05.02.2021 | 06:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Staronový dotační program pro chovatele prasat

Zásady pro poskytování dotací na rok 2021 byly uveřejněny v listopadu loňského roku. Zatímco podprogram 8.F.a se letos vyplácet nebude (žádost k notifikaci bude zaslaná Evropské komisi po aktualizaci sazeb), namísto 8.F.b. budou chovatelé moci čerpat z podprogramu 8.F.d.

Od letošního roku žádosti na osmičkové dotace, včetně titulu 20.c. na dobré životní podmínky zvířat, administruje Státní zemědělský a intervenční fond.
„Letos se již nebudou podávat žádosti na dotační podprogramy 8.F.a. a 8.F.b. Na nový podprogram 8.F.d. bude samostatná žádost, jejíž součástí je příloha Ozdravovací program od vyjmenovaných nákaz prasat schválený příslušnou Krajskou veterinární správou. Žádost je nutné podat v termínu od 15. ledna do 1. února 2021, přičemž záloha bude žadatelům vyplacena během března. Při nesplnění podání žádosti v termínu propadá nejen nárok na zálohu, ale i dotaci jako takovou,“ zdůraznil oddělení Cross Compliance a ostatních průřezových činností SZIF Mgr. Petr Zadražil.
Úhrady nákladů jsou v rámci nového dotačního podprogramu 8.F.d. limitovány částkou do 1000 Kč na ustájovací místo. Úkony spojené s mechanickou očistou, čištěním a dezinfekcí rozvodů, D.D.D., ale i drobnými úpravami sanitárních zařízení a ošetřením vnitřních prostor sanitačním prostředkem lze zajistit buď vlastními silami, nebo formou služeb, přičemž maximální limit pro úhradu nákladů je do 750 Kč na ustájovací místo. Naproti tomu pro optimalizaci řízeného větrání, veterinární úkony a ošetření krmiva a napájecí vody se počítá se zajištěním ve formě služeb a maximální limit úhrady představuje zbývající částku z celkového maximálního limitu, tj. 250 Kč.
„V porovnání s předchozími roky je také novinkou to, že subjekt, který si podal v rámci sledovaného období 2021 žádost na opatření welfare ve stejných hospodářstvích, respektive na podopatření zlepšení životních podmínek prasnic, nemůže uplatnit náklady na DDD vykázané na porodnách prasnic,“ dodal Mgr. Zadražil.
Pokud se jedná o doklady k uplatnění nákladů vlastními silami, žadatel musí doložit například výkaz práce vyhotovený podle formuláře Fondu, mzdové listy, dokumenty prokazující úhradu nákladů a prohlášení o úhradě zdravotního a sociálního pojištění. Předpokládaný termín spuštění na Portálu farmáře do poloviny dubna 2021.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down