Šest výsledků z průzkumu antimikrobiální rezistence

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) a Světová zdravotnická organizace (WHO) zkoumaly členské státy WHO o tom, jak bojují proti antimikrobiální rezistenci. Antimikrobiální rezistence je vážným ohrožením lidského zdraví a hospodářského rozvoje. Nadužívání a zneužívání antimikrobiálních látek u lidí, zvířat a rostlin zrychlilo přirozené evoluční procesy a mikroby se stávají rezistentními vůči léčbě antibiotiky.

Zpráva uvádí, že antimikrobiální rezistence (AMR) pravděpodobně zhorší globální ekonomickou nerovnost, přičemž ekonomické náklady neúměrně ovlivňují chudší země. Světová banka předpokládá výrazné snížení mezinárodního obchodu (kvůli AMR) v důsledku poklesu obchodu se zvířaty a živočišnými produkty.
Ve zprávě se však uvádí, že došlo k pokroku ve vývoji národních akčních plánů a opatření zaměřených na řešení AMR, i když nebylo dosaženo ambiciózního cíle mít národní plány AMR v každé zemi do roku 2017.
Ze 194 kontaktovaných zemí reagovalo na průzkum WHO 154 zemí, což je 79,4 %, a představuje to 91,3 % světové populace.

Některé hlavní závěry zprávy:

  • Pouze 64 zemí uvádí, že podle doporučení FAO-OIE-WHO omezuje používání kriticky důležitých antimikrobiálních látek v živočišné výrobě pro podporu růstu. Pouze tři země z afrického regionu a sedm zemí z oblasti americké podniklo tento důležitý krok ke snížení vzniku antimikrobiální rezistence.
  • 67 zemí má přinejmenším zavedenou legislativu, která kontroluje všechny aspekty výroby, licencování a distribuce antimikrobiálních látek pro použití u zvířat. Ale 56 zemí uvedlo, že nemá žádnou vnitrostátní politiku nebo právní předpisy týkající se kvality, bezpečnosti a účinnosti antimikrobiálních přípravků používaných pro zvířata a rostliny a jejich distribuci, prodej a použití, nebo že nemohou oznámit, zda mají takovou politiku.
  • Z deseti nejlepších zemí produkujícími kuřecí, vepřové a hovězí maso má devět  národní akční plán. Z těch deseti nejlepších má pouze Čína a USA nejvyšší stupeň národního akčního plánu.
  • 78 zemí má zavedené předpisy, které zabraňují kontaminaci životního prostředí, ale pouze deset z nich uvádí komplexní systémy, které zajistí dodržování předpisů pro veškeré nakládání s odpady, včetně předpisů omezujících vypouštění antimikrobiálních reziduí do životního prostředí.
  • 100 zemí má nyní zavedené národní akční plány pro AMR a dalších 51 zemí má vypracované plány, je však zapotřebí další opatření, aby bylo zajištěno jejich provádění.
  • 53 zemí uvádí, že mají funkční, víceoborovou pracovní skupinu, ačkoli dalších 77 zemí má takovou skupinu vytvořenou.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down