11.01.2021 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úspěchy nejen výstavní

Školní zemědělský podnik Lány je účelovým zařízením České zemědělské univerzity v Praze. Jeho hlavním úkolem je zabezpečit činnost univerzity v praktických podmínkách. Realizuje se zde odborná a praktická výuka studentů ČZU v Praze, ostatních zemědělských škol a odborné veřejnosti. Podnik vytváří zázemí pro výzkumnou a pedagogickou práci fakult, institutů a kateder ČZU v Praze.

Školní zemědělský podnik v Lánech vznikl v roce 1960 z původního statku kanceláře prezidenta Československé republiky v Lánech. Základem bývalého statku bylo hospodářství Lány o výměře 240 hektarů zemědělské půdy a poplužní dvůr Ploskov s plochou 100 hektarů zemědělské půdy. Tyto dva celky vznikly kolem roku 1850 a byly součástí křivoklátského panství, které do roku 1921 vlastnila rodina Fürstenbergů a v roce 1921 byly prodány nově vzniklému Československému státu. Zámek Lány a přilehlé lesy slouží jako odpočinkové sídlo prezidenta republiky.

Podnik v současné době obhospodařuje 2749 hektarů zemědělské půdy, z toho 2557 ha představuje orná půda, téměř 180 ha připadá na trvalé travní porosty a výměru 11,5 hektaru zaujímají vinice. ŠZP hospodaří celkem ve čtyřech okresech a 18 katastrech, od Prahy-Suchdola až po Křivoklátsko. Jeho ředitelem je Ing. Martin Křenek, o ekonomickou stránku se stará Ing. Karel Bím, CSc.

Na orné půdě se podle slov hlavního zootechnika Ing. Iva Ždánského pěstují plodiny převážně pro zajištění krmivové základny chovaných zvířat. Najdeme zde především kukuřici na siláž, víceleté pícniny, hlavně vojtěšku, obilniny jako ječmen a pšenice, a řepku ozimou.

ŠZP Lány má celkem čtyři střediska živočišné výroby. Farma Ruda se specializuje na chov holštýnského skotu, je zde zhruba 550 dojnic s průměrnou užitkovostí okolo 10 000 kilogramů mléka. V roce 2015 proběhla na tomto středisku rekonstrukce stájí a zastřešení silážního žlabu.

Na středisku Požáry se chová jerseyský skot v počtu zhruba 190 dojnic a stejný počet jalovic všech věkových kategorií, což představuje největší stádo tohoto plemene v České republice. V Novém Strašecím je odchovna pro 400 holštýnských jalovic od dvou měsíců věku až po vysokobřezí. Středisko Ruda-Amálie patří mezi menší, najdeme zde původní plemeno česká červinka v celkovém počtu 40 zvířat, z toho je polovina krav. Toto plemeno se chová v systému bez tržní produkce mléka jako genová rezerva. Součástí střediska je i stáj pro suchostojné holštýnské krávy pro zhruba 60 kusů s výběhem.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down