13.06.2016 | 05:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sledování rezistence k antimikrobikům u drůbeže

Cílem Národního programu sledování rezistence k antimikrobikům u veterinárně významných patogenů v chovech drůbeže je napomáhat vytvoření podmínek k odpovědnému používání antimikrobik. Program má motivovat soukromé veterinární lékaře k laboratornímu testování citlivosti na antibiotika a poskytovat informaci o citlivosti nebo rezistenci původce.

V rámci dobrovolného programu sledování rezistence k antimikrobikům má soukromý veterinární lékař možnost při podezření na bakteriální onemocnění vyžadující aplikaci antimikrobika využít státem hrazené vyšetření citlivosti na antibiotika a zaslat do státních veterinárních ústavů vzorek. Pokud laboratoř v tomto vzorku stanoví některý z vybraných veterinárně významných patogenů, provede u tohoto izolátu vyšetření citlivosti na antibiotika. Z tohoto pohledu jsou veterinárně významné patogeny původci bakteriálních onemocnění, kteří byli vybráni pro potřeby programu ve spolupráci se zástupci chovatelů a s nimi spolupracujícími soukromými veterinárními lékaři. Pro hrabavou drůbež jsou to Escherichia coli (klinicky významné izoláty), Pasteurella multocida, Enterobacter spp., Enterococcus spp. a Staphylococcus aureus.

Za období od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2015, tj. za prvních deset měsíců pilotního provozu národního programu,  získané výsledky přinesly zajímavé poznatky a potvrdily, že program je užitečný při používání antimikrobik v klinické praxi i při utváření antibiotické politiky a dalšího směřování výzkumu.

Ve 155 chovech hrabavé drůbeže bylo detekováno celkem 597 kmenů vybraných patogenů, přičemž nejvíce jich bylo zjištěno ve výkrmech kuřat. To souvisí se skutečností, že z chovů brojlerů bylo zasláno nejvíce vzorků k detekci původce a vyšetření jeho citlivosti na antimikrobika. Nejčastěji zjištěným původcem v chovech drůbeže stejně jako u ostatních v programu sledovaných druhů hospodářských zvířat (skot, prasata) byla E. coli. U tohoto původce izolovaného od hrabavé drůbeže byl také nejvíce frekventovaný nález multirezistentních kmenů, tj. kmenů rezistentních na  čtyři a více testovaných antibiotik.*

Více se dočtete v článku MVDr. Milady Dubské (SVS Praha) a spolupracujících autorů z VÚVeL Brno, ÚSKVBL a SVÚ Praha v červencovém čísle časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down