Archiv pro štítek: telata

Filtr

Odborná konference na nizozemské půdě

Rostoucí celosvětová poptávka po vysoce kvalitním mléce a mase je hnacím motorem inovací ve výživě zvířat. Toho jsou si vědomi i ve společnosti Trouw Nutrition, kde se zaměřili na výzkum, jak zlepšit užitkovost a také ziskovost v chovu skotu. Symposium LifeStart, na kterém zaznělo mnoho zajímavých informací, se konalo v...

Kategorie: Nezařazené

Telata potřebují sucho a čisto

Původně slovanská osada Zábřeh vznikla na levém břehu řeky Moravská Sázava; její hlavní funkcí bylo zřejmě chránit brod přes řeku. První zmínka o Zábřehu se nachází na listině brněnského zemského sněmu z roku 1254. Město založili někdy ve druhé polovině 13. století německy mluvící kolonisté, kteří přišli patrně z přelidněného...

Kategorie: Dojený skot

Odchov telat na napájecích automatech

Základním pilířem živočišné výroby Agropodniku Košetice je výroba mléka a produkce hovězího masa. S aktuální denní dodávkou více než sedmadvacet tisíc litrů zmiňovaný podnik patří k největším producentům mléka na Pelhřimovsku. Ani mléčná krize nezměnila podnikatelský záměr košetických chovatelů, kteří navyšují stavy dojnic a současně investují do modernizace ustájovacích kapacit...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Telata hlavním tématem

Konferenci Moderní trendy ve výživě skotu s hlavním tématem odchov telat uspořádala v polovině října v Jihlavě společnost Trow Nutrition Biofaktory, s. r. o. Odborný program zahrnoval přednášku generálního ředitele společnosti Pietera Bastiaanssena, MSc., který pohovořil o globálním vývoji v oblasti zemědělství, následoval prof. Martin Kaske z Univerzity v Bernu,...

Kategorie: Dojený skot

Odchov mláďat

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., sídlící v Brně je profesionálním výzkumným ústavem zaměřeným na výzkum v oblasti veterinární medicíny s významným podílem aplikovaného výzkumu. Svojí činností pokrývá širokou oblast rozmanitých oborů veterinární medicíny a mnohdy zasahuje i do dalších oborů zemědělských a biomedicínských věd. Celkem v ústavu...

Kategorie: Dojený skot, Prasata