07.03.2017 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tři varianty ptačí chřipky hrozí evropské drůbeži

V evropských zemích byly zjištěny kmeny H5N8, byly zjištěny H5N5 a H5N6 ptačí chřipky. Národní veterinární orgány potvrdily nová ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) v komerčních chovech drůbeže ve Francii, Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku, Španělsku a Velké Británii. Snad už bude opravdu jaro a situace se zlepší. U nás totiž veterináři už zrušili celostátní zákaz pořádání výstav a burz ptactva. Komerční chovatelé také mohou mít drůbež venku ve volných výbězích, ale v pásmech kolem ohnisek nemoci mimořádná veterinární opatření stále platí.

I když ve většině ohnisek byl detekován virus H5N8, byla přítomnost kmene H5N5 potvrzena poprvé v Srbsku a Slovinsku, a drobnochov v Řecku měl pozitivní test na kmen H5N6.
Čtyřicet nových ohnisek
Podle francouzského ministerstva zemědělství bylo od listopadu 2016 potvrzeno celkem 373 potvrzených ohnisek nákazy HPAI u drůbeže. To je nárůst o 40 ohnisek od předchozího týdne. Dosud všechny případy byly v jihozápadní části země.
Ministerstvo ohlásilo podle týdenní zprávy Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE) 68 nových ohnisek zjištěných v období od 1. do 20. února. S výjimkou dvou menších hejn šlo o velké farmy a nejpostiženějším departementem je Landes. V některých ohniscích byly u ptáků pozorovány klinické příznaky – hlavně u kachen a/nebo hus – ale většina případů bylo vyřazeno preventivně. Bylo to považováno za nezbytné, protože drůbež se chovala v oblastech, kde je situace s ptačí chřipkou nestabilní, nebo v ochranném pásmu okolo předchozích ohnisek, nebo před transportem na jatka. Ve zprávě OIE se vynechává informace o počtu postižených ptáků v každém ohnisku.

Nová ohniska v Maďarsku, Španělsku, Polsku, Německu, Itálii, Velké Británii
Maďarská agentura zdraví zvířat zaslala svou první zprávu OIE o nových ohniscích HPAI od prosince 2016. Zahrnuje období od 23. prosince do 18. února a bylo jich tam zjištěno 19, a to s virem H5N8. To vedou ke ztrátě více než 455 000 kusů drůbeže v důsledku mortality nebo utracení.
Od nahlášení OIE prvního ohniska HPAI v komerčním chovu drůbeže, se v poslední týdnu podle zprávy španělského veterinárního orgánu objevilo dalších devět ohnisek. Všechny byly v Katalánsku na kontaktních farmách nebo v ochranném pásmu původního ohniska. Více než 10 000 kusů drůbeže uhynulo nebo bylo poraženo v důsledku této infekce.
V průběhu minulého týdne oznámilo Polsko pět nových ohnisek HPAI. Týká se to celkem více než 18 000 kusů drůbeže, dvě z ohnisek byly na komerčních farmách a tři v malých chovech.
Podle spolkového ministerstva pro výživu a zemědělství (BMEL) v Německu bylo potvrzeno 75 ohnisek HPAI v zemi, a to včetně zoologických zahrad a parků. Virus H5N8 byl zjištěn v 72 ohniscích a podtyp H5N5 v ostatních třech ve Šlesvicko-Holštýnsku.
Dvacet dva nových ohnisek HPAI se objevilo v poslední týdenní zprávě pro OIE. Jen dvě z nich byly u drobnochovů drůbeže v Porýní-Falcku a v komerčním chovu více než 33 000 krůt v Dolním Sasku.
Podle italských orgánů zdravotní péče a výzkumného ústavu pro zdraví zvířat IZSVe nařídilo ministerstvo zdravotnictví preventivní utracení téměř 287 000 kusů drůbeže na pěti farmách nacházejících se v ochranném pásmu předchozích dvou ohnisek H5N8 v Mantově v regionu Lombardie. Dvě menší hejna ve stejném regionu podlehla v tomto měsíci nemoci. V posledním týdnu přijal OIE také zprávy z vnitrostátních veterinárních orgánů týkající se ohnisek HPAI u menších hejn v Bulharsku, České republice, Rumunsku a Srbsku.
Došlo ke vzniku dalšího ohniska ptačí chřipky (H5N8) u drůbeže ve Velké Británii. Podle ministerstva zemědělství (Defra) šlo asi o 35 ptáky v Northumberlandu v severovýchodní Anglii. Řada z nich uhynula, zbytek byl humánně utracen a zdroj infekce se vyšetřuje. Vzhledem k tomu přijalo Defra 28. února opatření cílenějšího přístupu ke kontrole opatření týkajících se HPAI. V oblastech s vyšším rizikem budou muset být ptáci uzavřeni nebo omezena oblast doletu. Povinná opatření pro biologickou bezpečnost jsou nutná po celé zemi, ale ptáci v oblastech, které jsou považovány za za méně rizikové, mohou získat povolení o přístupu do výběhu, pokud budou pokyny Defra akceptovány.

Nové viry detekovány v Srbsku, Slovinsku a Řecku
Poprvé byl virus H5N5 zjištěn v Srbsku a Slovinsku, jak uvedly příslušné vnitrostátní veterinární orgány ve zprávě pro OIE. V obou zemích šlo o volně žijící ptáky, u kterých byl zjištěn pozitivní výsledek testu na virus.
V Řecku byla epidemie HPAI v malých chovech v západní Makedonii přičtena viru H5N6, i když se dříve předpokládalo, že je to kmen H5N8.

Chřipka zjištěna u volně žijících i ptáků v zajetí

Kromě nedávných epidemií vysoce patogenní influenzy u drůbeže (H5N8), byl virus také zjištěn u divokých a ptáků chovaných v zajetí v Belgii, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, České republice, Německu, Maďarsku, Itálii, Litvě, Polsku, Rumunsku, Srbsku a Slovensku, jak uvádí příslušné národní veterinární orgány pro OIE.

březen 2017, www.wattagnet.com

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down