Šlechtění zvířat podle Mendela

Ve středu 23. března se konal seminář s názvem Příspěvek J. G. Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat. Seminář probíhal ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i., v Praze-Uhříněvsi a současně na platformě Zoom.

Úvodní přednášky se ujal prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (Oddělení genetiky a molekulární biologie Masarykovy univerzity), a popisoval v ní postup od Mendelových elementů k modernímu šlechtění zvířat. Genetické principy popsané J. G. Mendelem stále platí a stejně tak jeho předpověď diskrétních informačních a hmotných jednotek dědičnosti geny.

Prom. biol. Karel Novák, CSc. (VÚŽV), vysvětlil důsledky genetiky modelu hrachu pro živočišnou genetiku.

Tématem genetiky koní se zabývala ve své přednášce Genetické vyhodnocení skokové výkonnosti a lineárního popisu ve sportovní populaci koní v České republice Ing. Alexandra Novotná, Ph.D. (VÚŽV). Uvedla , že se v ČR stále zvyšuje zájem o sportovní jezdecké disciplíny rekreační ježdění. Nicméně se pro selekci koní málo využívají genetické vyhodnocování a předpovědi plemenných hodnot.

Ing. Eva Kašná, Ph.D. (VÚŽV), prezentovala aktuální směry ve šlechtění dojeného skotu. Šlechtění ovcí se věnoval Ing. Michal Milerski, Ph.D. (VÚŽV), v přednášce Příspěvek šlechtění ovcí k práci J. G. Mendla a naopak.

Současný stav šlechtění prasat popsala Ing. Eliška Žáková, Ph.D., aby vysvětlila kde ve šlechtění prasat jsme a kam směřujeme. Projekt NAZV genomiky prasat (roky 2019-2023) má dosud otestováno 1293 zvířat. Cílem je i genomické hodnocení šlechtěných populací prasat. Přednášející dodala, že kontrola užitkovosti prasat v Čechách a na Moravě oslaví v roce 2026 stoleté výročí.

Závěrečnou přednášku si připravila Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D. (VÚŽV). Hovořila o aktuálních směrech ve šlechtění masného skotu. Pro chovatele masného skotu bude přínosem zpřesňování stávajících systémů (porodní hmotnost), sledování nových důležitých znaků (hodnocení vemene, končetin, temperament matek k chovateli a k teleti, životaschopnost telat) či zavedení genomiky jako značky kvality.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down