17.11.2022 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stav českého zemědělství, odvětví krmiv a prognóza budoucího vývoje

Na 27. konferenci o krmivech a výživě hospodářských zvířat v Praze uspořádané Spolkem pro komodity a krmiva zaznělo hodnocení letošní sklizně, cenový vývoj komodit, hodnocení vývoje cen živočišných komodita a krmných směsí v kontextu s cenovým vývojem energií.

Pokud bychom měli hodnotit letošní sklizeň v České republice, lze konstatovat, že byla průměrná.

Na druhé straně lze říci, že nová sklizeň a zásoby z minulé sklizně jsou dobrým předpokladem, že budou zabezpečeny všechny potřeby jak z hlediska potravinářských podniků (mlýny, sladovny), tak potřeb pro živočišnou výrobu a výrobu krmných směsí. Je předpoklad, že z republiky bude znovu nutné vyvést asi 3 mil. tun, zejména pak pšenice, jak je znázorněno v grafu červenými sloupečky.

Stejně tak lze hodnotit světovou sklizeň, kdy úroda byla přibližně na stejné úrovni jako tomu v loňském roce.

Výjimkou však zůstává situace na Ukrajině, kde byly problémy již ze sklizní roku 2021, kdy nebylo možno vlivem války tyto zásoby odbytovat, především do třetího světa, ale i do západní Evropy. Odhady sklizně v letošním roce se různí. S jistotou však lze říci, že sklizeň bude nižší, než tomu bývalo dříve, asi 60 až 80 %. Tento výpadek může mít dopad do cenové úrovně především ve státech EU, kde komodity z Ukrajiny měly významný vliv.

 

Cenový vývoj komodit pro sklizeň roku 2022 

Cenový vývoj komodit z nové sklizně je potřeba vždy hodnotit prakticky již od zásevu dané plodiny. Zemědělci nejen u nás, ale i v celé EU jsou již řadu let zvyklí sledovat vývoj cen komodit na burze a prodávat komodity tzv. na stojato, v průběhu celé vegetace až do sklizně. Obchodníci jsou také zvyklí na tuto situaci reagovat a komodity podle časových cen kupovat. A to buď pro domácí potřebu, nebo na vývoz. Tomu také odpovídají přiložené grafy, kde v období mezi měsíci 02-05/22 byla zvýšená poptávka a to zejména ze zahraničí a proto nákupní ceny vystoupaly vysoko. Na tyto ceny byly s farmáři podepsány Kupní smlouvy a farmáři tyto smlouvy ve žních splnili. Takto bylo nasmlouváno 30-40 % sklizně. Přesto, že ve žních nákupní ceny klesly, musí být zboží nakoupené za vyšší ceny také zpracováno, a proto není velký předpoklad snížení pekařských výrobků a krmných směsí.

V současné době ceny komodit, zejména pak pšenice znovu mírně rostou. Jak tomu bude dále, lze jen těžko předvídat. Velkou neznámou je pak to, jak se bude vyvíjet poptávka spotřebitelů, a to jak po potravinách z rostlinné produkce, tak ze živočišné. Vlivem enormního nárůstu nákladů na energie, lze předpokládat, že celková spotřeba bude klesat. Toto může mít pak dopad na celkovou spotřebu rostlinné produkce a tím i snížení spotřeby komodit a poklesu nákupních cen.

Ing. Zdeněk Kubiska

předseda představenstva

Spolku pro komodity a krmiva

Kontakt na autora: zdenek.kubiska@zznpe.cz

(více v Krmivářství 6/2022)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down