Stafylokoky a zdraví mléčné žlázy skotu

Seminář seriálu VÚVeL Fest byl určen hlavně chovatelům dojeného skotu a byl věnován velmi aktuální otázce zdraví mléčné žlázy. Tato široká problematika byla zaměřena na stafylokokové infekce. Přednášeli renomovaní odborníci a o způsobu řešení výskytu mastitid v konkrétním chovu informoval také chovatel z praxe.

Přednášky se týkaly výskytu stafylokokových mastitid, možností jejich eliminace, stejně jako vlastností mikrobů a zásad stájové hygieny.

MVDr. Zoran Jaglič, Ph.D., (VÚVeL) si připravil přednášku na téma Staphylococcus aureus – výskyt u dojených krav v ČR. Staphylococcus aureus patří k hlavním původcům mastitid v České republice s prevalencí 10–15 %.

MVDr. Jaroslav Bzdil, Ph.D., ze Státního veterinárního ústavu v Olomouci, přednášel o původcích mastitid a zaměřil se na stafylokoky a doplnil svou přednášku o shrnutí zásad odběru vzorků mléka pro bakteriologické vyšetření.  V období 2010–2014 byla průměrná prevalence Staphylococcus spp. v dodaných vzorcích mléka 21, 28 % a z toho S. aureus 9,22 %. Rod Staphylococcus přitom zahrnuje 49 druhů a 26 podruhů.  Uvnitř rodu se rozlišují skupiny podle produkce plazmokoagulázy na plazmokoaguláza pozitivní, negativní a variabilní.

Vzorky mléka pro bakteriologická vyšetření se musí odebírat před dojením nebo dlouhou dobu po něm, kdy je koncentrace bakterií v mléce nejvyšší.

S problematikou mastitid seznámil posluchače ve svém příspěvku Ing. Lukáš Herger ze společnosti Agroječmínek, s. r. o., Chropyně. Ve stájích chovají 2084 kusů holštýnského skotu, z toho 1121 dojnic.  Průměrná mléčná užitkovost je 10 705 kg mléka s tučností 3,73 % a obsahem bílkovin 3,23 %. Problematiku mastitid řeší pomocí stájového kultivačního testu (Micromast) a využívají i software Afifarm.

O kontagiózních mastitidách z pohledu chovatelské praxe přednášel praktický veterinární lékař MVDr. Miroslav Novák (MilkProgres, poradenství s. r. o.). Vypočítal ztráty chovu způsobené mastitidou, vysvětlil výhody faremní kultivace pro zjištění výskytu mastitid a strategii jejich léčby.

Závěrečnou přednášku na téma možnosti stájové hygieny a dezinfekce si připravil doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., (Tekro, spol. s r. o.). Prezentaci rozdělil na části přípravy a hygieny stáje, přípravy a hygieny dojicího zařízení, přípravy a hygieny dojiče a přípravy a hygieny dojnice. Shrnul rovněž zásady hygieny okolí stáje.*

Podrobněji v týdeníku Zemědělec 10/2015 a časopisu Náš chov 4/2015.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *