28.04.2009 | 12:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Správná výroba objemných krmiv

Využití kvalitních objemných krmiv je jednou z cest, jak v nynějším krizovém období snížit náklady v chovu hospodářských zvířat. Při jejich výrobě je nutná znalost odrůd a jejich růstu na konkrétních stanovištích, která přispěje k volbě optimální strategie tvorby krmivové základny. Nesmíme zapomenout ani na správně zvolenou technologii sklizně, konzervace, skladování a odběru pícnin.

Cílem sklizně kukuřice na siláž je získat vysoce stravitelnou rostlinu bez plísní a toxinů. Hodnocení stavu porostu kukuřice podle sušiny celé rostliny může být zavádějící. Sušina celé rostliny závisí na podílu a sušině palic a sušině zbytku rostliny. Při sušině palice 48 až 55 procent je optimální poměr cukru a škrobu pro silážování celé rostliny, při přeschnutí zbytku rostliny stravitelnost prudce klesá.
Při přeschnutí se silážní kukuřice znehodnotí, protože se zhorší její stravitelnost, zvýší se obsah hub a plísní a také fermentační ztráty. Materiál v jámě se velmi obtížně dusá a zvířatům takováto siláž nechutná.

Řezanka a jáma

Vyrobená řezanka musí umožnit kvalitní dusání a konzervaci píce. Při optimální zralosti se její délka pohybuje mezi 15 až 25 milimetry, při přeschlém zbytku rostliny je nutné zkrátit délku až na 5 milimetrů. Rozdrceny musí být části stonků s dužninou.
Výkonnost rozhrnování a dusání je pro celou sklizňovou linku rozhodující. Doporučuje se dodržet výšku nové vrstvy do 30 cm, každou vrstvu intenzivně dusat při pojezdové rychlosti nižší než čtyři kilometry za hodinu, v průběhu naskladňování nepřerušovat dusání a po jeho ukončení dusat ještě jednu až dvě hodiny. Před prvním ranním naskladňováním se naopak dusat nedoporučuje.

Konzervanty ano či ne

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Mnozí odborníci doporučují používat silážní konzervanty vždy, protože tím zajistí rychlý pokles pH a omezení ztrát. Použití konzervantů vede ke zlepšení průběhu kvašení, ke zlepšení aerobní stability, omezení ztrát odtokem šťáv, zlepšení výživné hodnoty a omezení působení klostridií. Pro zlepšení průběhu kvašení se doporučuje použít biologické přípravky. Pro zlepšení aerobní stability jsou vhodné především chemické konzervační preparáty.
Podle jiných odborníků není plošné používání konzervačních přípravků nutné v případě dodržení všech potřebných opatření, jako je správná sklizeň, délka řezanky, bezchybné naskladnění a přikrytí atd.

Výhody použití silážních prostředků spočívají:

• ve zlepšení průběhu kvasných procesů,
• ve zlepšení předpokládaného příjmu krmiv,
• ve zlepšení stravitelnosti živin v konzervovaných krmivech,
• ve zlepšení aerobní stability siláží,
• ve využití krátkého zlepšení počasí,
• v přizpůsobení termínu optimální sklizně,
• v časnějším nástupu sklizně,
• v možnosti lepšího plánování z hlediska zachování živin a jejich využití zvířaty.

Výroba senáží

I produkce bílkovinných siláží má svá pravidla. Stejně jako v případě konzervace kukuřice musí farmář dbát na sklizeň porostu v optimální sušině. Kvalitní senáž by měla obsahovat maximální koncentraci dusíkatých látek. Zaplísněná senáž může být příčinou výskytu zdravotních poruch (např. mastitid) a následně tak způsobit chovateli finanční ztrátu. Nesprávný postup sklizně a neřízený kvasný proces může vyústit ve znehodnocení části bílkovin, jejichž zastoupení v krmné dávce je potom nutné dorovnat použitím jadrného krmiva. Také nedokonalé dusání, přikrytí nebo nesprávný odběr může způsobit degradaci živin a snížení kvality hmoty. 

Klíčové informace:

• Kukuřice na siláž by se měla sklízet v době, kdy je přirozeně dozrávající klas na zdravé zelené rostlině.
• Nerozdrcené části stonku zhoršují kvalitu dusání a výrazně zvyšují fermentační ztráty.
• Výkonnost rozhrnování a dusání v jámě je pro celou sklizňovou linku rozhodující.
• Intenzivní dusání každé vrstvy je zárukou rychlé a kvalitní fermentace s minimálními ztrátami.
• Rostliny na senáž se musí také sklízet v optimální sušině.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down