniny na tranzitní dietu, protože ovlivňuje příjem krmiva, konzistenci výkalů, váže bakterie a redukuje vznik E.coli průjmů, udrží pH žaludku, Proto by se měla vláknina zařazovat do krmiva selat s tím, že jde obsah, složení a velikost částic. N užitkovost selat po odstavu mají vliv hmotnost, velikost vrhu, věk při odstavu, příjem krmiva a jeho forma, kvalita vody, genetika, vakcinace, ztráta matky a stres při odstavu, transport selat, hustota sazení klece, hygiena stáje a mikroklima.

 Probiotika fungují

Lea Hübertz Birch Hansenová vysvětlila, že probiotika na bázi bacilů jsou profylaktická strategie k překonání problémů s odstavem.  Popsala základní informace o problémech po odstavu, že ETEC způsobil průjem nebo osmotický průjem a jak mohou probiotika působit. Jak mohou probiotika působit jako profylaktická strategie? Mluvila také o konceptu nízkého obsahu bílkovin jako strategie s probiotiky Novonesis (Bacillus subtilis a Bacillus amyloliqufaciens) pro udržení robustnosti nově odstavených prasat. Bylo například zjištěno, že kyselina mléčná byla identifikována jako zvláštní metabolit, který u selat inhibuje růst enteropatogenů a je dále přeměněn na mastnou kyselinu s krátkým řetězcem, který mlže být využita intestinálním epitelem jako zdroj energie. Novonensis  Bacillus subtilis moduluje střevní mikrobiom a metabolomický profil selat s ETEC  (patogenní E. coli tvoří enterotoxiny - enterotoxigenní -ETEC). Probiotika také zlepšují zdraví střev tím, že snižují přebytečné krmivo. Osmotické průjmy jsou způsobeny přebytkem živin v zadní části střeva, a to vede ke změně pH a růstu patogenních bakterií. Přednášející dodala, že přidávání probiotik na bázi B. subtilis malým selatům tak, aby se díky profylaxi a bránění infekcím a nutričním změnám ve střevech po odstavu.

 Feromony uklidňují

Patrick Pageat vysvětlil funkci uklidňujícího feromonu prasat (PAP), který zlepšuje pohodu a užitkovost při odstavu. Protože odstav je náročná situace, kdy se selata musí přizpůsobit změnám prostředí, sociální situaci a výživě, mohou být použity syntetické mateřské uklidňující feromony jako přírodní nástroje pro usnadnění adaptace na různé situace u několika druhů hospodářských zvířat. Mateřské uklidňující feromony, a v tomto případě prasečí uklidňující feromon (SecurePig®Origin a SecurePig®Flash), zlepšují welfare, optimalizují expresi genetického potenciálu pro růst a podporují pozitivní interakce při odstavu a v celkovém systému produkce prasat. Secure Pig Origin je uklidňující feromon prasat, který je produkován mazovými žlázami mezimamární rýhy u kojících prasnic. Vlastní produkt je syntetický a strukturální analog. Uvolňování tohoto feromonu, tedy vodní gelové matrice je jednoduché a má dlouhodobé trvání.  Je to ekologický, udržitelný a bezpečný produkt. Secure Pig Range je vysoce kvalitní, snadno použitelný gelový difuzér nebo roztok k nalití. Umožní zvířatům lepší kontrolu nad jejich reakcemi, když čelí stresovým situacím nebo prostředí (transport, socializace, nové prostředí, manipulace, péče, odstav apod.) Tento analog pomáhá prasatům každého věku adaptovat se na náročné situace, které mohou u vyvolávat stres i s jeho důsledky (snížený růst, zvýšený počet bojů, onemocnění atd.). Snížením energie věnované stresu, redukce bojů a zlepšením práce imunitního systému, optimalizuje produkt užitkové vlastnosti prasat, a přitom garantuje jejich zdraví. Secure Pig přináší benefity pro březí prasnice v tom, že redukuje jejich agresivitu a posiluje jejich mateřské chování a pozitivně ovlivňuje jejich sociální chování. U selat snižuje konkurenci při sání mléka, redukuje mortalitu, optimalizuje průměrný denní přírůstek (ADG) a zvyšuje konverzi živin, optimalizuje růst a sociální chování.  U vykrmovaných prasat snižuje agresivitu a počet bojů a také např. okusování ocásků, snižuje mortalitu, optimalizuje růst a přírůstek i sociální chování a zvyšuje homogenitu celé šarže vykrmovaných prasat. Produkty (feromony) firmy SIGNS jsou 100% bezpečné, ekologické a jejich vlastnosti jsou navíc vědecky dokázány.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down