15.06.2023 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Společným cílem je spokojené zvíře

ZEMOS Orlické Podhůří, a. s., hospodaří v blízkosti Chocně na výměře 710 hektarů zemědělské půdy, z nichž připadá zhruba 400 ha na ornou půdu. Vzhledem ke kombinovanému zaměření podniku a také přírodním podmínkám zaujímají značnou část výměry – 310 ha – trvalé travní porosty.

Rostlinná výroba v Zemosu je z větší části podřízena výrobě živočišné. Tu od roku 2019, kdy z ekonomických důvodů přestali chovat prasata, představuje pouze chov skotu, a to jak dojnic, tak masného stáda s padesáti matkami plemene limousine.

Pěstované obilniny mají většinou krmné využití, přesto se podle slov předsedy představenstva Ing. Miroslava Mikuleckého daří vypěstovat sladovnický ječmen. Ozimy zaujímají v podniku zhruba plochu 150 hektarů, na přibližně 100 hektarech jsou vysety jařiny, 80 ha patří řepce. Výměra zhruba 80 hektarů je určena pro kukuřici na siláž. Na ploše 25 ha se pěstují kostřavy, jílky a také jetel na semeno.

Pro výživu skotu je určeno žito, jehož aktuální výměra je asi 40 hektarů, stejně jako jetel na stejné ploše. Vyrábí se i GPS ze směsi hrachu a jetele.

Jak podotýká agronom Josef Čaban, místo dříve pěstovaného ostropestřce jsou v osevním postupu zařazeny meziplodiny, jako například svazenka. Tak se zajistí maximální pokrytí pozemků i v „neprodukčních“ měsících.

V současnosti se v Orlickém Podhůří chová 320 krav českého strakatého plemene a 700 kusů skotu celkem. Průměrná denní užitkovost na dojenou plemenici je 29 litrů mléka při obsahu tuku zhruba 4,1 procenta a bílkovin okolo 3,5 %. Denní dodávka mléka na úrovni 8000 litrů se dodává přes Odbytové družstvo Sněžné do Hlinska za aktuální (dubnovou) cenu 12,25 koruny. Předseda představenstva ovšem očekává její pokles.

Podnik se skládá z pěti středisek, Velká Skrovnice, Rviště, Říčky, Dobrá Voda a Polom. Všechny kategorie dojeného skotu kromě mladých zvířat jsou ustájeny na farmě Rviště v rekonstruovaných objektech. Na farmě ve Velké Skrovnici je umístěna také posklizňová linka s kapacitou sil 2 x 250 tun a skladovací halou na 1000 tun komodit. Její součástí je také vlastní míchárna krmiv, což je podle předsedy představenstva velká výhoda.

Produkčním kravám náleží přestavěná stáj typu K-96, ke které před lety přibyla přístavba krmiště a lehacích boxů. Další stáj stejného typu se při rekonstrukci změnila na prostor pro zaprahlé krávy a porodnu, která nedávno prošla další rekonstrukcí. U této budovy přitom mají krávy k dispozici malou dojírnu na mlezivo a také výběh.

K produkční stáji přiléhá rybinová dojírna s kapacitou 2 x 8 míst, která za dobu svého fungování také prošla částečnou rekonstrukcí. Nyní je vybavena například průtokoměry, zakoupil se také nový tank s přímým chlazením a předchladičem na 12 000 litrů.

V oblasti dojení spolupracuje Zemos se společností Eurofarm Systems, s. r. o, konkrétně s Ing. Vítem Urbánkem, který převzal žezlo po kolegovi Tomášovi Válkovi.

V podniku se tak dbá nejen na správné technické seřízení dojírny, ale také na její čistotu a optimální postup prací při dojení.

Při návštěvě dojírny si tak můžete všimnout ukázkového postupu zaměstnanců. Dodržují pravidla sekvenčního dojení, tzn. připravují si najednou tři až čtyři krávy, používají gumové rukavice, dezinfekci před dojením i po něm stejně jako jednorázové prací utěrky.

Jak komentuje Vít Urbánek, hlavní náplní externích konzulentů ze společnosti Eurofarm systems, s. r. o., je dosažení zdravé mléčné žlázy u dojnic skotu a pohody zvířat.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down