Virová hemoragická septikemie v chovu pstruhů na Bruntálsku

Po dvou letech bylo v České republice potvrzeno ohnisko virové hemoragické septikemie. Nebezpečná nákaza lososovitých ryb byla potvrzena v chovu pstruhů duhových na hospodářství Tylov na Bruntálsku. Od začátku ledna zde uhynula téměř třetina z šesti tun chovaných ryb. Na hospodářství byla přijata mimořádná veterinární opatření s cílem zabránit rozšíření nákazy.

Virová hemoragická septikemie (VHS) je vysoce infekční virové onemocnění lososovitých ryb a štik. K vnímavým druhům ryb v tuzemsku patří zejména pstruh duhový, pstruh obecný, štika obecná a lipan podhorní. Nákaza postihuje všechny věkové kategorie, přednostně však ryby ve věku jednoho roku a při teplotě vody v rozmezí od 8 do 10 °C. Onemocnění často vyvolává stres související se změnou teploty vody, manipulací s rybami, vysokou hustotou rybí obsádky či nevhodnou kvalitou vody. Nemocné ryby jsou apatické, na povrchu těla lze pozorovat ztmavnutí, dále vystouplé oči (exoftalmus) a krváceniny na bázi ploutví. Onemocnění není přenosné na člověka.

Na základě zvýšených úhynů ryb na hospodářství a zjištěných klinických příznaků měli veterinární inspektoři podezření na nákazu VHS již šestého ledna. Proto byla přijata předběžná opatření zamezující šíření nákazy spočívající v . Vzorek živých ryb odebraných na hospodářství inspektoři odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Jihlava.

Vzhledem k potvrzení nákazy byla 10. ledna vyhlášena mimořádná veterinární opatření, která kromě již zmiňovaného uzavření hospodářství a zákazu přesunů ryb zahrnují také utracení zbývajících ryb a jejich bezpečnou likvidaci v asanačním podniku či zpracování klinicky zdravých ryb v zařízení schváleném pro tlumení nákaz a sanaci rybochovných nádrží, kde se musí šest týdnů zdržet.

Dosud uhynulo na farmě uhynulo 1,75 tuny pstruhů. Během tohoto týdne se utracení zbývajících zhruba čtyř tun ryb ujme Pohotovostní středisko pro mimořádné situace SVS.  Chovatel bude v souladu s legislativou moci požádat Ministerstvo zemědělství o kompenzaci vzniklých nákladů a ztrát.

V loňském roce se v České republice nevyskytlo žádné ohnisko této nákazy. V roce 2021 se jednalo o dvě ohniska, přičemž jedno bylo ve stejném hospodářství, kde je aktuální ohnisko, druhé se nacházelo v Královéhradeckém kraji. Virus může přetrvávat u ryb ve volné přírodě v návaznosti na přilehlá ohniska nákazy v chovech pstruha. K přenosu viru může dojít také prostřednictvím vody, techniky a vybavením, které přišly do kontaktu s infikovanými rybami. Popisuje se i šíření viru rybožravými ptáky. Proto je nesmírně důležité dodržovat prevenci při obchodu s rybami či jejich přemísťování. U plůdku a dospělých ryb se jedná především o znalost nákazové situace v místě odchovu a dále o karanténu ryb po přijetí do vlastního zařízení. U jiker se doporučuje dezinfekce povrchu. Namístě je také dezinfekce zařízení a pomůcek běžnými přípravky na bázi chlóru či jódu. S využitím UV záření lze preventivně dezinfikovat také vodu.* 

 

Po dvou letech bylo v České republice potvrzeno ohnisko virové hemoragické septikemie v chovu pstruhů duhových

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down