Snížení používání antibiotik pomocí technologií

Technologie a software pomáhají zlepšovat zdraví a dobré životní podmínky hospodářských zvířat, ale mohou také přispět ke snížení užívání antibiotik tím, že se sníží nemocnost a udrží užitkovost. Nadměrné užívání antibiotik bylo v médiích hlavním tématem s tvrzením, že použití u zvířat snižuje jejich účinnost u lidí. Pro toto tvrzení je velmi málo důkazů, ale bylo prokázáno, že nadužívání antibiotik u hospodářských zvířat může následně vést k jejich neúčinnosti při léčbě zvířat v důsledku rezistence.

Aby se zabránilo dalšímu stupňování tohoto problému, EU od roku 2006 zakázala používání antimikrobiálních stimulátoru růstu.

Antibiotika u hospodářských zvířat
Ačkoli je používání antibiotik u zvířat relativně vysoké, asi 44 % všech užívaných antibiotik (ve Velké Británii v roce 2013), jeho použití u lidí je stále vyšší, a to 56 %. Z těchto 44 % bylo nejvíce antibiotik použito u domácích zvířat zvířatům (61,4 milionu zvířat) a více než 1 miliardu tvořili hospodářská zvířata a drůbež. Zatímco výroba drůbežího masa se v letech 2012 až 2015 zvýšila o 5 %, používání antibiotik v odvětví kleslo o 43 %. Vakcinace zvířat proti chorobám může přispět ke snížení užívání antibiotik, přičemž očkováním proti salmonelám u drůbeže se snížilo objevení nemoci u lidí v EU od roku 2004 o 54 %.
V USA u hospodářských zvířat po dobu jednoho až 60 dní chována po použití antibiotik, než se dostanou na trh. Tato ochranná lhůta umožňuje, aby byly všechny zbytky antibiotik zcela odstraněny z těla. Podobné postupy jsou přijaty po celém světě, aby se zabránilo tomu, že se antibiotika dostanou do potravinového řetězce.
Ve Velké Británii přestanou chovatelé dojnic do roku 2020 používat antibiotika u zvířat, kromě výjimečných okolností. Ačkoli je možné zcela přestat používat antibiotika, může to potenciálně vést k vyšší mortalitě a k vedlejším efektům způsobeným onemocněním, jako jsou špatná střevní integrita, stres, snížená spotřeba vody a krmiva a následně prodloužení doby, než se objeví na trhu. Aby zemědělci mohli omezit využívání antibiotik, aniž by ohrozili zdraví a užitkovost stád, je třeba optimalizovat biosekuritu a zajistit vyšší úroveň výživy a welfare, s čímž může pomoci software a technologie.
Řešení problémů – biosenzory

Pro zajištění zdraví zvířat bez antibiotik je nutné průběžně shromažďovat údaje, analyzovat je pomocí snadno dostupného softwaru. Přenosná zařízení dokážou detekovat složky potu, měřit pH a tělesnou teplotu. Biosenzory, hlavně vyráběné pro kontrolu zdravotního stavu a diagnózu onemocnění u lidí, se nyní objevují i v živočišné výrobě. Některé z vyvinutých technologií detekují mikrofluidní látky, umí sérodiagnostiku, měří pocení a slinění.
Biosenzory jsou užitečné nástroje k detekci hladin antibiotik u zvířat a varují zemědělce, pokud jsou vysoké. Biosenzory by také mohly zajistit rychlou diagnostiku, aby se co nejrychleji detekovala případné ohniska nákazy. Toho se Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) a agentury pro bezpečnost potravin obzvlášť obávají, neboť se může zabránit onemocněním, která mohou postihnout člověka.
Biosenzory mohou zjistit nepřítomnosti nebo přítomnosti chemických látek nebo biomarkerů, sledovat hladinu glukózy, bílkovin, enzymů nebo testovat škodlivé chemikálie, a to za použití zařízení bionanotechnologie a mikroelektroniky, která jsou umístěna uvnitř těla nebo na těle zvířete.

 Technologie dostupná na trhu

Jiné technologie, které jsou vyvinuty za účelem zjištění zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, mají formu zvukových analyzátorů, které dokážou poznat úroveň stresu u kuřat, krav a prasat. Může být sledována také metabolická aktivita z pohledu problémů s plodností, ztučnění jater, ketózám, dislokaci slezu, metritidám a zadržení placenty. Monitorování teploty může indikovat březost, otelení a laktaci, zatímco sledování analýza slin a dechu se používá pro klinickou analýzu, neboť množství kyslíku a kyseliny dusičné v dechu může naznačovat zdravotní stav. Tyto typy technologií jsou v určité podobě dostupné na trhu, a to ve formě krčních obojků, náramků, vnitřních bolusů nebo detekčních proužků. Mnoho z těchto systémů mohou chovatelům pomoci, protože data jsou nahrávána do softwarových systémů, který je přístupný prostřednictvím mobilních telefonů, počítačích a tabletech. To snižuje potřebu konvenčních metod, jako je vedení deníku nebo psaní poznámek.

 Význam ekonomiky

V případě možných investic na farmě vždycky hraje důležitou roli ekonomika. Pokud musí zemědělec koupit několik zařízení pro sledování odlišného chování nebo fyziologie, mohlo by jít o nesmírně drahou investicí, kterou by si většina zemědělců pravděpodobně nemohla dovolit. Rozdíl mezi výzkumem a praxí proto musí být překlenut, aby umožnil technologiím oslovit zemědělce. Zvířata se navíc musí chovat s jakýmikoli zařízeními přirozeně. Tady jsou velmi užitečné interní bolusy, protože po jejich zavedení zvíře ani neví, že je má. Nicméně pokud by došlo k poruše, je nepravděpodobné, že by byla zjištěná nebo opravitelná. Minimalizace používání antibiotik je cílem mnoha veterinářů, ale jejich striktní zákaz může vést ke zvýšenému riziku vystavení zvířat patogenům. Použití technologie k dosažení správné rovnováhy je proto nezbytné. Skutečná potřeba je integrovat dostupnou technologii do účinného online systému, který funguje v reálném čase, takže zemědělci mohou bezodkladně reagovat u svých zvířat na jakékoli změny.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *