11.05.2021 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Účinnost dezinfekce v chovech prasat

Hodnocení účinnosti dezinfekce v chovech prasat je nedílnou součástí managementu biosekurity farmy. Mikrobiologická kontrola účinnosti dezinfekce poskytuje informace nejen o dodržení postupu dezinfekce a kvalitě provedené práce, ale i o účinnosti použitých přípravků a koncentraci dezinfekčních roztoků.

Primární příčinou vzniku infekčních onemocnění je dosažení nadprahových koncentrací patogenních mikroorganismů, kterými jsou zvířata infikována. Patogenní mikroorganismy nejčastěji pronikají do chovu prostřednictvím osob a zvířat, ale i technologickými systémy a zařízením. Také nevhodné mikroklimatické podmínky zvyšují frekvenci výskytu onemocnění. Zvýšený výskyt mikroorganismů ve stájovém ovzduší představuje potenciální nebezpečí nejen pro zvířata, ale i pro lidi. Se zvyšující se koncentrací prasat a délkou jejich pobytu narůstá v ustájovacích prostorech infekční tlak prostředí. Následkem výše uvedeného dochází u ustájených prasat k růstové depresi a zdravotním problémům.
Sanitace stájí probíhá v několika na sebe navazujících krocích: vyskladnění zvířat, mechanická očista, odmočení, mytí tlakovou vodou, vyschnutí, dezinfekce, vyschnutí, kontrola účinnosti dezinfekce, naskladnění zvířat.
Cílem dezinfekce je snížení infekčního tlaku, a tím omezení možnosti šíření nemocí. Dezinfekce nikdy nezničí všechny mikroorganismy z prostředí. V chovech hospodářských zvířat je cílem dezinfekce snížení počtu mikroorganismů na akceptovatelnou úroveň, která nemůže ohrozit zdraví lidí nebo zvířat. Účinnost dezinfekce je ovlivněna mnoha faktory. Nejvyšší účinnosti dezinfekce dosáhneme pouze v prostředí bez přítomnosti zvířat. Také cíleným výběrem vhodného dezinfekčního přípravku je možno dosáhnout odpovídající účinnosti dezinfekce. Při výběru dezinfekčního přípravku je nutné se řídit epizootologickým hlediskem. Některé dezinfekční přípravky (se širokým spektrem účinnosti) jsou vhodné pouze pro preventivní dezinfekci, zatímco jiné jsou určeny převážně pro dezinfekci ohniskovou.
Specialisté z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., (Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., a Ing. Gabriela Malá, Ph.D.),posuzovali účinnost dezinfekčních přípravků, jejichž aktivní látky jsou účinné na virus AMP, v provozních podmínkách komerčních chovů prasat. Na třech farmách testovali účinnost tří dezinfekčních přípravků s různými účinnými látkami – peroxidy, jodofory a glutaraldehyd v koncentracích doporučovaných výrobci, resp. dodavateli.
Na základě výsledků je možné konstatovat, že u všech tří testovaných dezinfekčních přípravků (s účinnými látkami – peroxidy, jodofory a glutaraldehyd) došlo ve vzorcích po dezinfekci ke snížení celkového počtu mikroorganismů o tři logaritmické řády, což je v souladu s Metodikou provádění a hodnocení kontroly účinnosti dezinfekce Státní veterinární správy České republiky a dezinfekci je možno hodnotit za účinnou.*
Více se dočtete v květnovém čísle časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down