11.10.2010 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Třikrát zlato a osmnáctkrát stříbro

Přestože se brány hannoverského výstaviště při tradiční chovatelské výstavě EuroTier otevřou až 16. listopadu, týdeník Zemědělec již přináší novinky a ocenění, které vystavovatelé obdrží za inovace v oboru. Nezávislá komise odborníků při německém DLG udělila letos tři zlaté a osmnáct stříbrných medailí.

Zlatá pro Big Dutchman

Přístroj Sonocheck je zcela nově vyvinutý automatizovaný systém pro vyšetření gravidity u prasnic chovaných ve skupinách v kombinaci s krmnými automaty Big Dutchman. Detekce je založena na ultrazvukovém (sono) vyšetření během pobytu prasnic v krmné stanici. Podle výrobce systém minimalizuje pracovní čas potřebný pro vyšetření březosti a snižuje stresovou zátěž pro zvířata. Kromě toho lze přístroj sejmout s pohyblivého ramene a obsluha může provádět pomocí ultrazvukového snímače ruční vyšetření zvířat. Navíc je systém jednoduše přenosný mezi krmnými stanicemi, takže není nutné pořizovat pro každou stanici samostatné zařízení.
Automatické skenování prasnic vyřazuje nutnost ručního ultrazvukového snímání na jednotlivých stanicích, čímž přispívá k úspoře lidské práce a k ochraně zdraví a bezpečnosti. Snímky mohou být také uloženy v patnáctisekundových sekvencích a posléze mohou být analyzovány chovatelem nezávisle na čase nebo přenášeny prostřednictvím internetu jiným odborníkům k vyjasnění sporných případů.

Automatizace kruhové dojírny

Zlatou medaili si z letošního EuroTieru odveze také další velká světová společnost – tentokrát specialista na dojení krav. Firma DeLaval představuje koncept automatického dojení na kruhové dojírně. Systém nese označení DeLaval AMR ™ a bude automatizovat stimulační ošetření vemene před dojením, nasazování dojícího zařízení, dojení a sprejové ošetření struků po dojení. Robotická ramena tedy budou vykonávat většinu rutinní práce za dojiče.
Automatizace rotační dojírny představuje podle zástupců DeLaval další podstatný krok ve vývoji v chovu mléčného skotu. Dojde ke snížení pracovní doby potřebné pro dojení krav a ušetření ošetřovatelů od těžké fyzické práce. Krávy by tak místo času stráveného na dojírně měly mít více prostoru pro přirozené chování, příjem krmiva a přežvykování a s tím spojenou tvorbu mléka. Bude možné využívat také častější dojení, což by mělo mít pozitivní vliv na celkovou ekonomiku provozu.
Firma zatím nechce více prozrazovat, technické údaje a samotnou dojírnu návštěvníci uvidí až na výstavě EuroTier. DeLaval vystavuje v hale 27 na stánku K47.

Galactor - taxi v dojírně

Německá firma Siliconform Vertriebs přichází na veletrh s opravdovou inovací pro dojení v dojírnách. Melktaxi (nebo Milking taxi) Galactor je naváděcí systém pro autotandemové dojírny, který spočívá v dopravě dojiče po kolejové dráze a v automatickém čištění dojírny po dojení.
Díky nepřetržitému sledování a automatickému vyhodnocování informací počítačem je stanoviště dojiče se vším nutným vybavením neustále posunováno od jedné k další operaci v dojicím procesu. Hlavním úkolem naváděcího systému Galactor je optimalizovat postupy dojení, a tím zvyšovat průchodnost dojírny. Dojič při práci zaujímá ergonomicky optimalizovanou polohu na podstavci (sedící nebo stojící) a může dobře a svižně vykonávat veškeré činnosti – očištění, stimulaci, odstřiky, nasazování až po dezinfekci na konci dojení. Systém umožňuje provádět dojení také lidem s určitým fyzickým handicapem. Čas a práci pomáhá šetřit rovněž finální automatické čištění kompletní dojírny, které je napojené na systém kolejnic. Za tuto inovaci dostala firma Siliconform Vertriebs zlatou medaili.

