27.10.2010 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Verze hodnocení krmiv dle INRA

Francouzský systém hodnocení krmiv tvoří tři základní pilíře – hodnocení proteinu, energie a plnivost krmiv. Protože zemědělské výzkumné ústavy jsou ve Francii sdruženy pod organizaci, která se nazývá INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), systém je zjednodušeně nazýván INRA systém, přičemž uvedená zkratka je zpravidla doplněna rokem aktualizace systému. Dalším odvozeným názvem je například INRAtion, což je softwarová nadstavba systému.

Mechanismus výpočtu proteinu se provádí podle verze systému vydané v roce 1987. Jako tehdejší novinka se zavedla výpočet tvorby mikrobiálního proteinu a hodnotil se protein krmiva podle degradovatelnosti. Součtem těchto dvou zdrojů s ohledem na skutečnou stravitelnost umožnil vypočítat množství skutečně stravitelných aminokyselin dostupných pro přežvýkavce. Od té doby je například možné počítat saturaci jednotlivých esenciálních aminokyselin pro dojnice, většinou se v našich podmínkách jedná o metionin a lyzin. Ostatní systémy buď přímo převzaly celý francouzský model (nizozemský, severský systém a další), nebo alespoň jeho podstatné části (americký systém).

 Hodnocení energie

Druhým pilířem je v systému INRA hodnocení energie. Je třeba připomenout, že při zvyšování užitkovosti se obecně zmenšuje využití živin krmiva. Ve francouzském systému se provádí korekce na úroveň výživy na straně krmiva, kde při výpočtu krmné dávky je při zvyšování úrovně výživy postupně snižován obsah energie v krmivu, respektive v krmné dávce. Tento přístup je pro krmiváře skryt v používaném softwaru, neprojevuje se v tabulkových údajích, ale při hlubší práci se systémem je třeba tuto skutečnost vzít v úvahu.

Naše pracoviště zvolilo přístup plné kompatibility s moderními přístupy obsaženými v systému INRA. Z praktického hlediska to znamená, že zatímco obsahy energie v krmivech uváděné v tabulkách zůstávají nezměněny, potřeby energie pro zvíře při zvyšování užitkovosti jsou nižší ve srovnání s údaji uváděnými v normách potřeb podle a reprezentují tak skutečnou potřebu energie nekorigovanou na úroveň výživy.

 

Plnivost krmiv

Třetím pilířem, který je originální výhodou systému INRA, je plnivost krmiv. Díky tomu, že při výpočtu krmné dávky je vypočítána nejprve tato hodnota s ohledem na kvalitu a složení krmné dávky, je vysoká pravděpodobnost, že celkový výpočet příjmu sušiny bude odpovídat reálné hodnotě. V poslední době byl výpočet této hodnoty dále zpřesněn a zavedením nových regresních rovnic se výpočet příjmu sušiny s důrazem na příjem objemu stal prakticky bezkonkurenčním.

 Problematika kukuřičných siláží

Vedle těchto tří uvedených pilířů řeší tento systém paralelně záležitost kukuřičných siláží. Toto krmivo, složené z proměnlivého poměru jádra a objemu, respektive škrobu a vlákniny, vyžaduje speciální přístup k hodnocení. Normálně používané regresní rovnice na výpočet obsahu energie v případě tohoto krmiva dávají nízké korelační koeficienty. V rámci INRA byla pro tento účel komerčně úspěšně zavedena hodnota DINAG. Jedná se o hodnotu vyjadřující stravitelnost vlákniny a umožňující bližší hodnocení hybridů kukuřice pro šlechtění a výběru hybridů pro pěstování. Hodnota DINAG má svojí podstatou těsný vztah k výživářské hodnotě hodnoceného krmiva a koreluje s obsahem energie.

 Hodnocení krmiv v metodikách

Výše uvedené skutečnosti jsou obsahem nejnovější verze francouzského systému hodnocení krmiv pro přežvýkavce podle INRA (2007). Za účelem zpřehlednění dostupných informací v této oblasti, byly ve firmě Agrovýzkum Rapotín, s. r. o., certifikovány dvě metodiky pro praxi, obsahující vysvětlení a postupy uvedeného systému. První metodika se věnuje hodnocení proteinu: „Hodnocení proteinu krmiv pro dojnice dle systému INRA“, druhá řeší otázky energie: „Hodnocení energie, plnivosti a hodnota DINAG u krmiv pro dojnice podle INRA“.

Obě uvedené metodiky obdrží zdarma účastníci konference v Pohořelicích, pořádané

4. listopadu 2010.

(Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu MSM 2678846201.)

Ing. Michal Richter

Dr. Ing. Jiří Třináctý

Mgr. Ing. Ludmila Křížová, Ph.D.

Agrovýzkum Rapotín, s. r. o.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down