27.09.2007 | 06:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tradiční přehlídka kančí krásy

Ve druhém zářijovém týdnu proběhla podzimní přehlídka plemeníků, kterou již po osmnácté zajišťovala Inseminační stanice kanců Velké Meziříčí. Ustájovací kapacitou druhá největší stanice v tuzemsku, kterou spravuje akciová společnost Agro-Měřín, představila 27 plemenných kanců reprezentujících plemena české bílé ušlechtilé, landrase, duroc a syntetické linie SL 38, SL 47 a SL 68.

Akciová společnost Agro-Měřín obhospodařuje 12 100 ha zemědělské půdy, z toho je 8300 ha na Českomoravské vrchovině v okresech Žďár nad Sázavou, Chrudim a Jihlava. Dalších přibližně 2950 ha má na jižní Moravě v okresu Břeclav a konečně 760 ha na severní Moravě v okresu Šumperk.

K pilířům živočišné výroby zmiňované společnosti patří chov skotu za účelem produkce mléka a kvalitního masa. Užitkovost základního vysokoprodukčního stáda 2200 holštýnek odpovídá průměrné užitkovosti mezi 9000 a 10 000 kg mléka. Kromě toho v nukleovém holštýnském stádu, určeném pro produkci matek býků, dosahují plemenice průměrnou užitkovost 11 800 kg mléka. Vedle specializovaného mléčného plemene chovatelé z Vysočiny mají ještě 450 krav kombinovaného českého strakatého plemene s průměrnou užitkovostí 6400 kg mléka a dále 40 plemenic masného plemene blonde d´aquitane a konečně 200 kusů krav bez tržní produkce mléka.

Na velmi dobré úrovni je také chov prasat, který je postaven na šlechtitelském a rozmnožovacím chovu plemene landrase, původem z Dánska. Ročně v podniku vyprodukují 900 plemenných prasniček tohoto plemene, které se vyznačuje výbornou intenzitou růstu, kvalitním osvalením, nízkým podílem tuku a dobrými reprodukčními vlastnostmi.

Aktivity akciové společnosti v živočišné produkci pak doplňuje oborový chov, zejména mufloní a dančí zvěře.

Rostlinnou výrobu podnik podřizuje potřebám živočišné výroby. Vedle pěstování plodin pro krmivovou základnu se ale na větší pětině obhospodařované výměry zabývají ještě ekologickou produkcí.

Akciová společnost diverzifikovala svůj kapitál také do nezemědělských aktivit, které umožňují vyrovnávat tržní nestabilnost zemědělské produkce. Jde především o plemenářské služby, dále například o opravárenskou činnost, produkci pekárenských výrobků nebo obchodování.

 

Inseminační stanice kanců

 

V rámci svých aktivit Agro-Měřín spravuje inseminační stanici kanců ve Velkém Meziříčí (ISK Velké Meziříčí). Stanice byla uvedena do provozu před sedmnácti lety a má kapacitu 144 ustájovacích míst (kotců). “Momentálně máme na stanici 102 plemeníků. Nejpočetněji je zastoupeno plemeno duroc, a to v počtu 33 kanců. Za ním s dvaceti třemi plemeníky následuje syntetická linie 38, dále landrase s patnácti kanci, české bílé ušlechtilé a syntetická linie 68 reprezentované shodným počtem jedenáct plemeníků. Na inseminační stanici není pietrain ani bílé otcovské – large white. Tento stav vychází z požadavků praxe. Cílem je produkovat vyrovnané kolekce finálního hybridu, to znamená netříštit ho do jednotlivých skupin a vybírat plemeníky, kteří vykazují v podmínkách Vysočiny nejen slušný přírůstek a konverzi živin, ale zejména nízký úhyn a solidní úroveň zdraví,” řekl v úvodu našeho rozhovoru vedoucí ISK Velké Meziříčí Ing. František Poul.

