18.06.2009 | 02:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tři plemena v Sobotce

Tři desítky kráv plemen holštýn, české strakaté a brown swiss byly představeny a nejlepší z nich vybrány v rámci chovatelského dne pod patronací Agrochovu Sobotka a plemenářské organizace Natural, s. r. o., v areálu Staňkova Lhota. Návštěvníci mohli také obdivovat představení členek místní baráčnické obce a v neposlední řadě vystavenou zemědělskou techniku různých značek.

Ředitel společnosti akciové společnosti Agrochov Sobotka Josef Jirků seznámil přítomné s podrobnostmi o podniku. Podnik hospodaří na Jičínsku na 3860 hektarech zemědělské půdy, z nichž stovku hektarů zaujímají pastviny. Rostlinná výroba se věnuje převážně produkci obilovin, pícnin, kukuřice a řepky.
Zhodnotil i živočišnou výrobu. „V současné době chováme zhruba 3050 kusů skotu, z toho 900 krav. Většina z nich se řadí mezi české strakaté, menšina je holštýnek a najdeme ztu také několik zástupců plemene brown swiss,“ uvedl ředitel. Průměrná užitkovost v celém stádě za normovanou laktaci je 7460 kilogramů mléka se 4,13 procenta tuku a 3,29 % bílkovin. „Díky všeobecně nízké ceně mléka ale proděláváme každý den padesát tisíc korun,“ dodal Josef Jirků.

České strakaté

Bonitování našeho nejrozšířenějšího kombinovaného plemene se ujal hodnotitel Českomoravské společnosti chovatelů Ing. Luboš Novotný. Nejvíce se mu zalíbila dcera Cyrana (RAD-175) s číslem 132532/952, která má v pozici otce matky býka Zerrif (ZEL-47). Tato plemenice narozená 16. 2. 2006 nadojila na první laktaci 6835 kilogramů, na druhé aktuální laktaci nadojila za 30 dnů 1062 kg mléka.
Ing. Luboše Novotného zaujala šampiónka především tělesným rámcem, korektními končetinami a kapacitním, dobře upnutým vemenem.

Plemeno holštýn

Mezi černobílými kravami vybíral nejlepší z nich Ing. Ladislav Vondrášek ze Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR. Vítězkou se stala prvotelka s číslem 154701/952, dcera býka Hord (PRP-752) a vnučka býka Fon (NGA-281). Za 152 dnů první laktace nadojila 5781 kilogramů mléka (3,79 % tuku a 2,59 % bílkovin). Bonitér u plemenice ocenil především horní linii a bezchybné končetiny.
Hord se narodil v Zemědělské společnosti Ostřetín, a. s., jako syn nejslavnější české výstavní krávy - Ostretin Zuzana 3 EX 90. „Žádné jiné krávě se nepodařilo získat titul národní šampiónky více než jednou. Zuzana 3 si odnesla titul hned třikrát, konkrétně v letech 2000, 2002 a 2003,“ uvedl Ing. Josef Šlejtr z pořádající organizace Natural, s. r. o. Ostretin Zuzana 3 EX 90 má i jednoho syna v inseminaci, býka Itoto NEA 324. Také jeho dcery mají vynikající exteriér.
Otcem Horda je vynikající italský plemeník Ford. Hord má v Ostřetíně vlastní sestru Ostretin Zuzanu 5 VG 88. I ona je úspěšnou výstavní krávou a matkou býků. Její užitkovost na třetí laktaci dosáhla téměř 17 000 kg mléka. „S odstupem času můžeme litovat, že Hord byl využit pouze pro přirozenou plemenitbu a ne pro inseminaci. Pro rodinu Zuzany jsou totiž typické velmi vysoké plemenné hodnoty pro mléko a špičkový zevnějšek,“ sdělil Šlejtr.
Pomyslné druhé místo mezi holštýnkami získala kráva s nejlepším vemenem výstavy, dcera Býka Freddy (NEB-856) s číslem 132480/952. Na své první laktaci nadojila tato kráva 11 563 kilogramů mléka s 3,52 procenta tuku a 3,04 % bílkovin. V současné době je na druhé laktaci.
„Freddy je typickým synem Manfreda prověřeným v ČR a USA. Jeho dcery vynikají vysokou produkcí velmi kvalitní bílkoviny. Freddy totiž výrazně zlepšuje množství i obsah mléčných bílkovin a nese optimální kappa kasein BB. Mléko jeho dcer má tedy špičkové sýrařské vlastnosti. Další velmi cennou předností je výborná plemenná hodnota pro dlouhověkost. Jeho dlouhověkost je vypočítána již na 664 dcerách a proto je dosti spolehlivá. Jak produkce bílkoviny, tak také dobré funkční vlastnosti potomstva jsou dobře známou známkou synů Manfreda,“ uvedl Ing. Šlejtr na adresu otce krávy s nejlepším vemenem.

Brown swiss

Toto původně alpské plemeno středního až velkého tělesného rámce s harmonickou stavbou těla, jehož velkou předností je konstituční pevnost zvířat, se na akci prezentovalo pěti plemenicemi. Jeho kladem jsou také odolné končetiny a značná dlouhověkost zvířat.
Nejlepší krávu plemene brown swiss vybrali rukou společnou oba bonitéři plemen holštýn a české strakaté. Nakonec zvolili plemenici s číslem 154648/952, která má poloviční podíl holštýnské krve. Díky tomu má tato dcera býka Gordon (PAT-002), otec matky Bert (NEB-609) vynikající utváření vemene. Další její předností je pevná horní linie. Za prvních 268 dní laktace nadojila tato prvotelka 5453 kilogramů mléka obsahujícího 4,53 procenta tuku a 3,48 % bílkovin.

Klíčové informace:

• Chovatelský den Agrochovu Sobotka spolupořádal Natural, s. r. o., spolupracovali také Svaz chovatelů českého strakatého skotu a Svaz chovatelů holštýnského skotu.
• V areálu živočišné výroby Staňkova Lhota se představily téměř tři desítky krav plemen holštýn, české strakaté a brown swiss.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down