Účinná dezinfekce

Stříbrná medaile EuroTieru 2010 byla udělena dezinfekčnímu preparátu Desintec FL od německé společnosti Agravis Raiffeisen AG. Kombinace neomezené baktericidní, fungicidní a virocidní účinné složky s druhou složkou (antiparazitickou), která splňuje kritéria provádění DVG, představuje výrazné usnadnění pro praxi. Aplikace těchto široce účinných dezinfekčních prostředků umožňuje v praxi úsporu nákladů.

Doplňková látka pro brojlery

Firma Evonik Degussa GmbH představila pro letošní EuroTier doplňkovou látku. Jedná se o kyselinu guanidinoacetátovou, prekurzor kreatinu, který je v organismu přirozeně tvořen a hraje klíčovou roli v energetickém metabolismu, zejména ve svalech. Produkt pomáhá zlepšovat fyziologické výkonnost zejména u rychle rostoucích brojlerů, jejichž krmivo neobsahuje složky živočišného původu. Vývoj doplňkové látky odpovídá pokroku dosaženém v genetickém potenciálu zvířat v posledních letech a hodí se pro výkrm moderních genotypů brojlerů. CreAmino byla udělena registrace v EU od roku 2009.

Pro lepší dezinfekci

Premiérový systém Hygitrix od společnosti Menno Chemie-Vertrieb GmbH nabízí chovateli kontrolu nad procesem dezinfekce ve stáji. Může se použít jako mobilní nebo stacionární. Systém představuje podstatné zlepšení díky sofistikovanému použití jednotlivých komponentů. Nabízí optimalizaci spotřeby vody a čisticích prostředků, má také vliv na úsporu lidské práce a nákladů v chovu.

Proti mléčné horečce

Společnost Milkivit – Trow Nutrition Deutschland GmbH přihlásila do soutěže novou dietní krmnou přísadu Milki CalFix, která zabraňuje vypuknutí mléčné horečky u krav po otelení. Na rozdíl od postupů, které jsou založeny především na mobilizaci vápníku z tělních zásob po porodu, vyvolává redukce kalcia dostupného před otelením stimulaci metabolismu vápníku po porodu. Tento produkt obsahuje vápník ve formě nedegradovatelné v bachoru. Jeho pozitivem je také nulový vliv na celkový příjem krmiva.

Jogurt pro selata

Nuklospray Yoghurt od společnosti Sloten GmbH byl vyvinut jako první krmivo v životě selat, které je schopno kompletně pokrýt nutriční potřeby mladého organismu. Doporučuje se jeho semi-restringované podávání již od prvního dne života do jednoho týdne před odstavem dvakrát denně. Farmář získá více selat na vrh a také může redukovat potřebu kojných prasnic. Výsledkem je nižší pracnost a také méně nákaz v chovu.
Výrobek má po rozmíchání jogurtovou konzistenci se zvýšeným obsahem sušiny. Tak dochází ke zvýšenému příjmu živin, čímž se i ovlivní užitkovost selat. Zvýšení viskozity příznivě působí na pasáž tráveniny v žaludku, zlepšuje stravitelnost a snižuje výskyt průjmů. Nuklospray Yoghurt snižuje mortalitu selat, zvyšuje příjem krmiva a přírůstky a zjednodušuje přechod na suché krmivo.

Lepší inseminace

Francouzská společnost IMV Technologies získala stříbrnou medaili za inovaci inseminačního katetru. Jejich výrobek nese název Truegreen AI Catether. Společnost IMV Technologies působí v oblasti reprodukce hospodářských zvířat a má více než padesátiletou historii. Dnes má prodejce ve 120 zemích celého světa.
Dalším stoprocentně biologicky odbouratelným katetrem pro inseminaci prasnic zabodovala společnost Landata/Cobiporc z Francie. Jejich výrobek nese název Biocath. Splňuje legislativní požadavky na ekologickou likvidaci kompostováním.

Odveze a zváží

Vozík na přepravu telat vyrobený z nerezavějící oceli představila firma Oswin Haase Nachf. Inh. Roselies Gersdorf. Vozík KW1 obsahující integrovanou váhu slouží ke transportu a zjištění hmotnosti novorozených telat. Telata nejsou vystavena nadměrnému stresu, což má vliv na jejich životaschopnost i pozdější užitkovost.

