25.01.2024 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Strategie ke snížení mykotoxinů v krmivech

Výskyt mykotoxinů v zrninách se zdá být až 60 až 80 %, přičemž odhadem 25 % představuje koncentrace nad standardy Evropské unie a Codex Alimentarius.

Aby se zabránilo kontaminaci mykotoxiny v potravinách a krmivech, je přijato několik opatření:

  • Správná zemědělská praxe: Správné zemědělské postupy mohou pomoci zabránit růstu plísní a produkci mykotoxinů na poli. To zahrnuje používání certifikovaného osiva, vhodné střídání plodin a udržování správné půdy a hospodaření s plodinami.
  • Monitorování plodin: Pravidelně sledujte plodiny, zda nevykazují známky plísňových infekcí a kontaminace. To může zahrnovat vizuální kontroly, použití technologií, jako je dálkový průzkum půdy, a testování hladin mykotoxinů v terénu.
  • Správné techniky sklizně: Sklizeň ve správný čas a za vhodných podmínek může pomoci minimalizovat plísňovou kontaminaci. Opožděná sklizeň může zvýšit riziko produkce mykotoxinů na poli.
  • Sušení a skladování: Správné sušení sklizených zrn je nezbytné pro snížení obsahu vlhkosti a zabránění dalšímu růstu plísní. Adekvátní podmínky skladování, včetně řádného větrání a regulace teploty, mohou také pomoci zabránit rozvoji mykotoxinů během skladování.
  • Třídění a čištění: Mechanické odstranění viditelně kontaminovaných nebo plesnivých zrn a nečistot může pomoci snížit hladinu mykotoxinů v konečném produktu.
  • Fungicidy: V některých případech může pečlivé používání fungicidů pomoci řídit růst plísní a produkci mykotoxinů.
  • Pravidelné testování: Zaveďte pravidelné testování mykotoxinů v celém dodavatelském řetězci, abyste mohli sledovat a zajistit, aby produkty splňovaly regulační a bezpečnostní normy.

Tato opatření spočívají v kombinaci preventivních metod a separace kontaminovaných zrn. Kontaminovaná zrna mohou být naředěna ve větším množství, aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy, nebo odkloněna pro jiné účely, jako je výroba krmiv pro zvířata nebo etanol. Společně jsou tyto kroky časově nákladné a mykotoxiny vedou ke značným ekonomickým ztrátám po celém světě. Kromě toho může používání vysoce kontaminovaných plodin v krmivech drasticky snížit výkonnost v živočišné výrobě, což způsobuje nižší míru konverze krmiv, nemoci a dokonce i úhyny.

Úloha mikrobiomu v produkci mykotoxinů

Druhy hub, které produkují mykotoxiny, jsou obvykle fytopatogeny, kterým se daří v nevyváženém prostředí, produkovaném nevyváženým půdním a rostlinným mikrobiomem.

Zdroj: AllAboutFeed 10/2023*

Ing. Josef Svoboda, CSc.

Kontakt: post4me@seznam.cz

Více v časopise Krmivářství 1/2024. 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down