26.01.2016 | 05:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stafylokoky v mléce krav s příznaky mastitid

Cílem práce bylo popsat druhové spektrum stafylokoků ve vzorcích mléka dojnic s příznaky mastitidy a pokusit se posoudit, zda se i méně obvyklé druhy mohou podílet nebo spolupodílet na vzniku onemocnění mléčné žlázy skotu.

MVDr. Jaroslav Bzdil, Ph.D., Oddělení speciální mikrobiologie, Státní veterinární ústav Olomouc

Je nesporné, že grampozitivní (G+) mikroorganismy patří mezi nejfrekventovanější nálezy v mléce skotu. Z českých autorů ve své poslední práci potvrzuje např.: Stafylokoky jednoznačně dominují svou druhovou rozmanitostí v kultivačních nálezech a zaujímají druhé místo v počtu izolátů za streptokoky (21 druhů, 4116 izolovaných kmenů, tj. 21,64% prevalence). Mezi nejčastěji izolované druhy stafylokoků řadí Staphylococcus aureus se 42,91 % z celkového počtu izolovaných stafylokoků, S. chromogenes (23,69 % izolátů) a S. haemolyticus (9,35 % izolátů). Také Malinowski et al. (2006) uvádějí, že se ze stafylokoků v mastitidním mléce hned po S. aureus nejčastěji vyskytují druhy S. xylosus (31,5 %), S. hyicus (12,2 %), S. haemolyticus (12,2 %), S. sciuri (11,6 %), S. chromogenes (8,8 %), S. epidermidis (8,3 %) a S. simulans (6,1 % izolovaných kmenů).

V letech 2010–2015 bylo ve  Státním veterinárním ústavu v Olomouci vyšetřeno celkem 22 176 čtvrťových vzorků kravského mléka odebraných od zvířat s příznaky mastitid. Tyto vzorky byly zpracovány standardními kultivačními metodami. Celkem se podařilo ve sledovaném izolovat celkem 4973 kmenů stafylokoků (prevalence 22,43 %) reprezentovaných 21 druhy. Na bakteriálních onemocněních mléčné žlázy skotu se může podílet více různých druhů stafylokoků. Ve spolupráci s veterinárním lékařem lze aplikovat antimikrobní látky, ale je také třeba vytvořit i systém preventivních opatření veterinárního, zootechnického a zoohygienického rázu. V opačném případě hrozí v lepším případě jen plýtvání finančními prostředky chovatele, které by mohly být využity pro jiné účely, ale hlavně i možnost vzniku rezistencí mikroorganismů vůči antimikrobním látkám.*

Podrobnější informace v časopise  Náš chov 2/2016.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down