14.05.2009 | 06:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Soutěž pro chovatele dojnic (II)

Pokračujeme v představování podniků a chovů, které se letos zúčastnily soutěže Mléčná farma roku 2008. V průběhu jednoho týdne komise hodnotila v chovech jako hlavní kritéria hygienu získávání mléka, čistotu mléčné žlázy, stav strukových kanálků, pracovní rutinu v dojírně a počet somatických buněk v mléce. Posuzovalo se dodržení technologického postupu bez ohledu na technologii dojení mléka či typ dojírny.

Do druhého kola soutěže se probojovalo čtrnáct chovů, které v prvním březnovém týdnu navštívila hodnotitelská komise, aby na základě získaných poznatků a informací nakonec vybrala tři nejlepší farmy podle výše uvedených kritérií. Farmy jsou seřazeny abecedně a následující text seznamuje s dalšími sedmi.


Chov v Petrovicích

Farma Petrovice, která hospodaří v okrese Příbram, je součástí ZD Krásna Hora nad Vltavou, a. s. Zootechnička Marie Holanová představila chov 580 dojnic holštýnského plemene s průměrnou užitkovostí 9600 litrů. Nadojené mléko má tučnost 3,88 % a obsah bílkovin 3,35 %. Průměrný počet somatických buněk se pohybuje okolo 200 tisíc v mililitru a celkový počet mikroorganismů v mléce je 11 tisíc v mililitru. Denně se nadojí asi 15 tisíc litrů mléka, a protože se mléčná užitkovost stáda zvyšuje, byla v mléčnici v poslední době zvýšena kapacita chladicích tanků. Dojí se v rybinové dojírně Agromilk s 2 x 12 stáními, izraelské licence. Dojičky používají jednorázové papírové utěrky vlhčené v prostředku Oxonia aktiv pro dezinfekci před dojením, po dojení se dezinfikuje přípravkem IO Shield.
Nadojené mléko se zpeněžuje v Povltavských mlékárnách, a. s., v Sedlčanech.
Na farmě věnují pozornost welfare krav, proto přestavují stávající stáje na vzdušné a světlé, vybavené větráky, drbadly a dalšími prvky. Pro produkční stáje byla tak rekonstruována původní stáj K 174. Krávy jsou ustájeny volně v boxech, které jsou stlané separátem. Na sucho stojící plemenice jsou ve volné stáji se slámou dostýlanými boxy a s výběhem a možností pastvy. Zaprahuje se kombinací antibiotik a neantibiotických prostředků (Orbenin extra DC a Orbesal, Cobactan DC a Orbesal). Každý měsíc se ošetřuje asi 30 krav s mastitidami, pro léčbu se používá Synolux LC, Cobactan LC, bakteriologická vyšetření se provádí jednou za rok.
Pro krmení krav se připravuje vojtěšková, jetelová a travní senáž, kukuřičná siláž, GPS, CCM. Mezi komponenty krmné dávky patří pivovarské mláto, seno.


Farma Roudnice

Zemědělský podnik Farma Roudnice, s. r. o., se zúčastnil soutěže i v loňském roce. Chovají 350 dojnic holštýnského plemene s průměrnou užitkovostí 8820 litrů, tučností 3,69 % a obsahem bílkovin 3,24 %. Průměrný počet somatických buněk je 177 tisíc v mililitru a 11 tisíc je celkový počet mikroorganismů v mililitru mléka.
V dojírně používají jednorázové utěrky, k dezinfekci před dojením Profilac Dermapre, po dojení se dezinfikuje prostředky Phytoshield, Deosan. Krávy se dojí v dojírně Delaval s 2 x 9 stáními. Mléko dodávají do mlékárny Niva Dolní Příň, s. r. o.
Suchostojné plemenice jsou ustájeny volně v boxech dostýlaných slámou a s venkovním výběhem. Podobné je ustájení krav v laktaci. Od jara do podzimu je pro všechna zvířata k dispozici pastevní výběh.
V Roudnici se zaměřují také na odchov telat. Nejmladší telata dostávají starter, ale už po měsíci se jim do krmítek přidává jedna až dvě hrsti TMR ráno a večer podobného složení jako pro krávy v první fázi laktace. Další tři týdny jsou ustájena společně ve školce a pak se přesunují do teletníku – venkovních skupinových boxů. Rozhodující je, aby se telata naučila žrát TMR a přežvykovat. Zootechnik Miroslav Daranský, který sám zajišťuje také inseminaci ve stádě, se zajímá o nové trendy v chovech dojnic na svých návštěvách v zahraničí i na seminářích v ČR.
Krmná dávka pro dojnice obsahuje vojtěškovou a jetelovou senáž, kukuřičnou siláž, CCM, cukrovarnické řízky.

Sloveč u Městce Králové
Zemědělská společnost Sloveč, a .s., se v živočišné výrobě se specializuje na chov dojeného skotu. Současný stav je 471 dojnic holštýnského skotu s užitkovostí 9142 litrů, tučností 3,62 % a obsahem bílkovin 3,37 %. Průměrný počet somatických buněk je 292 tisíc, celkový počet mikroorganismů 15 tisíc v mililitru mléka.
Zootechnik František Zmátlík předvedl také technologie pro jednotlivé kategorie skotu. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny volně v boxech dostýlaných řezanou slámou, využívá se možnost pastvy a výběhu. Dojnice v produkční stáji jsou ustájeny ve stáji se stejnou technologií.
Dojí se v rybinové dojírně Boumatic s 2 x 12 stáními se systémem airwash, používají se vlhké jednorázové utěrky s dezinfekcí před dojením Oxonia aktiv, po dojení se dezinfikuje prostředky Phytoshield, Shelby, Keneco, Valiant Barier. Každý měsíc se provádí bakteriologické vyšetření mléka a pravidelně jedenkrát za měsíc NK testy. Vzorky pro bakteriologická vyšetření se odebírají vždy u všech otelených krav.
Mléko se dodává do Polabských mlékáren, a. s., se sídlem v Poděbradech.
Ke krmení se používá vojtěšková senáž, LKS, CCM, cukrovarnické řízky, seno.


ZEMSPOL, a. s., Sloup

Chov hospodaří v CHKO Moravský kras na Blanensku. Na farmě v Šošůvce chovají 204 dojnic českého strakatého skotu s průměrnou užitkovostí 7785 litrů mléka s tučností 3,9 % a obsahem bílkovin 3,52 %. Počet somatických buněk v mléce je průměrně 118 tisíc a celkový počet mikroorganismů 7800 v ml mléka.
Dojnice v Šošůvce jsou ustájeny ve stlané boxové stáji, krávy stojící nasucho využívají pastevní výběh a pastevně se odchovávají jalovice až do fáze vysoké březosti.
Mléko je zpeněžováno v malé družstevní mlékárně Otinoves, s. r. o., a část mléka v mlékárně Kunín. V bezbariérové rybinové dojírně Farmtec s 2 x 6 stáními používají mokrou toaletu vemene a suchou jednorázovou papírovou utěrkou.
Plemenice se selektivně zaprahují pomocí antibiotik (Bovaclox).
Zootechnik Ing. Tomáš Baránek seznámil komisi také s komponenty krmné dávky, kterými je jetelová senáž, kukuřičná siláž,GPS, pivovarské mláto a cukrovarnické řízky, seno.


