19.03.2013 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V Evropě se chová méně prasat

Stavy prasat v Evropské unii klesají. Podle údajů Evropského statistického úřadu (Eurostatu) se v meziročním srovnání snížily téměř o 1,5 %. Podle odborníků se pod poklesy stavů prasat v Evropě podepsala nová legislativa zakazující chov březích prasnic v individuálních kotcích (směrnice č. 2008/120/ES), vysoká cena krmných směsí a nízká cena jatečných prasat.

Největší propad vykazují v Polsku a ve Slovinsku, kde počty zvířat poklesly o 15 %, respektive o 14,7 %. Mírný pokles celkových stavů prasat vykázaly také Francie a Španělsko, a to o 1,5 %. Naproti tomu v Dánsku, Rumunsku nebo Nizozemsku vykazují stabilní úroveň předchozích let.
K propadu početních stavů došlo i u prasnic, největší pokles přitom zaznamenali opět v Polsku (o 10 %) a dále ve Španělsku (o 6,4 %). V sousedních zemích –Německu, Rakousku a Maďarsku stavy prasnic meziročně poklesly o 3,5 až 4 %. K tomu je třeba ještě dodat, že Dánsko je jedinou členskou zemí, kde se stavy prasnic neměnily.

Prasnice stále v „individuálkách“
Bezmála čtvrt roku po zákazu individuálních kotců se více než čtvrtina evropských prasnic chovala v nevyhovujících technologiích. Chovatelé, kteří dosud nesplnili nová legislativní pravidla Evropské komise mohou být na rozdíl od těch, kteří pořídili požadované technologie skupinového ustájení březích prasnic v současné době nízkých cen jatečných prasat „vysmátí“. Očekávaná vyšší poptávka po selatech z důvodu poklesu početních stavů prasnic se totiž nekoná a vynucování platných legislativních pravidel Evropskou komisí se zatím míjí účinkem. Atak rčení, že štěstí přeje připraveným v tomto případě asi neplatí!
Nejen v Evropě, ale i v zámoří se rozšiřuje skupinové ustájení prasnic. K tomu účelu kanadští vědci selektují prasnice, které se projevují klidným temperamentem a současně vykazují lepší mateřské vlastnosti. Vedle toho výzkumníci sledují vztah temperamentu ke kulhavosti a dlouhověkosti. Rozhodujícím ukazatelem však zůstává vhodnost zvířat pro skupinové ustájení.

Dojde ke změně?
V souvislosti s plněním výše zmiňované směrnice, která nabyla platnosti od 1. ledna letošního roku, Evropská komise zaslala devíti zemím – Polsku, Dánsku, Řecku, Belgii, Portugalsku, Irsku, Kypru, Německu a Francii poslední varování. V dvouměsíčním ultimatu musejí provést technologickou výměnu stále používaných individuálních klecí za skupinové kotce.
I přesto, že přechodná doba nařízení upravující ustájení březích prasnic byla dostatečně dlouhá, výše provinilé země argumentují zejména investičně náročnými adaptacemi, které by vedly k uzavření chovů, což by se odrazilo ve zvýšení ceny vepřového masa na Evropském trhu. Domácí chovatelé patří na stranu připravených, atak je jenom dobře, že Komise trvá na splnění podmínek plynoucích ze směrnice č. 2008/120/ES a proti provinilcům chystá právní postihy.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down