Zajímavostí zmiňované inseminační stanice je, že chová nejvyšší počet kanců plemene duroc v republice. “Naši duroci jsou původem z Dánska. Protože Dánové s námi začínají omezovat spolupráci, jednáme ještě s kanadskými partnery. Část na stanici ustájené populace duroca bude tedy kanadské provenience. Od tohoto kroku si slibujeme vyšší přírůstek, pevnější konstituci, ale také vyšší procento tuku. To ale z hlediska požadavků zpracovatelského průmyslu rozhodně nebude na škodu,” prozradil vedoucí inseminační stanice.

Vedle kanadských plemeníků duroc je novinkou inseminační stanice v Karlově ve Velkém Meziříčí ještě linie 37 (BL x D).

 

 

Přehlídka plemeníků

Pro ISK Velké Meziříčí jsou veřejné přehlídky kanců každoroční událostí. Na jejím letošním 18. ročníku bylo předvedeno 27 plemeníků. “Plemeníci jsou po všech stránkách velmi dobře připraveni. Nebudeme detailně hodnotit konstituci ani exteriér – záměrem je upozorňovat na přednosti představených plemeníků,” zdůraznil moderátor přehlídky Ing. Miroslav Sládek z České plemenářské inspekce.

Šestice předvedených plemeníků ČBU reprezentovala linie Apoštol, Atol, Acron, Salix a Sesil. Chloubou stanice je bezpochyby patnáctiměsíční kaneček SES 24, který pochází z NCH Nížkov. Kaneček po plemeníkovi SES 1 a matce po MIN 116 dosahoval přírůstek 827 g (1304 g test), 59,3 % libové svaloviny a 1,12 cm tuku. “Kaneček je celkově velmi pěkný. Je harmonický, temperamentní, má jemnou ušlechtilou hlavu a je přiměřeně osvalený. Stojí za zmínku, že je na čtvrtém místě Top ČR,” zaznělo v komentáři.

Také v rámci druhého mateřského plemene – landrase bylo předvedeno šest kanečků, a to linií Uno, Ikar, Alfi a X-Danhel. Jako nejlepší dárce spermatu byl v komentáři ing. Poula zmiňován kaneček posledně jmenované linie XDNH 1037, který se narodil 19. 2. 2005 v chovu ZD Dolní Újezd. Je potomkem kance DNH 24 a matky po DUT 71. Jeho vlastní užitkovost odpovídá přírůstku 699 g (1103 g v testu), podíl libové svaloviny je na úrovni 62,4 % a výška špeku 0,92 cm. Plemeník je určen pro rozmnožovací chovy.

Z šesti plemeníků duroc, zastupujících linie Dulop, X-Dinar, Haidr, Dinar a Fagus, je třeba jmenovat kanečka HAI 35, kterému momentálně patří 1. místo Top ČR. Plemeník, který se narodil 29. 11. 2006 v ZD Luže je po otci HAI 28 a matce po DMK 38. Hodnoty vlastní užitkovosti: přírůstek 786 g (1016 g v testu), podíl libové svaloviny 66,9 %, výška špeku 0,46 cm.

V závěru přehlídky bylo předvedeno devět zástupců syntetických linií, z nichž bylo pět kanců SL 38 (Pn x D, D x Pn) a po dvou plemenících SL 47 (BO x BL, BL x BO)a SL 68 (H x Pn, Pn x H). Z naposledy předvedených plemeníků vynikal kanec H38 – 346, narozený 27. 11. 2004. “Tento kanec v testu dosahoval přírůstku 1420 g. To prakticky znamená, že plemeník nabíral na hmotnosti každou minutu jeden gram,” komentoval Ing. Sládek.

Tečkou za velmi pěknou přehlídkou bylo předání ocenění pěti podnikům – ZD Nížkov, Agro Sázava, ZD Stařeč, ZD Dolní Újezd a ZD Hrotovice, kteří s inseminační stanicí v Karlově úzce spolupracují.

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down