Tichá u Dolního Dvořiště

Zemědělský podnik SHR Vladimíra Fajmona se soutěže zúčastnil také i v loňském roce. Na farmě se hospodaří v systému ekologického zemědělství, mléko dodávají do mlékárny ve Velkém Meziříčí. Chovají asi 70 krav holštýnského a českého strakatého plemene. Protože se telata rodí sezónně, počet dojených krav byl v prvním březnovém týdnu asi 60 kusů.
Dojí se v tandemové dojírně s pěti stáními firmy Agromont, vemeno se čistí suchou cestou, po dojení se k dezinfekci používá prostředek Valliant Barrier. Průměrný počet somatických buněk je kolem 100 tisíc v mililitru mléka a celkový počet mikroorganismů 34 tisíc. Roční užitkovost celého stáda je asi 6700 l mléka s tučností 3,7 % a obsahem bílkovin 3,4 %.
Zvířata jsou většinu roku na pastvě, využívá se také přirozené plemenitby, v současnosti působí ve stádě býk plemene jersey. Krmí se hlavně jetelotravní senáží a senem.

Topagra, s. r. o., Topolná
Na farmě v Topolné u Uherského Hradiště chovají 330 dojnic plemene český strakatý skot s průměrnou užitkovostí 7588 l mléka a tučností 3,82 % a 3,3 % bílkovin. Dojnice jsou ustájeny ve volné boxové stáji se stlanými boxy a pevnými podlahami a v podobném ustájení se chovají i krávy stojící na sucho. Při dojení vemena krav sprchují a otírají do sucha, po dojení se používá dezinfekce (Calgodip Green). Dojí se v autotandemové dojírně Wesfalia s 2 x 5 stáními.
Průměrný počet somatických buněk je asi 180 tisíc v mililitru a celkový počet mikroorganismů 34 tisíc v mililitru mléka. Mléko dodávají do mlékárny Kunín, a. s. Měsíčně se na záněty vemene antibiotiky léčí v průměru kolem patnácti krav. Zootechnik Tomáš Michálek seznámil komisi i se systémem konzervace vojtěškové a kukuřičné siláže, kterou se v chovu krmí. Dalšími krmivy pro dojnice jsou například luskoviny (bob) a seno.


Určice na Prostějovsku

Hospodářské družstvo v Určicích nedaleko Prostějova chová dojnice českého strakatého plemene (638 krav) s průměrnou denní užitkovostí 20,63 l (asi 7500 l ), tučnost mléka je 3,8 % a obsah bílkovin 3,47 %. Průměrný počet somatických buněk je 123 tisíc v mililitru mléka a celkový počet mikroorganismů 12 tisíc v mililitru. Krávy jsou ustájeny volně v dostýlaných boxech, krávy stojící na sucho ve volných stlaných kotcích.
Dojí se v rybinové dojírně Delaval s 2 x 8 stáními, na farmě v Určicích celkem 330 krav. Podle zootechničky Ing. Ivany Miličkové se v současné době plánuje výstavba nové boxové stáje s předpokladem stlaní separátem a novou dojírnou. Při dojení se používají jednorázové papírové utěrky vlhčené v prostředku Udder Cleaner a pěnové prostředky Valiant Foam, po dojení se struky dezinfikují prostředkem Trempex. Krávy se zaprahují plošně pomocí intramamární suspenze Rilexine. Mléko z Určic dodávají do mlékárny Olma (Milkagro, a. s.).
Dojnice se krmí vojtěškovou a kukuřičnou siláží, CCM, cukrovarnickými řízky a pivovarským mlátem, senem.

Během soutěže jsme při návštěvách v chovech zaznamenali, že chovatelé pracují stále ještě s nadšením, snaží se dosahovat co nejlepších výsledků, a to je třeba v době, kdy mají chovy dojeného skotu velké problémy zejména se zpeněžováním mléka, zvlášť ocenit.
Ve všech chovech byl patrný zájmem o problematiku chovu dojeného skotu a kvalitu získávaného mléka. Chovatelé, zootechnici si uvědomují, že je nezbytné mít stabilní pracovníky na farmě, že pro chov dojnic a získávání kvalitního mléka je důležitá kvalifikace a zájem o práci a její zlepšování ze strany dojičů a krmičů.
Všem těm, kteří vyplnili a poslali dotazníky proto patří velký dík a přání mnoha úspěchů v chovu dojeného skotu.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down