12.04.2011 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V Louňovicích má chov skotu zelenou

Asi šedesát kilometrů jihovýchodně od Prahy na Benešovsku hospodaří na výměře 3000 ha zemědělské půdy akciová společnost Podblanicko, Louňovice pod Blaníkem. Zabývá se jak rostlinnou, tak živočišnou produkcí, v rámci níž se specializuje na výrobu mléka. Současná užitkovost pětisethlavého produkčního stáda středočeského podniku odpovídá denní dodávce do mlékárny v objemu 12 500 litrů mléka. Podle záměrů společnosti je však zřejmé, že produkce mléka bude brzo ještě několikanásobně vyšší.

 Specializace chovatelů hospodařících v kraji blanických rytířů si vynutila změnu managementu chovu, která přinesla kvalitu jak v odchovu, tak užitkovosti.
„Asi před šesti lety, když jsem přišel do podniku jsme si řekli, co chceme dělat a jak to chceme dělat. Prioritu dostala výroba mléka. Tomu však nenahrávala vykazovaná nízká užitkovost stáda v němž převažovaly krávy českého strakatého plemene stejně, jako problematická reprodukce nebo třicetiprocentní ztráty na telatech do šesti měsíců věku. Přistoupili jsme proto k zásadní změně celého managementu chovu počínaje řešením problémů s odchovem telat, přes změnu systému v odchovu jalovic až po systémovou chovatelskou práci v produkčním stádu. Navázali jsme spolupráci s poradci s jejichž pomocí jsme posunuli úroveň stáda o značný krok vpřed. Budování stáda vysokoprodukčních dojnic napomohly také nákupy, díky nimž jsme uspíšili výměnu krav českého strakatého plemene za holštýnky asi o tři a čtyři generace s využitím převodného křížení. Součástí nezbytných změn bylo i vybudování nové technologie ustájení, která je pak jedním z dalších předpokladů pro zefektivnění výroby,“ uvedl předseda představenstva Ing. Milan Rabiňák.

Komfortní stáj a levné krmení
Rekonstrukce původně vazného čtyřřadého velkokapacitního kravína pro 750 kusů na kapacitu s volným ustájením spočívala ve vybudování loží, krmných stolů a v osazení celého systému hrazení. V průjezdné stáji s původní, dobře odizolovanou a prosvětlenou střechou tak vzniklo šestiřadé uspořádaní, respektive dva trojřady s koridorem pro přehánění zvířat uprostřed a krmnými stoly po stranách. Komfortních 60 m3 na jedno zvíře pak odpovídá ustájovací kapacitě pro 530 dojnic. Hnojné chodby se vyhrnují mechanizací.
Do paralelní dojírny Alfa Lawal v plné výbavě s dvakrát 14 dojicími stáními (technicky je však možné osazení 2 x 16) chodí krávy třikrát denně.
O ekonomice výroby mléka rozhoduje cena krmné dávky, s jejímž sestavením podniku
pomáhá výživářský poradce Ing. Petr Brabenec.
„Předně je třeba říci, že starterový odchov telat a nový systém odchovu jalovic přinesl viditelnou změnu. Zvířata dostala rámec, kostru i kapacitu, což je základní předpoklad pro přiměřený příjem sušiny s adekvátní odpovědí v užitkovosti. Pobyt vysokobřezích jalovic a krav stojících na sucho ve výbězích má pak pozitivní vliv na bezproblémové porody a lepší snášení poporodní zátěže. Jejich krmná dávka je založena na strategii nízké hladiny vápníku bez iontových solí. Speciální rozdojovací mix nedostávají, jako prevence proti dislokaci slezu slouží přídavek sena. Základem krmné dávky produkčního stáda jsou travní a jetelotravní senáže. Pro dojnice v laktaci se používají dva mixy. Pro přibližně 60 % krav základního stáda je krmná dávka složena z 17-19 kg kukuřičné siláže, 15-17 kg jetelotravní senáže, 1-2 kg sena, 30 dkg slámy a 8 kg produkční směsi. Krmná dávka zbývajícího podílu dojnic má poloviční množství jádra. Cena krmné dávky v Louňovicích nepřesahuje 75 Kč na dojivou krávu denně. Pokud bychom však započítali všechny krávy, potom při ceně 650 Kč za tunu objemných krmiv a při tržních cenách ostatních komponent se náklady na krmný den pohybují okolo 60 Kč,“ prozradil výživář.

