Strategie k rychlému progresu farmy

Asi stovka zájemců se sešla v Červených Janovicích na Dnu otevřených dveří, který pro chovatele skotu uspořádala zemědělská společnost Agro Podlesí. Záměrem organizátorů, respektive uvedeného podniku a společností CRV Czech Republic a NTG Agri bylo představit strategii rychlého progresu farmy. Restrukturalizace živočišné výroby pořadatelského zemědělského podniku přinesla takřka zdvojnásobení denní dodávky mléka do mlékárny z 18 tisíc na 33 tisíc za pouhé tři roky. Tento skok v užitkovosti středočeské chovatele rázem katapultoval mezi chovatelskou elitu.

 

Agro Podlesí obhospodařuje 3836 ha zemědělské půdy, včetně 305 ha trvalých travních porostů. Rostlinnou výrobu podniku, který je dceřinou společností ZD Červené Janovice, představuje pěstování řepky, obilnin a pícnin. Jedinou disciplínou živočišné výroby uvedených zemědělců hospodařících na  Kutnohorsku je produkce mléka. Produkční stádo podniku reprezentuje 1120 dojnic s adekvátním počtem jalovic a telat. Zatímco dojnice jsou na dvou farmách v Bahně a Červených Janovicích, jalovice a krávy stojící na sucho jsou ustájené v Petrovicích I, kde mají možnost pobývat na pastvině. Telata jsou koncentrována z obou farem do Červených Janovic.

Na farmě v Červených Janovicích se momentálně dosahuje průměrné užitkovosti na úrovni 29 litrů mléka, na farmě Bahno, kde je ve stádu vyšší podíl holštýnské krve, je to o litr více. Současná dodávka do mlékárny tak odpovídá 33 tisícům litrů mléka. Ještě před třemi roky se dodávka mléka do mlékárny pohybovala na úrovni 18 tisíc litrů. Zlom přišel po rozhodnutí kompletně restrukturalizovat živočišnou výrobu, v jejímž rámci se chovatelé zaměřili na výživu, zdravotní stav a management stáda. Ve snaze minimalizovat náklady v podniku vypsali výběrová řízení na dodavatele krmných komponent, dále na plemenářské služby i veterinární zákroky. Současně přistoupili k maximálnímu využívání vlastních zdrojů krmiv, trvalé travní porosty převádějí do systému intenzivního využívání a v podnikové výrobně krmných směsí dělají směsi pro všechny kategorie. Zbývá ještě dodat, že významnou úsporu přináší také provoz bioplynové stanice o výkonu 1200 kW.*

Více se dočtete v červnovém číslu časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down