Snížení prodeje antimikrobiálních látek v EU

Výroční zpráva o evropském dozoru nad spotřebou veterinárních antimikrobiálních látek (ESVAC), kterou agentura EMA zveřejnila v listopadu 2021, ukazuje, že evropské země podstatně snížily používání antimikrobiálních látek u zvířat. Podle údajů z 25 zemí, které poskytly vstupy za celé období 2011–2020, byl celkový prodej veterinárních antimikrobiálních látek v těchto evropských zemích v roce 2020 o 43 % nižší než v roce 2011.

 

Čtyři země však zaznamenaly nárůst o více než 5 % a dvě další země zaznamenaly mírný nárůst nebo pokles (pod 5 %) celkového prodeje.

Antimikrobiální látky důležité v humánní medicíně

„Pokles celkového prodeje antimikrobiálních látek pro použití u zvířat po dobu 10 let ukazuje, že politické iniciativy EU v kombinaci s pokyny a vnitrostátními kampaněmi podporujícími uvážlivé používání antimikrobiálních látek u zvířat mají pozitivní účinek,“ uvedl Ivo Claassen, vedoucí divize veterinárních léčiv agentury EMA. Prodej antimikrobiálních látek, které jsou v humánní medicíně považovány za kriticky důležité, se mezi lety 2011 a 2020 výrazně snížil a v roce 2020 představoval pouze 6 % celkového prodeje.

Redukce antibiotik – zvláštní zaměření

Zejména prodej cefalosporinů třetí a čtvrté generace klesl o 33 %, polymyxinů o 76 %, fluorochinolonů o 13 % a prodej ostatních chinolonů klesl o 85 %. Tyto třídy zahrnují antimikrobiální látky používané k léčbě závažných infekcí u lidí, které jsou způsobeny bakteriemi rezistentními vůči většině ostatních antimikrobiálních ošetření. U zvířat by měly být používány s omezeními, aby byla zachována jejich účinnost a zmírněno riziko pro veřejné zdraví.

Zpráva ESVAC, která je každoročně zveřejňována, se používá jako referenční zdroj informací pro vědce, veterinární lékaře a další zdravotnické pracovníky, posuzovatele rizik a tvůrce politik v členských státech EU na téma antimikrobiální rezistence. Podle nařízení (EU) 2019/6 se oznamování údajů o prodeji a používání antimikrobiálních látek u zvířat stane právní povinností členských států EU a agentury. Nové požadavky se budou na údaje vztahovat od roku 2023.

All About Feed

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down