Sonda v bachoru

Za systém monitorující hodnotu pH v bachoru skotu získala stříbrnou medaili společnost Smaxtec Animal Care Sales GmbH společně s firmou ForFarmers B. V. Sonda umístěná v bachoru zvířete kontinuálně měří jeho pH a data zasílá do počítače k dalším analýzám. Tento systém včas varuje před nastupující acidózou, což urychlí řešení tohoto problému.

Lepší podestýlání

Další stříbrnou medaili obdržela společnost Wilhelm Kristen GmbH + Co. KG za výrobek nazvaný poeticky stájový sluha. Adaptér na traktor používaný ve stáji vyrovná a připraví boxy na hlubokou podestýlku. Lehací část je vyrovnaná a podestýlka rovnoměrně rozprostřená během jedné operace. Tento systém eliminuje těžkou ruční práci a zlepšuje komfort ustájených zvířat.

Ve třech směrech

Inovovaný rozdělovací ventil přihlásila do soutěže německá společnost H. – J. Pennemann GmbH. Umožňuje distribuci suchého krmiva ze zásobníku do tří samostatných okruhů na rozdíl od dříve možných dvou. Tato inovace zkracuje čas potřebný pro celou operaci, kompaktní design šetří také potřebný prostor ve stáji.

Jednoduchá manipulace

Pokud se chovateli obtížně manipuluje s brankami ve stáji pro vykrmovaná zvířata, doporučuje se použít přídavný systém od společnosti H. – J. Pennemann GmbH. Tento systém zajistí jednoduché otevření branek pomocí jednoho úkonu. Není nutné složitě otevírat či zavírat příslušná dvířka, což zvyšuje bezpečnost práce i welfare zvířat.

Regulátor přítoku

Inovace regulace přítoku u napáječek pro prasata přinesla stříbrnou medaili nizozemské společnosti Impex Barneveld B. V. Tento systém umožňuje rovnoměrné rozložení tlaku vody v systému a je široce použitelný v zootechnické praxi. Díky svojí adaptabilitě je možné jej namontovat na všechny na trhu dostupné napáječky bez nutnosti jejich výměny. Dalším pozitivem je, že tento systém minimalizuje ztráty pitné vody.

Proti vodě a patogenům

Společnost Witte Lastrup GmbH představila jednoduchý kryt, který poskytuje kompletní ochranu venkovních dopravních systémů. Zabraňuje průniku vody a patogenů do dopravních cest. Omezuje i škodlivý vliv UV záření. Mezi další výhody patří snadná instalace do již existujících systémů.

Přesná identifikace

Firma Big Dutchman Pig Equipment GmbH získala stříbrnou medaili za inovovaný systém ušních známek. Uživatelsky jednoduchý postup zaručí nejen výbornou identifikaci každého zvířete ve stádě, ale také propojení těchto dat s vybraným elektronickým přístrojem (např. smartphonem).

Optimalizace produkce

Stallmaster od firmy Hớlscher + Leuschner ze Spolkové republiky Německo představuje centrální datovou banku využitelnou v produkci výkrmových prasat. Chovatel v ní přehledně najde potřebná data o krmení, klimatizaci, zákrocích či jatečných ukazatelích. Znalost všech těchto ukazatelů je nezbytná pro optimalizaci produkce a zabránění ztrátám na každé farmě.

Chytrý ve vteřině

Společnost Weda – Dammann & Westerkamp GmbH představila novinku nazvanou MIX, což je zkratka znamenající systém mobilního získávání informací. Pod heslem chytrý ve vteřině se skrývá jednoduché získání a přenos dat ze stájových systémů do mobilního telefonu či jiného zařízení. Výhodné je i propojení se sítí internet.

Inovované čerpadlo

Problematiku kejdového hospodářství řeší výrobek, který získal poslední stříbrnou medaili. Inovované ponorné čerpadlo do jímek na kejdu Brand Power-Tauch-Jet přivezla německá společnost Brand Gűlletechnik GmbH. Výrobek má široké využití v chovech skotu i prasat.

Klíčové informace:

 Mezinárodní veletrh Eurotier se koná v Hannoveru 16. až 19. listopadu.
 Mezi přihlášenými vystavovateli vybrala odborná komise tři držitele zlatých medailí.
 Stříbrné medaile získalo 18 přihlášených.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down