Velká výstava díla Emila Kotrby

V den stého výročí narození akademického malíře a grafika Emila Kotrby byla uspořádána v prostorách MZe ČR výstava jeho grafických listů a obrazů s tématem koní. Vytvořil více než 900 grafických listů, nejčastěji vícebarevných, velké množství olejů, kvašů, kreseb, leptů a dřevorytů a kolem 750 ex libris.

Návštěvníky výstavy přivítal Ing. Jiří Kolařík (Klub přátel výtvarného umění při OO MZe). Podle něho bylo zobrazování koní oblíbeným tématem u malířů a grafiků. Maloval je Vojtěch Sedláček, Alena Laufrová nebo Radomír Kolář, ale jak řekl ing. Kolařík, nikdo z nich se v tomto směru nevyrovná Emilu Kotrbovi.

Emil Kotrba se narodil 22. února 1912 ve Znojmě v rodině koželuha. Ve svých patnácti letech začal studovat v Brně na Škole uměleckých řemesel, na grafické speciálce u Petra Dillingera. Stal se mimořádným posluchačem zootechniky a anatomie na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně, kde se seznámil s prof. MVDr. Karlem Pardubským a  prof. MVDr. Antoníne Hrůzou.

Z Brna odešel za finanční podpory prof. Pardubského do Prahy na Akademii výtvarných umění, kde v letech 1931–1937 studoval u profesora Tavíka Františka Šimona.

Vždy se zajímal o stavbu těla zvířat, proto také navštěvoval Vysokou školu zvěrolékařskou a účastnil se přednášek Prof. MVDr. Jana Koldy, DrSc. z anatomie. Znal se také s profesorem MVDr. Emanuelem Králem, s profesorem MVDr. Jaroslavem Kábrtem, Dr.h.c., velkým propagátorem jezdectví na Zvěrolékařské škole.

Navázal přátelské a pracovní kontakty s celou řadou hřebčínů a chovatelských zařízení koní, např. v Kladrubech, Slatiňanech, Albertovci, Napajedlích na Moravě, Topolčiankách na Slovensku a v dalších, spolupracoval s Vysokou školou zemědělskou v Brně, s celou řadou chovatelských podniků a závodišť, např. v Chuchli a Pardubicích. Sám byl aktivním jezdcem a později velmi fundovaným trenérem a rozhodčím zvláště drezurních soutěží. Od 30. let až do roku 1942 vyučoval jako profesor na Rotterově reklamní škole v Praze figurální a všeobecné kreslení. V 60. a 70. letech minulého století byl pokládán za nejlepšího světového malíře koní.

Výstavy v zasedací místnosti v budově Ministerstva zemědělství ČR se zúčastnili zájemci o dílo akademického malíře a grafika Emila Kotrby i sběratelé jeho obrazů. Mohli vidět vedle 3 olejů dalších 105 obrazů – grafických listů koní ze soukromé sbírky, ale protože nemaloval jen koně, vystaven byl také obraz kance a dvě grafiky s tématem drůbeže z vlastnictví MZe ČR. Počtem vystavených obrazů se akce stala dosud největší výstavou Kotrbova díla. Mezi více než 50 hosty byli sběratelé díla Emila Kotrby Jaroslav Benda z Pardubic a bývalý ředitel NH Kladruby n.L. Ing. Milan Vítek,  Ing. Jan Navrátil, CSc., ale také ředitel Zemského hřebčince v Tlumačově MVDr. Antonín Černocký, autor filmu z doby, kdy Emil Kotrba maloval koně v hřebčíně v Šamoríně Ing. Michael Duruttya, Ph.D., který v minulosti řídil hřebčíny Muráň  Šamorín a Hrabušice, RNDr. Jiří Mach, náměstek ministra zemědělství pro úsek zemědělských komodit, výzkumu a poradenství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *