Tradiční dny na Hadačce posedmé

Jeden z nejvýznamnějších zemědělských podniků na Plzeňsku, akciová společnost Kralovická zemědělská, uspořádal tradiční chovatelský den. I letošní sedmé pokračování na Hadačce vycházelo z loňského vylepšeného scénáře. S přehlídkami zvířat a hodnocením polních pokusů proběhla současně také výstava zemědělské techniky.

Tradiční chovatelský den na Hadačce uspořádala Kralovická zemědělská ve spolupráci s CZ Delta, s. r. o., hradeckou akciovou společností Chovservis, Sdružením chovatelů hospodářských zvířat v západních Čechách a firmou Aris.
Akce do areálu společnosti Kralovická zemědělská přilákala slušnou porci návštěvníků. Mohli obdivovat jak zemědělskou techniku nebo polní pokusy založené před jednatřiceti lety, tak bezmála stovku předvedených zvířat z dvaadvaceti zemědělských podniků. Vedle nejpočetnější expozice skotu v zastoupení českého strakatého a hoštýnského plemene a dále masného plemene limousine a kříženců s aberdeen-angusem byla k vidění prasata pěti plemen (české bílé ušlechtilé, česká landrase, bílé otcovské, pietrain, přeštické černostrakaté a kříženky F1 generace ČBU x ČL), osm plemen koní (český teplokrevník, kůň Kinský, českomoravský belgický kůň, norický kůň, shagya – arab, welsh part – bred, shetlandský pony a hřebeček apaloosa) a dvě plemena ovcí (romney marsh a charollais). Kolekci zvířat vhodně doplňovala i nabídka a servis výživářských a šlechtitelských firem.

Koně zahajovali
Přehlídku zvířat odstartovali koně. Poháry chovatelům za nejlepší zvířata věnovala CZ Delta, a. s., věcné ceny firma Schauer.
Jako první z prezentované kolekce osmi plemen přicválal do krytého předvadiště pětiletý ryzák českomoravského belgického koně Midas, kterého si mnozí návštěvníci pamatovali z loňského ročníku. Chladnokrevný hřebec po otci 2451 Makon 2 a po matce 1353 Lota po 162 Agent I přísluší k linii 9 Marquis de Vraimont. Působí ve stanici plemenných hřebců v Krašově a patří Zemskému hřebčinci Písek.
Po něm se v předvadišti ukázala dvouletá klisna stejného plemene Furina, která je stejně jako předváděný hřebec představitelkou moderního typu chladnokrevných koní, využívaných jak pro práci, tak pod sedlo. Majitelem jmenované ryzé klisny, která je po otci 2862 Kelis a matce 6/276 Fortuna po 278 Mabar, je Ladislav Konvalinka z Kralovic.
Norické koně reprezentovaly dvě čtyřleté klisny, ryzky Bajka a Palma Jany Míčové z Plzně. Obě klisny – světlejší Bajka byla po 444 Neugeot 1/20 a z matky ZČ 1204 Bréza. Palma měla v původu otce 687 Ministr a matku 26/502 Pamela po 444 Neugeot 1/20. Za svůj bezchybný exteriér byly oceněny odbornou komisí a odnesly si pohár za třetí místo.
Manželé Irena a Jiří Eretovi z osady Plasy představili na Hadačce tři klisny, a to sedmiletou isabelu Mackenzie (Kinský kůň) po 718 Mineral a matce Fany po Blatec 2, dále pětiletou Grácii plemene český teplokrevník a patnáctiletou Galánku plemene A 1/1. Nejmladší z předvedených klisen Grácie po 814 Catango Z po Cantus je dcerou Galánky, která je po otci Harlow (hřebec amerického původu) po irském plemeníkovi Caro a matce Gaga po Lakmus. Nejstarší z předvedené trojice klisen Galánce, která měla pod sebou ještě dva a půlměsíčního hřebečka Gideona (po hřebci Kings Amor Dream) komise přisoudila druhé místo.
Jana Mentlíková z Líšťan v Kralovicích předvedla osmiletého hřebce Jasper „S Boy“. Tmavý hnědák českého teplokrevníka je potomkem hřebce 709 Jaspis a matky Landgrasyn po Cosinus. Temperamentní hřebec si získal nejen publikum, ale i odbornou komisi, která ho jednohlasně pasovala na šampióna chovatelského dne.
Kolekci českých teplokrevníků uzavírala dvojice klisen, pětiletá hnědka Samba majitele MVDr. Oty Paška a roční hnědka Johana Radoslava Machače z Nevřeně. Zmiňovaná mladší Johana si prošla úspěšnou premiérou v Kralovicích již loni, když spolu se svou matkou, desetiletou hnědkou Belindou získala čestnou cenu. Zbývá ještě dodat, že otcem roční hnědky je šampión letošního chovatelského dne Jasper „S Boy“.
Šestiletý hřebec shagya – araba hnědák Samum majitelky Ing. Barbory Lužné z Přeštic reprezentoval ušlechtilost a temperament orientálních koní. Je potomkem hřebce 743 Dahosan I-CZ a z matky Sč 1047 Sicky po Shagya XXIII – Top.
Josef Hejda z Lubné předvedl dvě klisny plemene welsh part – bret. Obě jsou po otci 867 Moorkieker Gawain a matce 1/463 Zorka (Zena) po 346 Golf, ale zatímco starší z obou sester Zita je tříletá tmavá ryzka, roční Zeta je ve zbarvení isabela. Dnes již jedenáctiletý otec jmenovaných klisen má na kontě řadu ocenění, a to jak z tuzemska, tak ze zahraničí.
Posledním předvedeným plemenem koní bylo shetlandské pony. Majitelka Ing. Milena Nováková z Pernatce předvedla kolekci dvou klisen a hříběte. Hřebeček Bonsaj se narodil 7. 4. 2007 a jeho matkou, stejně jako druhé z předvedených klisen Sasanky byla desetiletá ryzka Sametka (po 386 Goldan Cavalier a z matky 3-322 Samantha po Napoleon).

Vítězky českého strakatého skotu
V kategorii českého strakatého skotu se představilo 25 plemenic – třináct prvotelek a dvanáct krav na vyšších laktacích z pěti chovů, konkrétně ze ZDV Štichovice, Agronea, a. s. Polička, ZD Dobříč, Zbirožská, a. s a VHD Hradiště. Poháry za první tři místa věnovala pořadatelská CZ Delta, pohár pro šampiónku zajistil Svaz chovatelů českého strakatého skotu a nakonec pohár za nejlepší vemeno předala Českomoravská společnost chovatelů, a. s.
Hodnocení českého strakatého plemene se zhostil Ing. František Hřeben z Českomoravské společnosti chovatelů, a. s. „V současné době, kdy je na trhu poptávka po kvalitním hovězím mase, bychom měli při šlechtění českého strakatého skotu věnovat větší pozornost masné užitkovosti. To s sebou přinese i přísnější požadavky na typ zvířat,“ řekl před zahájením hodnocení exteriéru první ze dvou skupin prvotelek.
Z šestice mladších finalistek skončila na třetím místě kráva č. 101512 – 932 ze ZD Dobříč. Oceněná plemenice (C 70 A 30) narozená 6. 9. 2004 po otci ZEL – 71 Zelot a matce po REN – 441 se poprvé otelila 24. 12. 2006 a na první laktaci nadojila 6 554 kg mléka se složkami 4,33 % tuku a 3,28 % bílkovin. „Jde o vynikající představitelku kombinovaného užitkového typu. Vyniká pevnou hřbetní linií, má korektní končetiny i dobrou hloubku hrudníku. Její předností je také kapacitní vemeno s dobře rozmístěnými struky,“ řekl na její adresu Ing. Hřeben.
Zbylé dvě nejlépe hodnocené prvotelky pocházely ze ZDV Štichovice. Na druhém místě se umístila plemenice č. 105541 – 932 (C 81 R 19), která se narodila 11. 12. 2004. Je potomkem plemeníka MOR – 45 Morelo a matky po HG –109. Otelila se 16. 4. 2007 a na prvním nádoji dala 32,7 kg mléka. Na této prvotelce hodnotitel vyzdvihl zejména velmi dobře utvářené vemeno s vynikající délkou předního i zadního upnutí.
Na prvním místě v kategorii mladších krav skončila plemenice č. 032973-932 (C 77 A 23) narozená 17. 4. 2004 po otci MOR 51 – Morelo a matce po JUN – 619. Otelila se 2. 11. 2006 a na první laktaci dala 6423 kg mléka s obsahem 4,06 % tuku a 3,30 % bílkovin. „Je to typická představitelka kombinovaného užitkového typu. Má odpovídající osvalení, vynikající vemeno s velmi pěknými předními čtvrtěmi, pravidelně rozmístěnými struky i velmi dobrým závěsným vazem,“ komentoval hodnotitel. Jistě není bez zajímavosti, že vítězka v kategorii prvotelek se stala stejně jako loni i celkovou šampiónkou chovatelského dne.
Z dvanácti hodnocených krav na druhé až páté laktaci se na třetím místě umístila plemenice č. 037583 – 953 ze šlechtitelského chovu Agronea, a. s., Polička. „Bronzová“ kráva (C 100), narozená 4. 4. 2004 po otci RAD – 95 Randy a matce po Sal – 25, dala na maximální první laktaci 8379 kg mléka s obsahem 3,89 % tuku a 3,78 % bílkovin. „Pěkná kráva s vynikající šířkou zádě a kapacitním vemenem; velmi dobré je zejména rozmístění a postavení struků,“ zaznělo v komentáři.
Druhé místo patřilo VHD Hradiště za pětiletou krávu č. 004443 – 932 (C100), která měla podle hodnotitele ze všech předváděných plemenic nejkapacitnější vemeno. Není proto divu, že „stříbrná“ plemenice po otci HG – 109 Honig a z matky po BCH 31, která se narodila 15. 12. 2002, dostala od Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., pohár za nejlepší vemeno. Užitkovost krávy na maximální druhé laktaci odpovídala 5773 kg mléka se složkami 4,13 % tuku a 3,51 % bílkovin.
Vítězkou starších krav českého strakatého plemene se stala plemenice č. 048445 – 328 (C 86 R 14) z chovu Líšná ze Zbirožské, a. s. Nejlépe hodnocená plemenice se narodila 24. 6. 2003 a je po otci HG – 109 Honig a matce po RDA – 216. Maximální užitkovosti dosáhla na první laktaci, když nadojila 7160 kg mléka se složkami 3,45 % tuku a 3,18 % bílkovin. „Je to pěkná rámcová kráva s vynikající hloubkou a šířkou hrudníku, dále pěkným vemenem s dlouhými předními čtvrtěmi a pravidelně rozmístěnými struky,“ hodnotil Ing. Hřeben.
Oceňování kolekce českého strakatého skotu ještě pokračovalo posouzením zvířat v kategorii nejlepší kolekce. Podle rozhodnutí hodnotitele Ing. Františka Hřebena si toto prestižní chovatelské ocenění odneslo ZDV Štichovice, které v kategorii prvotelek obsadilo první dvě místa a v kategorii starších krav mělo zastoupení v užší šestičlenné finálové skupině.

Nejlepší holštýnky
V kategorii holštýnského skotu se hodnotilo 32 zvířat ze sedmi zemědělských podniků – Alimex, a. s., Nezvěstice, ZOS Šestajovice – Jirny, a. s., Kralovická zemědělská, a. s., Boháčková Naděžda, ZOD Němčice, D-K zemědělská, a. s., a Zevyp, s. r. o.
Bonitér Rostislav Škrabal z Českomoravské společnosti chovatelů, který se chovatelského dne v Kralovicích aktivně účastnil, poprvé ocenil vynikající připravenost předváděných zvířat.
Jak prvotelky, tak krávy na druhé a vyšší laktaci se hodnotily ve dvou skupinách. Za nejlepší prvotelku a současně i šampiónku v kategorii holštýnského plemene byla vybraná plemenice č. 102903 – 932 (H100) po býku NX– 946 Defoe ET a matce po NX – 698 z farmy Žákavá, akciové společnosti Alimex Nezvěstice. Kráva se narodila 12. 10. 2004, otelila se 20. 2. 2007 a na první laktaci dala 9721 kg mléka s obsahem 3,84 % tuku a 3,09 % bílkovin. „Kráva dominuje ve všech znacích – má ideální stavbu těla, je kapacitní, má pevnou horní linii těla a velmi pěkné vemeno s vynikajícími zadními čtvrtěmi a dobrým postavením struků,“ ocenil bonitér Škrabal.
Druhé místo patřilo krávě č. 117342 – 932 (H 100) po otci NEA – 26 Ramos a z matky po NEB – 417 z domácího chovu. Stříbrná prvotelka se narodila 15. 1. 2005, otelila se 8. 3. 2007 a její první nádoj byl více než 26 kg mléka.
Trojici nejlepších prvotelek uzavírala plemenice č. 102934 – 932 (H100) z chovu Žákavá, akciové společnosti Alimex Nezvěstice. Plemenice po býku NEA – 26 Ramos a matce po NEB – 538, která se narodila 17. 1. 2005 získala současně i ocenění za nejlepší vemeno.
