Ve výživě a krmení selat jsou prověřovány nové možnosti

Chov prasat je v posledních desetiletích podrobován mnoha zkouškám. Jedním z klíčových faktorů efektivity chovu je zvládnutí odchovu selat, která budou dosahovat odpovídajících denních přírůstků a vyžadovat minimum zásahů z důvodu zdravotních problémů. Období po odstavu patří mezi ta nejrizikovější, proto se na jeho možnosti ovlivnění jeho průběhu zaměřují vědci i zemědělci.

Bylo dosaženo obrovského pokroku v pochopení požadavků na živiny a hodnoty různých složek krmiva pro selata po odstavu. Tyto znalosti umožnily zlepšit užitkovost, tedy přírůstky hmotnosti, v tomto období. Odborníci na výživu a producenti ve svých nutričních programech pro tuto kategorii často liší a je nezbytné si uvědomovat, že krmné programy nebývají „univerzálním řešením“ a pochopení vztahů mezi konkrétním krmením a růstem selat je důležité jak pro jejich užitkovost, tak pro ekonomický výsledek chovu.

V období mléčné výživy mláďat je zásadní složkou jejich krmné dávky mléko od vlastních matek. Mezi hlavní výhody, které s sebou přináší kojení, je naprostá čerstvost a optimální teplota krmiva, tedy mateřského mléka. V době, kdy počet selat ve vrhu často převyšuje počet funkčních struků prasnice, je třeba řešit zajištění odpovídajícího množství živin a energie pro všechna selata. Mezi možnosti patří přikrmování mléčnou náhražkou. Mléčný nápoj pro selata může být připravován a distribuován ošetřovateli nebo s využitím automatizovaného systému. Ruční podávání mléčného nápoje je z mnoha důvodů časově i organizačně náročnější, protože je závislé na lidském faktoru, kterého se nemusí vždy dostávat. Dávkování příkrmu by mělo probíhat spíše častěji v menším množství. Pokud přikrmování zajišťují ošetřovatelé, je třeba dbát na dodržování hygienických pravidel od skladování mléčné směsi, přes přípravu nápoje a jeho podání selatům, po likvidaci nezkonzumovaných zbytků. Veškeré používané vybavení, např kbelíky, míchací metly, odměrky a váhy, musí být vždy čisté. Stejně tak krmítka či další nádoby, do kterých je mléčný nápoj selatům dávkován, musí být pravidelně čištěny a desinfikovány. Před podáním čerstvé dávky příkrmu musí být odstraněny veškeré zbytky z předchozího krmení, jelikož se v prostředí porodny může mléko v krmítkách rychle kazit a způsobit selatům zažívací potíže.

Doplňkové krmení mléčnou směsí může přispět k vyšší hmotnosti selat při odstavu, větší vyrovnanosti vrhu a menším ztrátám selat před odstavem. Na mléčný nápoj i využívání krmítek si selata musí zvyknout, a proto by se předkládaná dávka měla zvyšovat postupně. Při přípravě nápoje, ale i při čištění nástrojů či automatu, by měla být používána výhradně pitná voda. Směs, která se právě nepoužívá k přípravě krmiva, musí být odpovídajícím způsobem uložena – v uzavřeném obalu, na suchém místě, chráněná před znehodnocením vnějšími vlivy či škůdci.

Startery, nebo takzvaná creep krmiva, jsou součástí chovatelské praxe, která má za cíl minimalizovat stres způsobený změnou krmné dávky a odstavem. Jejich zkrmování představuje příležitosti pro zlepšení odstavové hmotnosti selat a jejich užitkovosti po odstavu. Podávání creep krmiva selatům má malý nebo žádný účinek na laktující prasnice. Nedochází k redukci poklesu hmotnosti prasnice během laktace, ani se nezkracuje doba do jejího dalšího zapuštění. Přínos tohoto přikrmování je patrný především na růstu kojených selat. Důležitá je i volba způsobu, jakým bude creep krmivo selatům nabízeno. Je zřejmé, že creep krmivo představuje značný potenciál pro zvýšení intenzity růstu u selat díky zvýšení příjmu sušiny v době před odstavem a plynulejšímu přechodu na krmnou dávku po odstavu.

Ing. Anna Mikšovský Marcinková

Podrobněji v časopisu Náš chov 11/2022.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down