12.06.2020 | 01:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úskalí mléčných automatů pro telata

Využívání mléčných krmných automatů při odchovu telat může pomoci řešit nedostatek pracovních sil. Nekvalifikovaní pracovníci a časté střídání ošetřovatelů významně narušuje kvalitu a kontinuitu ošetřovatelské práce. Porušováním zásad správné chovatelské praxe se u telat projevuje jednak vyšší morbiditou a mortalitou, jednak sníženou užitkovostí a vyšší brakací.

Počítačem řízené automatizované systémy krmení telat jsou navrženy pro míchání, ohřívání a dodávání tekuté stravy telatům, ustájeným v období před odstavem ve skupinách. Jejich využívání s sebou ovšem nese i určitá rizika spojená především se skupinovým ustájením.

Specialisté Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze – Uhříněvsi, respektive Ing. Gabriela Malá, Ph.D., a doc, MVDr. Pavel Novák, CSc., se ve své práci zaměřili na analýzu vybraných kritických faktorů využívání mléčných krmných automatů pro telata, které zásadně ovlivňují úroveň jejich zdraví a pohody. Příspěvek vychází z analýzy odborných a vědeckých literárních zdrojů z databáze Web of Science a dále z praktických zkušeností autorů získaných v rámci řešení vědecko-výzkumných projektů a terénních studií v chovech.

Jak již bylo uvedeno, využití mléčného krmného automatu ve skupinových kotcích s sebou nese riziko vyšší morbidity a mortality. Významným zdrojem přenosu infekce původců BRD i průjmů orofekální cestou je struk automatu. Další nevýhodou je horší přehled o zdravotním stavu jednotlivých telat a obtížná identifikace nemocných telat. Vyššímu infekčnímu tlaku a tím i vyššímu riziku výskytu respiračních onemocnění, průjmů a mortality jsou vystavena telata ve větších skupinách. Turnusový systém vytváření skupin při krmení telat mléčnými krmnými automaty snižuje riziko výskytu BRD. Úroveň rizika infekce významně snižuje dezinfekce podlahy kotce mezi jednotlivými turnusy ustájených zvířat

Omezení rizika šíření patogenů mezi telaty ustájenými ve skupinovém kotci ovšem vyžaduje zlepšení managementu chovu, kdy je nutné věnovat pozornost péči o telata po narození, především zajistit včasný příjem dostatečného množství kvalitního mleziva, nezbytného pro zajištění dostatečné úrovně pasivní imunity.

Více se dočtete v červencovém čísle časopisu Náš chov.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down