Šlechtění na zvýšení odolnosti vůči klinické mastitidě u holštýnského skotu

Výchozí odhady byly provedené na základě souboru vycházejícího z Deníku nemocí a léčení, který zahrnoval 18 633 krav s 22 179 laktacemi. Porovnání bylo provedeno se souborem doplněným o sběr údajů o nemocech, který proběhl pod názvem Studie trhu Q CZ. Tento soubor zahrnoval 29 505 zvířat a 49 044 laktací. Pro vlastní odhad byl použit lineární animal model, kdy genomické plemenné hodnoty byly odhadnuty jednokrokovou metodou odhadu využívající současně veškeré zdroje informací o populaci.

Ze získaných odhadů byly vypočteny relativní plemenné hodnoty pro konvenční i genomické plemenné hodnoty. Jako referenční hladina byl použit průměr konvenčních či genomických plemenných hodnot býků narozených v roce 2010. Čím vyšší je relativní plemenná hodnota, tím vyšší je plemenná hodnota zvířete pro odolnost vůči klinické mastitidě. Spolehlivost plemenných hodnot byla vypočtena na základě standardních chyb odhadů a aditivní genetické variance odhadnuté pro klinickou mastitidu. Koeficienty dědivosti výskytu klinické mastitidy byly 2,85 % (soubor Deník) a 4,97 % (soubor Deník Q CZ). Ukázalo se, že použití souboru s Q CZ stejně tak jako genomického odhadu vede k nárůstu spolehlivosti plemenných hodnot. Proto navrhujeme nadále používat k odhadu plemenných hodnot pro odolnost vůči klinické mastitidě soubor včetně údajů Q CZ a genomickou jednokrokovou metodu.

Genomické odhady plemenných hodnot se ukázaly vhodné pro rozlišení genetických předpokladů býků i krav, případně jalovic. Tím je umožněno šlechtit v české holštýnské populaci na odolnost proti klinické mastitidě.*

Ing. Ludmila Zavadilová, CSc., Ing. Eva Kašná, Ph.D., Ing. Zuzana Krupová, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Praha-Uhříněves

 Podrobněji v časopisu Náš chov 9/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down