16.07.2009 | 05:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vítězové titulu Mléčná farma roku

Na letošní Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně byly oficiálně vyhlášeni tři nejlepší chovatelé dojnic v soutěži Mléčná farma roku 2008. Do letošního čtvrtého ročníku soutěže o nejlepší mléčnou farmu se přihlásil dosud nejvyšší počet účastníků – 43 chovatelů z celé České republiky. Do závěrečného kola vybrala odborná komise na základě vyplněných dotazníků čtrnáct farem.

Komise posuzovala úroveň chovu v Kratušíně, Malontech, Tiché, Topolné, Tošanovicích, Kunčicích, Určicích, Šošůvce, Olešné, Roudnici, Mžanech, Slovči, Kostomlatech a Petrovicích. Soutěž každoročně vyhlašuje společnost Pfizer Animal Health, která je také společně s firmou CRS Marketing jejím hlavním sponzorem. Mediálním partnerem soutěže je vydavetelství Profi Press.

 

Pravidla soutěže

Hodnotil se především průběh procesu dojení (rutina dojičů, čistota mléčné žlázy, použití dezinfekce před dojením a po něm, stav strukových kanálků, stav dojicí techniky), ale velmi důležitý i byl také počet somatických buněk zjišťovaných v kontrole užitkovosti. Cílem projektu Mléčná farma roku je ocenit úsilí chovatelů dojnic v produkci kvalitního mléka.

Členy odborné komise byli Ing. Růžena Seydlová, CSc. (Milcom, a. s.), MVDr. Jiří Davídek, praktický veterinární lékař, pořádající firmu Pfizer Animal Health zastupoval MVDr. Libor Borkovec a vydavatelství Profi Press, s. r. o., Alena Ježková.

 

Vyhlášení těch nejlepších

Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže se zúčastnili zástupci téměř všech finalistů – chovů letošního ročníku. MVDr.Borkovec ocenil zájem chovatelů dojnic o zapojení do soutěže, který se projevil i v průběhu návštěv hodnotitelské komise na začátku března letošního roku a pozitivně hodnotil snahu chovů o maximální kvalitu práce a péči o dojnice i v této pro výrobce mléka těžké době.

Ing. Seydlová stručně zopakovala pravidla soutěže a popsala postup při hodnocení výsledků na farmách. Každý člen komise hodnotil body od 1 do 3 vybrané ukazatele, dobrý výsledek byl označen 1, špatný známkou 3. Známkovaly se pořádek ve stáji, pořádek v krmení, koncentrace zvířat ve stáji, čistota zvířat, organizace práce na dojírně, toaleta mléčné žlázy před dojením, čistota mléčné žlázy, kontrola mléčné žlázy po dojení, stav strukových kanálků, mezidezinfekce, bakteriologické rozbory, stav dojicí techniky. K tomuto hodnocení byly přiřazeny výsledky ročního rozložení počtu somatických buněk v mléce získané z kontroly mléčné užitkovosti a po shrnutí těchto dvou výsledků se vybraly tři nejlepší chovatelé. Ing. Seydlová uvedla, že rozdíly mezi jednotlivými farmami byly malé, takže nikdo z nich určitě neprohrál, ale zvítězili vlastně všichni účastníci soutěže. Přesto Ing. Seydlová dodala: „Ti nejlepší ale mohou být jenom tři.“

Společnost Pfizer Animal Health a firma CRS Marketing věnovaly vítězi jako prémii za první místo 100 000 českých korun, druhá cena byla 75 000 Kč a třetí 50 000 Kč. Všem třem nejlepším farmám věnovalo vydavatelství Profi Press, s. r. o., dárkový certifikát – roční předplatné časopisu Náš chov.

Ceny vítězům předávali zástupci společnosti Pfizer (Ing. Jaroslav Samek, marketingový manažer) CRS Marketing (Ing. Petr Dvořák, zástupce společnosti pro prodej) a Profi Press (Alena Ježková). Na stupních vítězů stanuli chovatelé z Kunčic pod Ondřejníkem – 1. místo, z Kostomlat nad Labem – 2. místo a ze Slovče – 3. místo.

 

Vítězem farma R. Slaniny

Letošní ročník soutěže vyhrála rodinná farma pana Rudofa Slaniny. Rodina Slaninových hospodaří v Kunčicích pod Ondřejníkem od roku 1992. Chovají asi 60 krav kříženek českého strakatého a červeného holštýnského plemene. Díky zdravotnímu stavu mléčné žlázy a systému krmení má mléko průměrný celoroční počet somatických buněk kolem 80 tisíc v mililitru. A nejen tento ukazatel řadí farmu na první místo mezi soutěžícími.

 

Stříbro do Kostomlat

Na druhém místě se umístili chovatelé dojnic z Kostomlat nad Labem. Na farmě Dvůr Kostomlaty, s. r. o., chovají 160 dojnic holštýnského plemene s průměrnou užitkovostí 9200 litrů mléka.

 

ZS Sloveč na třetím místě

Pomyslnou bronzovou medaili si odnesli zástupci chovatelů dojnic ze Zemědělské společnosti Sloveč. Na farmě ve Slovči chovají asi 470 dojnic holštýnského skotu s průměrnou užitkovostí 9100 litrů.

 

Klíčové informace:

·   Na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně v pátek 26. června 2009 byl ukončen letošní ročník soutěže Mléčná farma roku vyhlášením tři nejlepších chovatelů dojnic.

·   Finanční prémie pro vítězné chovatele připravila společnost Pfizer Animal Health, s. r. o., a CRS Marketing, s. r. o. Vydavatelství Profi Press, s. r. o., věnovalo roční předplatné časopisu Náš chov.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down