08.03.2021 | 04:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tranzitní období a mykotoxiny v krmné dávce krav

Během prvních měsíců letošního roku se konala řada webinářů a on line konferencí.
Jednou z akcí byl webinář uspořádaný společností ADDICOO GROUP s .r .o. Dva přednášející popisovali zdraví krav v necitlivějším období mezidobí. Součástí prezentací bylo rovněž hodnocení obsahu mykotoxinů v krmivech určených pro dojnice.

Seminářem provázel Bohumír Šmerda, manager společnosti. Předničky si připravili Ing. Jaromír Stryk (ADDICOO GROUP s .r .o.) a Aurélien Piron (Lallemand Animal Nutrition).

Ing. Stryk popisoval rizika negativního dopadu mykotoxinů  na zdraví a užitkovost dojnic  a o kontaminaci objemných krmiv mykotoxiny ze sklizně 2020.

Například deoxyvalenol (DON) se nachází ve vysokých koncentracích v silážích, senážích a zrninách, působí na centrální nervový systém a ovlivňuje bachorovou fermentaci a zpomaluje pasáž stravitelného proteinu. T2-toxin se  také nachází ve zvýšených koncentracích v objemných krmivech, poškozuje nevratně sliznici bachoru a střev, při vyšších koncentracích způsobuje gastroenteritidy a intestinální hemoragie.

Zearalenon je o něco méně toxický než jiné mykotoxiny a jeho účinek je chronick, kumulativní a působí estrogenně a jeho metabolity vyvolávají falešné říje.

Plísně a mykotoxiny způsobují u krav pneumonie, průjmy, snížení mléčné produkce, zvýšený počet somatických buněk, mastitidy a reprodukční problémy a společně působí imunosupresivně.

Přednášející dodal, že využití prostředku Fortisorb Phyto zlepší zdravotní stav dojnic. Zamezuje negativním účinkům, zvyšuje podíl pozitivních jaterních enzymů, posiluje imunitní systém, sníží počet zánětů mléčné žlázy, snižuje počet somatických buněk v mléce, a tak se zvýší i mléčná užitkovost.

Dávkování pro skot je 15–30 g na kus a den.  Na závěr přednášky ing. Stryk řek, že neexistuje bezpečná koncentrace mykotoxinů a účinná prevence je levnější než řešení problémů způsobených dlouhodobým působením mykotoxinů.

Tranzitní období krav a odchov telat

Aurélien Piron se věnoval tomu, jak důležité je období od přípravy na porod až po první fázi laktace a jak mohou přípravky firmy Lallemand Animal Nutrition  ovlivnit okoloporodní období i první dny života telat.

V tranzitním období, zejména pak po porodu dochází u krav ke změně mikrobioty, ke snížení degradace strukturálních sacharidů a naopak ke zvýšení degradace rychle fementovatelných sacharidů. Časté je riziko vzniku nízkého H v bachoru a snížení integrity machrové stěny. Bachorová acidóza vede ke zkrácení délky papil, což snižuje schopnost absorpce těkavých mastných kyselin. Využití přípravku Levucell zajišťuje bezpečnou dietu během tranzitního období, zvyšuje příjem rychle fermentovatelných karbohydrátů, stabilizuje bachorovou mikrobiotu a pH bachoru, zlepšuje integritu bachorového epitelu, potlačuje zánětlivé změny epitelu bachoru a zlepšuje jeho imunitu.

V tranzitním období i po porodu dochází k oxidačnímu stresu. Přípravek Alkosel zlepšuje antioxidační stav. Zvyšuje koncentraci selenu v séru dojnic o 57 % a přídavek prostředku Alkosel dostatečně pokrývá požadavky dojnic. Od matky je potom selen předáván v kolostru telatům. Dochází k lepšímu transferu imunity, antioxidačních látek teleti placentou a kolostrem. Odstav telat rovněž ovlivňuje změny mikrobioty telat. Levucell SC podporuje zvýšení příjmu starteru v průměru o 20 % a telat o 120 g denně, což ovlivňuje růst telat a lepší průběh odstavu a následnou užitkovost.

 Podrobnější informace se dočtete v týdeníku Zemědělec a časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down