Z deseti hodnocených starších krav se nejlépe umístila plemenice č. 045692 – 932 (H100) z chovu Láz ze zemědělského podniku Zevyp, s. r. o. Čtyřletá plemenice po otci NGA – 437 Fagot a matce z NX – 670 dosáhla maximální užitkovost na druhé laktaci, když nadojila 6781 kg mléka s obsahem 3,50 % tuku a 2,92 % bílkovin. „Plemenice reprezentuje vynikající mléčný charakter, má ukázkové vemeno, ať jde o jeho šířku, výšku nebo závěsný vaz,“ komentoval bonitér.
Na druhém místě skončila kráva č. 004556 – 921 (H100) z chovu ZOS Šestajovice – Jirny, a. s. Stříbrná pětiletá plemenice byla po býkovi NEB – 660 Lee a matce po NBY –- 112 měla na maximální II. laktaci užitkovost 10 483 kg mléka se složkami 4,15 % tuku a 3,31 % bílkovin.
Třetí stupínek opět patřil společnosti Zevyp, a to za krávu č. 024005 – 932 (H 75 X 25), narozenou 4. 2. 2003. Plemenice ustájená v chovu Vrbice, která je po býkovi NXA – 63 Erotic a matce po BEZ dosáhla nejvyšší užitkovosti 9598 kg mléka s obsahem 3,30 % tuku a 3,20 % bílkovin na první laktaci.

Oceněná prasata
Přehlídka prasat byla v režii východočeské akciové společnosti Chovservis Hradec Králové. Komentáře k předváděným prasatům se ujali vedoucí divize šlechtění prasat Ing. Stanislav Neuman a oblastní manažerka šlechtění prasat Ing. Božena Bečková.
Ze tří zemědělských podniků – D-K zemědělská, a. s. , Kralovická zemědělská, a. s., a Bílovská zemědělská, a. s., se na letošní Hadačce předvedlo devatenáct zvířat pěti plemen. Plemenní kanečci reprezentovali plemena bílé otcovské a pietrain, plemenné prasničky české bílé ušlechtilé, přeštické černostrakaté a F1 generaci (ČBU x ČL). Mimo ně ještě akciová společnost Chovservis předvedla ze své inseminační stanice Kout na Šumavě dva plemenné kance, a to tříletého Debuta 96 plemene české bílé ušlechtilé a dvouletého Ikara 75 coby plemeníka české landrase.
Z předvedených kanečků odborná komise nejlépe hodnotila sedmiměsíčního plemeníka č. 6402847 plemene bílé otcovské z nukleového šlechtitelského chovu Dřevec akciové společnosti D-K zemědělská. Oceněný kaneček, který je po otci 40 Arden a matce po 59 April, dosahoval v ukazatelích vlastní užitkovosti 724 g průměrného denního přírůstku (1086 g v testu) a 66,4 % libové svaloviny. Plemenné hodnoty kanečka jsou: CPH 1078, směrodatná odchylka CPH 1,6 a TOP 10 %. „Jde o velmi pěkného představitele plemene. Kaneček vyniká velmi dobrým utvářením kýty, má výborně vyvinutá varlata a pokud jde o jeho růstovou schopnost a podíl libové svaloviny, pak rozhodně patří do lepšího průměru,“ znělo v komentáři.
Akciová společnost Kralovická zemědělská získala ocenění za skupinu čtyř plemenných prasniček české bílé ušlechtilé z nukleového šlechtitelského chovu Výrov. Dvě z nich byly po plemeníku 98 Morinovi, který v rámci plemene ČBU patří k absolutní špičce – na 4. místě patří mezi jedno procento Top kanců. Zbývající předvedené prasničky pak byly po 26 Armany. Vlastní užitkovost skupiny prasniček se pohybovala v rozmezí od 570 do 729 g průměrného denního přírůstku (873 až 1143 g v testu) s podílem libové svaloviny od 58,1 do 64,6 %.
V kategorii nejlepší kolekce kříženek zvítězily prasničky z RCH Vysoká Libyně, z podniku Bílovská zemědělská, a. s., které reprezentovaly plemeníka 99 Duplikat. Jejich užitkovost byla na úrovni průměrného denního přírůstku od 623 do 644 g, podíl libové svaloviny odpovídal hodnotám 56,8 až 57,3 % a výška hřbetního tuku byla v rozmezí 0,7 až 0,9 cm.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *