03.01.2023 | 04:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úspěch v chovu se tvoří v týmu

Jižně od Prostějova sídlí Hospodářské družstvo Určice, které je známé jako úspěšný chovatel českého strakatého skotu. Záběr hospodaření podniku je mnohem širší, i když strakaté krávy jsou pro předsedu Ing. Josefa Cetkovského srdeční záležitostí.

HD Určice se zabývá jak rostlinnou, tak živočišnou výrobou, dále ovocnářstvím a provozem bioplynové stanice, kam putuje kejda z chovu skotu a kukuřičná siláž. Družstvo obhospodařuje 1917 hektarů zemědělské půdy v nadmořských výškách mezi 220 a 300 metry. Z toho připadá většina na půdu ornou.

Na 510 hektarech orné půdy je pšenice, na 316 ječmen. Kukuřice určená pro skot a bioplynku zaujímá 390 ha (z toho 360 ha je určeno pro produkci siláže, 30 ha pro pěstování kukuřice na zrno). Řepka se pěstuje na ploše 218 hektarů, cukrovka na 110. Pro chovaný skot slouží vojtěška ze 120 hektarů, hrách na 40 hektarech a žito na výměře 40 až 60 hektarů.

Trvalé travní porosty zaujímají 53 hektarů, trávy se pěstují také na šesti hektarech orné půdy. U trvalých travních porostů je podle Ing. Cetkovského důležitá obnova, tedy podzimní orba či diskování a jarní zasetí do podsevu. Nezbytné je i optimální hnojení.

HD Určice je známým producentem jablek, ty pěstuje na zhruba 63 hektarech, na menší ploše najdeme také hrušně. Celá rozloha je vybavena zavlažovacím systémem. Pro tyto komodity jsou určeny speciální technologie, například třídící linky a sklady s řízenou atmosférou a kapacitou 1200 tun. V průměru se sklidí 1800 tun ovoce, z tohoto množství připadá 1100 tun na konzumní plody a zbylá část je určená na průmyslové zpracování. Ze dvora se přitom v Určicích prodá každoročně 300 až 400tun ovoce.

Investice do skotu

Do chovu dojnic putovaly v předchozích letech nemalé peníze. V roce 2010 se ve středisku Určice postavila novostavba stáje pro 374 produkčních krav, rekonstruovala se hala pro 190 produkčních krav a také stáj pro 88 plemenic stojících na sucho a další pro 68 vysokobřezích jalovic.Součástí investic byla i kruhová dojírna Gea s kapacitou 28 míst.

Na farmě Kelčice je zhruba šest let v provozu rekonstruovaná stáj pro telata od 15 do 80 dnů věku, která jsou ustájena po 15 kusech v osmi kotcích vybavených krmicími automaty Urban. Následovala stáj pro jalovice na rostlinné výživě a býky a také hala pro jalovice od 11 až 12 měsíců do fáze vysokobřezích.

Celkem se v HD Určice chová zhruba 600 strakatých krav v uzavřeném obratu stáda. Jako otce následující generace si vybírajíčeské i německé plemeníky z nabídky Chovatelského družstva Impuls, jehož je podnik zakládajícím členem. Při volbě býka dbá na kombinovanou užitkovost stejně jako na exteriér s cílem dosáhnout v chovu uniformní populace. Užitkovost v poslední době stoupá, aktuálně je na průměrné úrovni 9184 kg na kus a rok s obsahem tuku 4,02 procenta a bílkovin 3,58 %.

Mléko se dodává do provozu Olma za aktuální (říjnovou) cenu 12,32 Kč. Od ledna do října 2022 přitom v Určicích nadojili 4,516 milionu litrů mléka, a jak Ing. Cetkovský předpokládá, do konce roku to bude oproti minulému zhruba o 200 000 litrů více.

Z celkového počtu otců připadá asi 25 až 30 procent na genomické býky. U samičí populace je podnik zapojen do projektu Cattle Genom.

Také reprodukční ukazatele jsou dobré, mezidobí je na úrovni 380, servis perioda 83,4, inseminační interval 57,3 dní, inseminační index dosahuje 1,8. Jalovice se zapouštějí zhruba ve věku 15 měsíců a hmotnosti 450 kilogramů. Již v roku věku jsou dobře narostlé,“ komentuje předseda podniku Ing. Josef Cetkovský s dodatkem, že v tomto věku se každá plemenice zváží. Ve 14 měsících pak probíhá selekce jalovic, většina z nich je určena k zapuštění, do výkrmu jsou zahrnuty především jalovice z různopohlavních dvojčat.

Březost po první inseminaci je 44,2 % u krav a 56,8 % u jalovic. Po všech inseminacích je březost 41,5 % u krav a 50,6 % u jalovic. Průměrný laktační den činí 156. Věk při prvním otelení je 25 měsíců a deset dní. Reprodukce je na takové úrovni, že družstvo ročně prodává šest desítek vysokobřezích jalovic.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down