28.01.2019 | 07:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Třicet chyb při dojení –provozní a projektantská slepota

Chovatelům namnoze chybí znalost významnějších varovných signálů, které se stále vyskytují i ve vynikajících chovech. Lze se běžně setkat s případy zcela abnormálního chování krav, které průměrný chovatel nevidí, i kdyby chodil do stáje čtyřikrát denně. Rutinní jednání totiž potlačuje tvůrčí pozorování, což nahrává jevu, který se v českém prostředí nazývá provozní slepota.

Takové slepoty snižují vnímavost k nedostatkům na neúnosné minimum. Je vybráno jen několik příkladů vyskytujících se nejčetněji.

Chyby v čekárnách a v době před dojením

 1. Dlouhý pobyt dojnic mimo stáj
 2. Celková doba pobytu mimo ustájovací prostor při dojení třikrát denně přesahuje 180 minut za den
 3. Neadekvátní průchodnost dojírny vzhledem k velikosti produkčních skupin
 4. Přesun krav s nadměrným ruchem ve stáji v úzkých uličkách
 5. Nedostatečně široké manipulační chodby, s nekvalitní, kluzkou či hrubou podlahou, četnými schůdky, zatáčkami a s nedostatečným osvětlením
 6. Obtížné přesuny krav, pohyb v klusu, mezi nimi nadměrné fyzické kontakty
 7. Nedostatečné osvětlení na příhonových cestách, v čekárně a především v dojírně
 8. V čekárně a dojírně, na přístupových cestách jsou podlahy nerovné, poškozené včetně vylomených roštnic, rybníky kejdy apod.
 9. Nedostatečná plocha čekárny, zvláště u rekonstruovaných stájí
 10. Sklon podlahy čekárny k dojírně je nulový, nebo ve spádu k dojírně, protože se muselo šetřit na event. dražším osazení vlastní stavby
 11. V některých projektech se objevují i velmi úzké nástupní plochy do dojírny přímo ze stáje či výběhu
 12. Jeden z největších omylů při projektování a výstavbě dojíren jsou naháněcí uličky s protisměrným pohybem zvířat a s častou změnou směru
 13. Zcela nevhodné situování dojírny u rekonstruovaných stájí
 14. Vzdálenost dojírny od produkčních stájí je více než 100 m

Chyby v dojírnách

 1. Nedodržování optimálního intervalu mezi dojeními dvakrát dvanáct hodin
 2. Nedodržování technologické kázně, nedostatečná kontrola dojičů, nepravidelná regulace chodu dojírny, výměny návleček
 3. Střídání strojního dojení a vysávání mléka novorozenými telaty v porodnách krav
 4. Velmi časté změny systému dojení v průběhu laktace
 5. Dojírny s nadměrnou spotřebou technologické vody
 6. Vynechávání oddojení prvních střiků mléka
 7. Nedodržování rutiny dezinfekce hrotů struků (prediping a postdiping)
 8. Nedostatečná dezinfekce dojicího potrubí a strojů
 9. Chybějící nebo špatně formulované smlouvy se servisní organizací
 10. Poddimenzování průchodnosti dojírny i za cenu prodloužení celkové doby dojení
 11. Přechod na nezdůvodněnou, resp. módní rutinu dojení třikrát denně
 12. Dojnice v dojicích stáních trvale přešlapují, kopou, stojí s hlavami u podlahy a nadměrně kálí a močí
 13. Manuální vypnutí automatického snímání s následným sejmutím dojicího stroje tzv. natvrdo
 14. Provětrání dojírny nasáváním „čerstvého“ vzduchu z čekárny
 15. Zrohovatění konce strukového kanálku (hyperkeratóza)*

 Doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc., technolog – specialista

 Podrobněji v časopise Náš chov 2/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down