22.10.2023 | 01:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ukazatele nutriční kvality objemných krmiv

Jak hodnotit objemná krmiva? Hodnocení kvality objemných krmiv zajímá každého krmiváře a chovatele, ale existuje celá řada ukazatelů, které je možné sledovat. Jednotlivá krmiva se od sebe liší, a to nejen chemickým složením, obsahem sušiny, chutností, dietetickými vlastnostmi, koncentrací energie, ale také různou úrovní vitaminů a stravitelností organických živin.

Z krmivářského pohledu jsou v současné době hospodářsky využívaná objemná krmiva zastoupena ve třech podskupinách, jde zejména o:

  • Siláže a senáže (siláže s vyšším obsahem sušiny než 35 %)
  • Seno (lisované do balíků, popř. seno volně ložené v senících) a krmná sláma
  • Zelená píce (zejména pastevní prosty).

Obsah sušiny a výživná hodnota

Základní hodnotou pro všechna krmiva je obsah sušiny, která sice není hlavním ukazatelem kvality, ani produktem fermentace, ale významně ovlivňuje nejen výslednou kvalitu fermentačního procesu silážovaných plodin, ale je také velmi důležitým faktorem bezpečného skladování, zejména suchých krmiv. U zelených pícnin je to právě i obsah sušiny, který pomáhá predikovat vegetační zralost, zatímco u silážovaných pícnin predikuje průběh a výsledek fermentačního procesu, či úspěšnost zavadání. U sena jak lisovaného, tak i volně loženého, přímo limituje jeho bezpečné skladování a hygienickou kvalitu.

Výživná hodnota objemných krmiv je determinována celou řadou faktorů, které musíme respektovat, pokud chceme zabezpečit racionální výživu vysokoprodukčních dojnic. Platí zásada, že pouze objemné krmivo, které obsahuje koncentraci energie 6 M NEL v 1 kg sušiny, je schopné pokrýt potřebu živin u vysoko užitkových dojnic. K těm významný faktorům patří:

  • Správná agrotechnická peče o porosty
  • Správná úroveň výživy a hnojení rostlin
  • Optimální termín sklizně
  • Sklizňové postupy
  • Úroveň konzervace a podmínky skladování.

Kvalita fermentace, chemická analýza

Všechna krmiva se hodnotí jednak smyslově, na které dále navazují chemické analýzy (chemického složení) a u siláží se zvláště hodnotí i kvalita fermentačního procesu. Pro rychlé a jednoduché posouzení kvality se používá smyslové posouzení, které se následně doplní speciálními analýzami. Smyslovým posouzením (změna barvy, pachu či vůně, jemnosti, výskytu plísní) lze pomocí přidělených bodů odhadnout změny ve výsledné kvalitě. Zvláště důležité jsou pak ukazatele charakterizující nutriční (výživnou) hodnotu daného krmiva. Jde zejména o hrubé dusíkaté látky, hrubý tuk, hrubá vláknina, ADF, NDF, BNLV, hrubé popeloviny a další jednotky z nich vypočtené (zejména koncentrace energie, stravitelné živiny). Žádná z uvedených živin nepředstavuje přesně definovanou – izolovanou látku, ale většinou se jedná o frakce nebo skupinu několika látek. Velký význam má rovněž posouzení hygienické kvality a zdravotní nezávadnosti krmiv, neboť může významnou měrou ovlivnit nejen zdravotní stav zvířat, ale i biologickou kvalitu živočišných produktů.

Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.,

MVDr. Ing. Jan Dvořáček*,

doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček,

prof. dr. inž. Katarzyna Szwedziak**

Mendelova univerzita v Brně,

*Sdružení odborných služeb Skalice n. Svitavou, s. r. o.,

** Uniwersytet przyrodniczy we Wrocławiu

Kontakt: petr.dolezal@mendelu.cz

Více najdete v Našem chovu 11/2023. 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down