22.06.2021 | 05:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Škola pro život

Ve Středočeském kraji je pět středních zemědělských škol. Jednou z nich je Střední zemědělská škola Čáslav, která loni oslavila sto let od svého založení. Navzdory změnám, kterým si během století zemědělství prošlo, uvedená vzdělávací instituce navazuje na své historické tradice a vychovává absolventy připravené pro praxi i v jednadvacátém století.

O nabídce studijních oborů a o praktickém vzdělání absolventů a možnostech jejich uplatnění jsme hovořili s ředitelem školy Ing. Jaromírem Horníčkem.

Jaké vzdělání a studijní obory uchazečům aktuálně poskytujete?
Přes všechny potíže předchozích let si škola dokázala podržet zkušené odborníky pro výuku a v této době se hlavně zaměřuje na rozmanitost praktické části studia. Stále přibíráme nové pedagogy. Studijní obory zdokonalujeme tak, aby absolventi co nejlépe vyhovovali současným požadavkům moderního zemědělství a byli komplexně připraveni na budoucí profesní život. Rámec maturitního oboru Agropodnikání jsme změnili na zaměření na zemědělský provoz a chovatelství. V zaměření zemědělský provoz učíme žáky novým technologiím. Například práci s navigacemi, GPS systémy, drony i s přístroji na scanování půd. Zaměření na chovatelství vzniklo před několika lety v reakci na poptávku veřejnosti po zaměření na chov drobných a zájmových zvířat. Výuka chovu tradičních druhů hospodářských zvířat je obohacena i o kynologii. Pro absolvování výuky škola zřídila psinec. Součástí školního parku je i malé cvičiště s různými překážkami pro všestranný rozvoj a výcvik psů. Studenti mají možnost absolvovat se svými psy canisterapeutické aktivity v domovech pro seniory a dlouhodobě nemocné nebo v dětských skupinách. Pod vedením partnerské organizace Pes Partner n. s. se mohou zúčastnit canisterapeutických zkoušek psů. Od školního roku 2017/2018 u nás mohou zájemci studovat dva nové obory, jednak čtyřletý studijní obor Veterinářství, ukončený maturitní zkouškou, a tříletý učební obor Zemědělec-farmář, ukončený učňovskou zkouškou. Obor Veterinářství je zajímavý pro všechny nadšence, kteří chtějí pečovat o pohodu a zdraví zvířat. Byla vybudována pedagogicko-doktorská ordinace přímo v budově zemědělské školy. Pro praktickou výuku byla zrekonstruována i pitevna. Letos v tomto nejžádanějším oboru očekáváme první maturanty. Pro technicky zaměřené zájemce je tu studijní obor Agropodnikání se zaměřením na zemědělský provoz a již zmiňovaný tříletý učňovský obor Zemědělec – farmář. Žáci mají k dispozici nové vybavené dílny, nový traktor do autoškoly. Pro výuku odborných předmětů a informačních technologií mohou studenti také využívat například mechatronické stavebnice, 3D tiskárny, plánujeme i práci s roboty. Pro lidi s láskou k podnikání v zemědělství se nabízí maturitní obor Ekonomika a podnikání, který zahrnuje například agroturistiku či oblast marketingu a propagace. Během studia mají žáci možnost získat řidičské oprávnění skupiny B a T, popřípadě C.

Kde připravujete žáky na praktickou výuku?
Poslední, co škole opravdu velice chybí, je kvalitní zázemí pro výuku na blízkém školním statku. Spolupráci se školním statkem, který se ale řídí centrálně, se snažíme udržovat a rozvíjet. Nejlepší varianta by byla, kdybychom si školní statek mohli spravovat sami. Máme sice připravený projekt, ale s jeho realizací budeme muset počkat až jak dopadne plánovaná optimalizace zemědělských škol ve Středočeském kraji. Pro praktickou část výuky bychom chtěli mít do budoucna na školním statku demonstrační stáje se všemi základními druhy hospodářských zvířat.
Praxi pro naše absolventy máme sjednanou s několika smluvními zemědělskými podniky, například se ZOD Potěhy, ZOS Kačina, a. s., či na farmě u Ing. Petra Miláčka v Hostovlicích. Ještě před covidem, za starého vedení Středočeského kraje, jsme chtěli na statku vybudovat jízdárnu. Protože tento záměr se zatím neuskutečnil, chodíme se studenty do jezdeckého střediska ARS Filipov k panu Lomskému. Kromě toho naši studenti navštěvují také útulky a stanice zvířat či soukromé zoologické zahrady.
Součástí praktické výuky jsou i různé semináře s odborníky z praxe, exkurze na farmách či návštěvy tradičních zemědělských výstav v Brně, Lysé nad Labem i v Českých Budějovicích.

Jaké možnosti uplatnění mají absolventi čáslavské „zemědělky“?
Zejména kvůli nevyhnutelné generační obměně má zemědělská praxe o naše absolventy velký zájem. Vzdělaných agronomů, zootechniků, ale i lidí na traktory, do dílen a na pole je zoufalý nedostatek. Absolventi oboru Agropodnikání se mohou ucházet o přijetí ke studiu na vysoké škole nebo v různých formách pomaturitního studia. V praxi však nacházejí uplatnění i v některých dalších činnostech. Získaných vědomostí a dovedností z odborných předmětů zaměřených na kynologii mohou například využít i jako pracovníci výcvikových středisek, v jednotkách záchranářů, hasičských sborů, policie a vojska. Absolventi zaměření na zemědělský provoz se mohou uplatnit také jako technici zemědělského provozu a služeb, soukromě hospodařící zemědělci, pracovníci provozních úseků zpracovatelského průmyslu, poradci organizací a podnikatelů v zemědělství i ve státní správě. Absolvent studijního oboru Veterinářství se může uplatnit jako veterinární asistent, laborant nebo zemědělský technik či zootechnik v chovech hospodářských zvířat. Najde však uplatnění také v plemenářských podnicích, v útulcích pro opuštěná zvířata, ve stanicích ohrožených zvířat, v prodejnách zvířat, v chovech cizokrajných zvířat, při výrobě a distribuci krmiv, při zpracování produktů v rámci zemědělského podniku, v oblasti marketingu veterinárních potřeb, jako samostatný podnikatel apod.

Jaký je v současné době zájem o studium na SZeŠ Čáslav?
Momentálně máme 290 studentů a jejich počet se v posledních letech stále zvyšuje. Podle dodaných zápisových lístků se počet žáků zvýší na 340. Největší zájem je o obor Agropodnikání dále o Veterinářství a Zemědělec – farmář. Poměrně slušný zájem je i o obor Ekonomika a podnikání. Na škole převažují studenti z regionu, ale máme tu i žáky z Chebu, Plzně, Litomyšle, Ostravy či Brna. Současné zemědělství se mění velice rychle a jsme rádi, že i naše škola může přispívat ke změně povědomí o něm. Vědomí společnosti o zemědělství jako o perspektivním a dynamickém oboru je totiž důležité pro nás všechny.*

V novém skleníku se našlo místo i pro sukulenty

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down