14.08.2008 | 02:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úspěšné ozdravování od IBR

Infekční bovinní rhinotracheitida neboli IBR je onemocnění, jehož zákeřnost spočívá v tom, že průběh nebývá bouřlivý, nicméně škody v chovech jsou velké. Infekce probíhá buď s klinickými příznaky, tj. záněty dýchacího ústrojí a pohlavních orgánů, horečky, výtok ze sliznic a zmetání březích krav. Anebo jde o formu latentní, která se projevuje především snížením užitkovosti a dalším nenápadným šířením původce nákazy.

Národní ozdravovací program proti infekční bovinní rhinotracheitidě, který podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR, přináší kýžené výsledky.
Za dva a půl roku, kdy bylo u nás 19 % chovů skotu této nákazy prosté, jsme letos v pololetí dosáhli potěšitelného výsledku – 52 % chovů prostých.
Cílem ozdravování je dosáhnout, aby byla Česká republika uznána za zemi tohoto onemocnění prostou. Lze očekávat, že po ukončení tohoto programu budou u nás dvě skupiny chovů, a to chovy prosté a chovy ozdravené. Rozdíl mezi nimi bude ten, že u těch ozdravených budou ještě zjistitelné protilátky po vakcinaci. Poté, asi do pěti let po vyřazení těchto zvířat s protilátkami bude možné uvažovat o zmíněném „uznání“. Smyslem ozdravování je zařadit se mezi země, kde se IBR již nevyskytuje. Naši chovatelé budou moci bez problémů obchodovat se všemi zeměmi, což znamená, že budou moci vyvážet jak živý jatečný skot, tak plemenný materiál bez jakéhokoliv dalšího zatížení při odbavování zásilek v rámci intrakomunitárního obchodu.
Dnes, díky tomu, že se u nás ozdravuje, mohou bez omezení obchodovat ty chovy, které jsou prosté, tj. zmíněných 52 procent chovů. Za letošní první pololetí jsme zaznamenali významný posun, přibyla 4 % ozdravených chovů. Svědčí to o tom, že Ministerstvem zemědělství ČR vynaložené nemalé prostředky jsou využívány účelně a také to potvrzuje uvědomělost našich chovatelů.
Určitě je dobré připomenout praxi, že všichni chovatelé, v jejichž stádech nebyla zjištěna sérologicky pozitivní zvířata nebo ti, kteří již ozdravili eliminační metodou bez vakcinace, musejí vždy požádat místně příslušnou krajskou veterinární správu o uznání svého stáda za prosté IBR.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down