21.01.2010 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Správně vybrat, zpracovat i odebrat

Kukuřičná siláž je jedním ze základních krmiv, bez nichž se chov skotu neobejde. Její výroba, skladování i odebírání není jednoduché. Doby, kdy se kukuřičné siláži nedostávalo patřičné pozornosti ani na poli ani ve stáji, jsou snad již za námi.

K informovanosti zemědělců přispívají také semináře týkající se silážování. Jeden z nich se konal v závěru roku 2009, v Kralovicích jej společně pořádaly firmy Limagrain a Schaumann.

Pro jaký účel

Ing. Stanislav Studénka ze společnosti Limagrain se ve svém příspěvku věnoval výběru hybridů silážní kukuřice. Podle jeho názoru je nutné dobře rozlišit účel, pro jaký osivo vybíráme.
Zrnové hybridy se využívají na prodej, krmení a speciální účely. Stěžejními vlastnostmi jsou výnos zrna, vlhkost (ranost), stabilita, odolnost vůči fusáriím a typ zrna. Silážní hybridy jsou využívány především na krmení a požadujeme u nich vysoký výnos hmoty, optimální ranost, maximální obsah energie, dobrou stravitelnost vlákniny a optimální obsah a typ škrobu.
„Při výnosu 15 tun sušiny na hektar a hodnotě NEL 6,3 MJ/kg sušiny sklidíme z ha asi
100 000 MJ energie. Při potřebě 3,13 MJ NEL na 1 kg mléka to představuje asi 30 000 litrů mléka z ha. Každý nárůst výnosu nebo kvality tedy znamená zvýšení užitkovosti,“ přiblížil dále řečník. Stravitelnost neutrálně detergentní vlákniny v objemných krmivech představuje podle Ing. Studénky skrytý zdroj peněz. Znamená totiž:
 vyšší příjem sušiny a produkci mléka,
 vyšší vrchol laktace a lepší perzistenci,
 vyšší efektivitu krmení,
 kontinuální přísun energie, přežvykování – menší riziko acidóz.
Zvýšení stravitelnosti NDV o 1 % pak přináší na dojnici a den:
 zvýšení příjmu sušiny o 0,17 kg,
 zvýšení užitkovosti (FCM) o 0,25 kg.
 zvýšení hmotnosti o 0,04 kg.

Hodnota siláže

MVDr. Tomáš Mitrík ze společnosti Schaumann se ve své prezentaci věnoval mimo jiné hodnotě a oceňování kukuřičné siláže. „Zvláště dnes v období krize potřebujeme při rozhodování o investicích do vstupů co nejpřesněji odhadnout, jakou ztrátu či přínos můžeme očekávat. Nákladové ceny jsou pohledem pouze z jedné strany, my potřebujeme zjistit také rozdíly v krmivech na biologické úrovni,“ sdělil MVDr. Mitrík.
Hodnota kukuřičné siláže se podle jeho slov zakládá na třech důležitých komponentech. Energii do hmoty přináší škrob (v závislosti na vegetačním stadiu a způsobu zpracování), cukry (v raných vegetačních stádiích) a vláknina zbytku rostliny. Dalšími důležitými složkami objemného krmiva jsou bílkoviny, hlavně nedegradovatelné v bachoru a strukturální vláknina.
Laboratorní rozbor informuje o výživné hodnotě siláže, ne však o jejím přínosu pro zvířata. „Všechny analýzy se provádějí ze sušené a homogenizované hmoty, která propadne sítem s velikostí ok 1 mm. Dojnice však takovéto krmivo v praxi nikdy nepřijímá. Je nutné proto výživnou hodnotu korigovat podle faktorů, které ji prakticky limitují,“ uvedl MVDr. Tomáš Mitrík.

Základní systém hodnocení

Podle tohoto postupu je na jeden litr mléka potřeba přibližně 3,13 MJ NEL. V případě kukuřičné siláže o sušině 35 procent a koncentraci NEL 6,35 MJ obsahuje jeden kilogram siláže 2,22 MJ NEL (0,35 x 6,35), což odpovídá 0,71 ml mléka. Tento systém je podle přednášejícího jednoduchý, ale na druhou stranu nezohledňuje všechny faktory podmiňující využitelnost živin (objemovost, kapacita příjmu sušiny apod.).
Další možností oceňování krmiv poskytují tzv. Petersenovy tabulky. Jejich základem jsou tržní ceny vojtěškového sena, sojového extrahovaného šrotu a kukuřičného zrna. Na základě aktuálních cen a živinových charakteristik (sušina, dusíkaté látky, neutrálně detergentní vláknina) tří srovnávacích krmiv a živinových charakteristik konkrétní siláže se dá odhadnout její tržní cena. Tento způsob zohledňuje objemovost. Na druhou stranu odhadem hodnoty krmiv s různou vlákninou či podílem NL konečná cena nepřiměřeně kolísá. „Hodnotu kukuřičné siláže dramaticky snižuje stoupající koncentrace neutrálně detergentní vlákniny (NDV) a snižující koncentrace NL. Tento stav není adekvátní, protože u NDV musíme uvažovat její stravitelnost a hodnota NL je dána obsahem bypass proteinu“, konstatoval Tomáš Mitrík.

Optimální varianta

Podle řečníka vychází optimální propočet z výše uvedených způsobů ocenění kukuřičné siláže. Tzv. energetický produkční mléčný potenciál zohledňuje příjem sušiny na základě NDV (1,2 kg na 100 kg živé hmotnosti), stravitelnost NDV, pokrytí záchovné potřeby a živou hmotnost dojnice a počítá s hodnotou potřebné energie 3,13 MJ NEL na litr vyprodukovaného mléka. Mezi dvěmi dojnicemi s hmotností rozdílnou o 100 kg se tak změní energetický produkční mléčný potenciál o tři až pět procent. Znatelná je i rozdílná úroveň stravitelnosti, rozdíl u 500 kg dojnice může činit i více než dva litry mléka za den. Rozdíl mezi nejlepším a nejhorším hybridem kukuřice může dosáhnout i více než 2000 euro na hektar.

Novinka z Ohia

Na univerzitě v Ohiu byl vyvinutý systém, který pro výpočet ceny siláže využívá nejen netto energii laktace, ale také fyzikálně efektivní vlákninu, degradovatelné i nedegradovatelné bílkoviny v bachoru. Výsledky z Ohia naznačují, že se NEL podílí na celkové hodnotě siláže zhruba 63 procenty, bílkoviny celkem asi 10 % (v poměru nedegradovatelné: degradovatelné asi 9:1) a fyzikálně efektivní vláknina 27 %. Potřeba fyzikálně efektivní vlákniny je přitom rozdílná pro dojnici a bioreaktor.

Klíčové informace:
Pěstování kvalitních hybridů zaručuje:
 vyšší výnos energie z ha,
 zvýšený příjem krmiva,
 lepší zdravotní stav skotu,
 vyšší užitkovost,
 lepší ekonomiku živočišné výroby,
 jistotu výběru.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down