Dohnat a předehnat
Zmiňovaná akciová společnost vznikla krátce po sametové revoluci transformací z bývalého ZD Louňovice. V průměrné nadmořské výšce okolo 400 m obhospodařuje 3000 ha zemědělské půdy. V rostlinné výrobě se zaměřuje zejména na pěstování obilovin, respektive ozimého ječmene (300 ha), tritikale (150 ha), potravinové a krmné pšenice (450 ha) a žita (150 ha). Mimo to má i část ploch asi 90 ha vymezenou pro produkci osiva jařin i ozimů, na dalších 150 až 160 ha provozuje travní semenářství, ze 200 ha sklízí mák a na 20 ha pěstuje čirok. Pro krmivovou základnu pak středočeští zemědělci využívají 400 ha osetých jetelem, dalších 350 ha kukuřicí a zbývající plochy s trvalými travními porosty.
„Pro hospodaření máme opravdu specifické podmínky. Část našich pozemků je v CHKO Blaník a obhospodařované plochy, přes které protéká řeka Blanice jsou pak v režimu Natura 2000. Evidujeme i velkou část zranitelných půd s omezeným hospodařením vyplývajícím z protierozních standardů GAEC,“ vypočítal první muž akciové společnosti Podblanicko.
Jak již bylo zmíněno v úvodu, základem živočišné produkce je výroba mléka. V hospodářství z celkem evidovaných 1400 kusů kromě 500 vysokoprodukčních dojnic i 100 krav masného plemene charolais, jimiž chovatelé řeší údržbu pozemků, na které se nedostanou mechanizací. Pro podnik dnes již okrajovou záležitostí je chov prasat, který reprezentuje ještě 250 prasnic.
„Pro nás byla největší revolucí zastavit vysoké ztráty telat. Dnes mohu s uspokojením říci, že se nám podařilo chov skotu dostat na slušnou úroveň. Bez obětavé práce agronomů vyrábějící krmiva, ošetřovatelů a zejména zootechniků, kteří řídí management stáda by však nic z toho nebylo. Je bezvadné, že mám k dispozici takový tým, který by za zvířata i dýchal. Péče o zvířata se vyplatí a ničím se nahradit nedá. Pokud jde o naše další plány, tak do dvou let bychom rádi postavili bioplynovou stanici. S realizací tohoto projektu bychom v produkční stáji přešli ze stlaní slámou k separátu, a to bez toho, aniž bychom museli řešit nějaké stavební úpravy. V rámci plánovaného navýšení početních stavů dojnic až na 800 kusů je před námi ještě výstavba další produkční stáje, se kterou se počítalo již při projektování rekonstrukce velkokapacitního kravína. Na počátku naší cesty za specializací na výrobu mléka jsme si kladli za cíl dohnat a předehnat nejlepší chovatele z okolních podniků. Dnes už jsme pomalu ve fázi, kdy se nám cíl daří naplňovat,“ řekl na závěr Ing. Rabiňák.
Klíčové informace:
- Akciová společnost Podblanicko, Louňovice pod Blaníkem se zabývá rostlinnou i živočišnou produkcí, v jejímž rámci se specializuje na výrobu mléka.
- Současná užitkovost pětisethlavého produkčního stáda středočeského zemědělského podniku odpovídá denní dodávce do mlékárny Danone, a. s. se sídlem v Benešově v objemu 12 500 litrů mléka.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down