Snižování spotřeby antibiotik: přístup založený na celém řetězci

Snížení používání antibiotik v řetězci živočišné produkce vyžaduje komplexní přístup, a to od opatření biologické bezpečnosti až po vývoj nových doplňkových látek. Redukce užívání antibiotik v živočišné výrobě se stalo celosvětovým problémem veřejného zdraví. Samozřejmě všechno začíná se zdravým zvířetem. Předpokladem pro získání zdravých zvířat jsou např. správné podmínky ustájení, výživy s přístupem k čerstvé a čisté vodě.

Voda je prvotní potřebou všech zvířat:

  • Obsahuje mnoho nezbytných živin potřebných pro zdraví zvířat.
  • Zvíře, které nepije, nebude přijímat krmivo.
  • Může být použita k distribuci léků nemocným zvířatům.

V kvalitě vody mohou existovat obrovské rozdíly, neboť může být ovlivněna typem půdy a způsobem, jakým je zpracovávána a skladována. To může ovlivnit fyzikální, chemický a bakteriologický stav vody. Bez ohledu na původ vody (vodovodní síť, studna nebo vrty) je nutné přizpůsobit její ošetření tak, aby zvířata dostávala trvale čistou vodu. Farmáři mohou např. používat software pro diagnostiku jakosti a na trhu jsou k dispozici další nástroje.

Snížení bakteriální kontaminace
Termín biologická bezpečnost se používá pro postupy nebo opatření navržená k ochraně zvířat proti škodlivým činitelům v životním prostředí. Biologická bezpečnost je důležitým faktorem pro udržení zdravých zvířat, a proto snižuje používání antibiotik. Opatření zahrnují:

  • Bariéry při vstupu do zemědělských podniků, aplikace principu jednosměrného toku, maximální snížení infekčního tlaku v životním prostředí, dobré postupy čištění a dezinfekce.
  • Každá fáze výrobního řetězce by měla být kontrolována, aby se omezila rizika kontaminace bakteriálního původu.
  • Cílem je snížit výskyt infekčních agens, aby se snížila po konzumaci kontaminovaného nápoje nebo potravy patogenními mikroorganismy, jako je Campylobacter nebo Salmonella.
  • Identifikace nebezpečí a kritických kontrolních bodů v každém kroku výrobního řetězce je nezbytná pro zlepšení postupů a zajištění zdravého konečného produktu.
  • Je důležité věnovat pozornost dohodám a registracím výrobků biologické bezpečnosti.

Krmivo a krmné doplňky
Cílem je produkovat zdravá zvířata se silným imunitním systémem a výživa má na to velký vliv. Vyvážená krmná dávka, složená z vysoce kvalitních surovin a premixů (vitamíny, minerály, aminokyseliny), stimuluje imunitní systém zvířete. Použití blízkého infračerveného systému (NIR) je velmi účinným nástrojem pro analýzy krmiv. Nežádoucí látky, jako mykotoxiny,  mohou snížit výkony zvířat bez viditelných příčin. Dobře vyvážená dávka také často obsahuje přísady do krmiv pro zlepšení zdraví střev nebo imunity například. Myslete na fytogenní aditiva, organické kyseliny nebo probiotika. Nové předpisy a rostoucí tlak spotřebitelů na snížení antibiotik přiměly společnosti vyvinout nové přísady do krmiv založené na inovativních účinných látkách. Vznikly velmi sofistikované výrobky, které mohou působit na cílené části trávicího traktu. Tyto produkty mohou být přizpůsobeny každému druhu zvířete ve všech fyziologických fázích vývoje. Jsou obzvláště užitečné, protože předpisy jsou přísnější, stejně jako je tomu při používání oxidu zinečnatého v Evropské unii.
Odpovědné použití antibiotik
Pro snížení používání antibiotik je třeba použít výše uvedená opatření. Antibiotika lze použít v případě, že je zvíře nemocné a mělo by být ošetřeno a vždy je důležité použité antibiotikum a délku léčby a dobu a ochranná lhůta.

Maso bez antibiotik
V roce 2014 se ve Franci dva hlavní hráči ve zpracování masa a výživě zvířat rozhodli společně pracovat na této problematice a vyvinuli požadavky týkající se:
• životního prostředí,
• zdraví,
• welfare zvířat,
• kvality výživy,ekonomické ziskovosti výroby.
Vznikl řetězec Engagés dans l'Élevage, jehož cílem bylo zvýšit efektivnost a inovovat a to zase zvyšuje konkurenceschopnost zemědělských podniků. Dnes je téměř 200 000 prasat za rok krmeno bez antibiotik. Prostřednictvím této iniciativy partneři vytvořili sektor, v němž se spotřebitelům nabízí lepší produkty, a zemědělci jsou tak zviditelňováni. Tento přístup, vyvinutý a implementovaný francouzskou společností Avril Group, vedl v letech 2009 až 2013 k poklesu užívaní medikovaných krmiv na francouzských králičích farmách o 43 %. U drůbeže bylo zaznamenáno 49% snížení užívání antibiotik a u chovatelů prasat 50% snížení ve srovnání s průměrem ve Francii.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down