28.02.2020 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Transfer výsledků vědy do praxe

V prosinci roku 2019 bylo zakončeno pětileté období řešení projektu TAČR GAMA s názvem Zefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru. Garantem tohoto projektu byl Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., (VÚŽV) v Praze Uhříněvsi. O průběhu řešení i dosažených úspěších jsme v minulých letech na těchto stránkách pravidelně informovali. Domníváme se však, že by bylo na závěr vhodné shrnout události za pět let řešení tohoto projektu.

Nežli bylo řešení tohoto projektu 1. ledna 2015 zahájeno, bylo nutné v předchozích měsících vytvořit řídicí a administrátorskou infrastrukturu. V tomto směru se nejdůležitější součástí stala Rada pro komercionalizaci VÚŽV (RK), jejímiž členy jsou za VÚŽV doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. (předseda) a Ing. Luděk Bartoň, Ph.D. Členy Rady za zemědělskou a odbornou veřejnost jsou doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc., výkonný ředitel Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR, z. s., Ing. Miloš Bulíř ze Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice – Jirny, a.s. a za bankovní sektor Ing. Petr Kopeček, Ph.D., manažer sektoru zemědělství Československé obchodní banky, a. s. Hlavní náplní činnosti Rady je rozhodovat o dílčích projektech přinášejících vývoj konkrétních aplikací. Kromě toho její členové vzhledem ke svým zkušenostem pomáhají řešitelům při tvorbě výsledků. V této oblasti se zejména angažuji zástupci VÚŽV a praxe. V problematice komercionalizace výsledků projektu jsou pro řešitele velmi cenné rady a zkušenosti zástupce bankovního sektoru Ing. Petra Kopečka, Ph.D. Administraci všech činností a komunikaci mezi Radou, řešiteli jednotlivých projektů a agenturou TAČR zajišťuje Centrum transferu technologií (CTT).

Během vlastního řešení projektu bylo získáno mnoho důležitých informací a znalostí a zároveň se výzkumní pracovníci naučili přenášet výsledky svého výzkumu do praxe formou komercionalizace.

V průběhu pětiletého řešení sedmnácti dílčích projektů bylo výzkumnými pracovníky dosaženo několika prototypů, užitných vzorů, funkčních vzorků, ověřených technologií a podařilo se během řešení získat i jeden patent. Mnoho z výstupů bylo přihlášeno do soutěží na mezinárodních výstavách (Země živitelka, Techagro, Animal Tech), které obdržely řadu ocenění.

Výstupy projektu

V rámci řešení projektu bylo dosaženo následujících výstupů:

Funkční vzorky:

 • Tekuté ředidlo ve formě koncentrátu
 • Kotec pro chov jalových a březích prasnic
 • Hračka pro prasata
 • Reprodukční a výkrmová kompletní krmná směs pro brojlerové králíky obsahující řepkový extrahovaný šrot v ověřeném procentním zastoupení
 • Systém čištění odchozího vzduchu ze stájí prasat

Prototypy:

 • Drbadlo s pružinou
 • Prototyp podlážky pro venkovní individuální box
 • Drbadlo s jednou pružinou
 • Prototyp krmné směsi Hubertin
 • Prototyp krmné směsi Supermix TOP
 • Hák na pánevní zavěšení jatečných půlek skotu
 • Aktivní drbadlo
 • Stacionární multifunkční krmné a napájecí místo pro jelenovité
 • Mobilní shromažďovací, třídící, vážící a fixační zařízení pro zvířata

Užitné vzory:

 • Tekutý koncentrát ředidla pro krátkodobou konzervaci kančího spermatu
 • Sada pro stanovení alelických variant genů ovlivňujících zbarvení u koní
 • Krmná směs pro březí a kojící samice brojlerových králíků
 • Krmná směs pro výkrm brojlerových králíků
 • Kombinace pro detekci alel To/to genu tobiano u koní
 • Sada pro diagnostiku variant antibakteriálních TLR genů skotu
 • Koncentrovaná doplňková krmná směs pro vysokoužitkové dojnice na vrcholu laktace
 • Krmná směs pro spárkatou zvěř
 • Podlážka do venkovního individuálního boxu pro telata
 • Kombinovaný silážní přípravek
 • Aktivní drbadlo
 • Silážní přípravek

Ověřené technologie:

 • Technologie silážování s využitím kombinovaných přípravků
 • Technologie Follow-up při výrobě krmných směsí

Patent:

 • Podlážka do venkovního individuálního boxu pro telata

Tyto dosažené výsledky byly vytvořeny na základě zkušeností a potřeb zemědělské prvovýroby. Proto jsou práva na výrobu dosažených a vědecky ověřených produktů dostupná k odprodeji výrobcům zemědělské techniky, technologií a výživových komponentů. Zájem ze strany výrobců potvrzuje skutečnost, že v současné době již byly podepsány čtyři licenční smlouvy.

Budoucnost

A jaká je budoucnost těchto aktivit? Na základě dosažených výsledků, pomocí nichž Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., prokázal schopnost řešit takto zaměřené projekty, byl přijat navazující projekt TAČR GAMA 2. I v něm budou využity oba hlavní orgány, a to jak RK, tak i CTT. Právě jejich účinná spolupráce umožnila úspěšné řešení předchozího projektu. Je pozitivní, že Rada bude zasedat v nezměněném složení, a tak bude i nadále zajištěna propojenost výzkumu, praxe a bankovního sektoru.

Další informace lze získat na stránkách www.vuzv.cz nebo u manažera projektu doc. Ing. Petra Kunce, Ph.D., mail: kunc.petr@vuzv.cz.

Doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down