Ve Stříteži o výživě selat

Nizozemský specialista na chov prasat Fred de Cocq byl opět klíčovou postavou již třetího setkání chovatelů prasat, které 16. dubna ve Stříteži u Jihlavy uspořádala společnost De Heus. Mezinárodně uznávaný odborník tentokrát hovořil o managementu inseminace prasnic a prasniček a na praktických příkladech uvedl možnosti zefektivnění produkce. V další fázi svého vystoupení pak představil produkty na podporu výživy selat pod prasnicí. V prezentovaných výsledcích z testační stanice mateřské výživářské společnosti ukázal, jak docílit vyšší hmotnosti selat při odstavu. Současně konstatoval, že čím vyšší je odstavová hmotnost, tím lépe selata snášejí stres, k němuž při odstavu dochází.

Vedle Freda de Cocqa v přednáškovém sálu hotelu Tři věžičky ještě vystoupil produktový manažer nizozemské společnosti De Heus – Rob van Schie, který hovořil o speciální výživě selat. Domácí výzkumnou základnu reprezentovala Česká zemědělská univerzita Praha, respektive Doc. Ing. Roman Stupka, CSc., jenž se ve své přednášce věnoval vlivu pohlaví prasat na užitkovost a ekonomiku výkrmu.
Více informací najdete v týdeníku Zemědělec a červnovém číslu časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *