Chov candáta v RAS má budoucnost

Produkce ryb u nás je postavena na chovu kapra obecného, který tvoří asi 90% podíl z ročního objemu dvaceti tisíc tun vyprodukovaných tržních ryb. Sezónní nabídka jednoho druhu, ale i změna stravovacích návyků však spotřebě rybího masa ani přes jeho zdravotní benefity příliš nenahrává a pohybuje se okolo 1,5 kg na osobu. Šanci na zlepšení nabízí chov hospodářsky cenných druhů ryb v kontrolovaných podmínkách, přičemž pozornost se zaměřuje především na lososovité a dravé ryby, kterých je na trhu nedostatek. Z nich má velkou perspektivu zejména candát obecný, s jehož intenzivním chovem v recirkulačních akvakulturních systémech se začalo ve střední a západní Evropě již před dvaceti roky.

Candáta obecného chovatelé produkují ve třech systémech chovu – intenzivně v recirkulačních akvakulturních systémech (RAS), extenzivně v rybnících a konečně v systému, v němž se kombinují obě zmiňované varianty.
„Candát je nedostatkovým zbožím na trhu nejen v Evropě, ale i v Asii. V současnosti se na evropském trhu uplatňovaný roční objem 9 000 až 15000 tun tržního candáta získává z 95 % odlovem divokých populací z volných vod v Rusku, Kazachstánu, Estonsku, Finsku, Švédsku, na Ukrajině a v Polsku. Dalších 300 až 1200 tun candáta za rok se vyprodukuje v rybniční akvakultuře v polykulturních obsádkách ryb. Tento způsob má tradici v České republice, dále v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Slovinsku, Rakousku, Německu a na Ukrajině. Z důvodu nedostatečné produkce candáta, vysoké kvality jeho masa a jeho tržního potenciálu začaly v posledních dvaceti letech vznikat v západní a střední Evropě farmy s intenzivním chovem tohoto druhu v recirkulačních akvakulturních systémech. Finální produkcí jsou tržní ryby většinou v hmotnostním rozmezí od jednoho do dvou kilogramů s produkčním intervalem 14 až 18 měsíců. Hlavními evropskými producenty candáta obecného v intenzivní akvakultuře jsou Dánsko, Švýcarsko, Nizozemsko, Francie, Německo, Belgie a Rakousko. Roční produkce 100 až 400 tun je však stále nízká a představuje pouze 2 až 3 % celkového objemu tržních candátů na evropském trhu. Z tohoto důvodu se prodejní cena živého candáta pohybuje na úrovni 13 až 20 euro za kilogram, což odpovídá 350 až 450 korunám. Dá se tak do budoucna předpokládat, že produkce tržních a násadových ryb z rybničních a intenzivních chovů candáta obecného se bude zvyšovat,“ konstatoval vedoucí Laboratoře řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb ve Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém ve Vodňanech doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
O technologii chovu candáta na zmiňovaném pracovišti VÚRH ve Vodňanech, které je součástí fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, se můžete dočíst v červencovém čísle časopisu Náš chov.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k videu

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down