03.03.2022 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úřední kontroly krmiv

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

Právní předpisy Společenství týkající se krmiv jsou založeny na zásadě, že provozovatelé krmivářských podniků ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce v rámci podniků podléhajících jejich kontrole odpovídají za zajištění toho, aby krmiva splňovala požadavky právních předpisů týkajících se krmiv, které se vztahují na jejich činnost.

Členské státy by měly zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat a monitorovat a ověřovat, zda provozovatelé podniků dodržují příslušné požadavky ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce. Za tímto účelem by měly být prováděny úřední kontroly.

Je tudíž vhodné stanovit na úrovni Společenství harmonizovaný rámec obecných pravidel pro provádění takových kontrol. Je vhodné na základě zkušeností posoudit, zda takový obecný rámec řádně funguje, a to zejména v oblasti zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat.

Příslušné orgány odpovědné za provádění úředních kontrol by měly splňovat řadu kritérií týkajících se jejich činnosti, aby byla zajištěna jejich nestrannost a účinnost. Měly by mít dostatečný počet zkušených pracovníků s vhodnou kvalifikací a odpovídající zařízení a vybavení pro řádné provádění svých činností.

Více najdete v časopise Krmivářství 2/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down