Srovnání výskytu klinických mastitid u českého strakatého a holštýnského skotu

Jednorázový celorepublikový sběr ročních dat o zdraví dojnic byl využit pro srovnání nahlášeného výskytu klinických mastitid u dojnic českého strakatého plemene (C) a u holštýnských krav (H). Po editaci dat bylo k dispozici 65 tisíc laktací C a 111 tisíc laktací H. Hodnocen byl jen výskyt první klinické mastitidy v laktaci s ohledem na pořadí a dny laktace.

Holštýnské krávy měly celkově více laktací s mastitidou (C 19,1; H 22,2 %, p ≤ 0,001) a totéž platilo, s výjimkou první laktace, v jednotlivých vyšších pořadích laktace (2, 3, 4, ≥5). Proti očekávání měly prvotelky českého strakatého skotu více mastitid zejména v prvním a ještě i v druhém měsíci laktace (1. měsíc: C 8,3; H 7,1 %, p ≤ 0,001; 2. měsíc: C 2,0; H 1,8 %, p≤0,05). Nezbytné jsou lepší chovatelské podmínky především pro mladé plemenice, před otelením a v prvních týdnech laktace – hlavně v chovech českého strakatého skotu.

Holštýnské dojnice měly tedy, pravděpodobně vzhledem k vyšší dosahované užitkovosti, více prvních klinických mastitid v laktaci, a to jak souhrnně, tak i v jednotlivých pořadích laktace, ale překvapivě ne v první laktaci. Do 40 dnů laktace u prvotelek obou plemen vznikla více než polovina, u českého strakatého skotu dokonce přes 57 % prvních klinických mastitid.

Z těchto výsledků vyplývá jednoznačná nutnost zásadně zlepšit podmínky a péči o mladé plemenice před a během jejich vstupu do produkčního stáda, především oddělit ustájení a dojení alespoň od přípravy na porod, v porodních kotcích a minimálně v období rozdoje. To platí, i když v menší míře, i pro chovy holštýnských dojnic, protože ani jejich výsledky během vstupu plemenic do produkce a při přechodu z laktace do laktace nejsou zcela uspokojivé.*

 MVDr. Petr Ph.D. Fleischer1, doc. MVDr. Alena Pechová, CSc. 1,2, MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. 1, Ing. Eva Kašná, Ph.D. 3, Ing. Ludmila Zavadilová, CSc. 3

1Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno, 2Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,3Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha

Podrobněji v časopisu Náš chov 9/2019.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down