Vliv sušiny a délky řezanky na kvalitu kukuřičných siláží

Obecně platí zásada, že se zvyšující se sušinou silážované hmoty by měla klesat délka řezanky z důvodu dosažení dostatečné míry udusání. Délka řezanky a její podélné narušení jsou velmi důležitými faktory jak pro zajištění kvalitního výsledku fermentace siláží, tak pro kvalitní zpracování směsné krmné dávky v bachoru přežvýkavců.

Pro zajištění kvality fermentačního procesu se upřednostňuje kratší řezanka, pro využití ve výživě přežvýkavců delší řezanka. Skutečnou délku řezanky ovlivňuje stav a vlastnosti sklízeného porostu, odklon stébel od směru vkládání materiálu, stupeň stlačení ve vkládacím ústrojí, stav ostří a protiostří, i velikost mezery mezi noži a protiostřím. Je také závislá na rychlosti vkládání materiálu, času mezi dvěma po sobě jdoucími řezy a počtu nožů na obvodu řezacího bubnu. Velmi důležitá je i rovnoměrnost délky řezanky. Je závislá na plynulém podávání hmoty s minimálním prokluzem a na stlačení odebíraného materiálu. Skutečná délka řezanky je vždy větší než teoretická a měří se protřepáváním na sítech separátoru, přičemž částice zachycené na horním sítu s oky 19 mm představují frakci, která formuje tzv. bachorovou matraci.

Při hodnocení nejde jen o délku řezanky, ale také o způsob jejího zpracování, kde se u žacích strojů při sklizni stébelnatých rostlin již běžně používají prstové kondicionéry, které stébla narušují především podélně. V poslední době se při sklizni kukuřice na siláž používá technologie, která lépe rozdrtí zrno, čímž se dosahuje vysokého „rozvláknění“.

Obsah sušiny hraje významnou roli především ve zvýšení teploty na začátku fermentace. Potvrdilo se, že každé zvýšení teploty siláže po jejím založení znamená ztrátu energie a sušiny. Rozdíly mohou být několik procent, ale i mnohem vyšší.

Více se dočtete v příspěvku Ing. Radko Loučky, CSc., který najdete v únorovém čísle časopisu Náš chov.* 

 

Sklizňovou sušinu je třeba dobře odhadnout
Dostane-li se k siláži vzduch, ztráty sušiny bývají i viditelné pouhým okem
Zvýšení teploty nad 40 °C startuje Maillardovu reakci, při níž siláž hnědne
Hnědá místa ukazují, že se pod plachtu, kde nebyla zatížena pneumatikou, dostal vzduch
Teplota siláže v horní části vaku je často vyšší než v okolí vaku
I když venku mrzne, teplota uvnitř silážní masy bývá stabilní, většinou 20 až 24 °C
Na horním sítu separátoru s oky 19 mm zůstanou po třepání částice o různé délce, ostatní propadnou do nižších pater separátoru
Délka řezanky se uvádí jako teoretická (TLOC) ve skutečnosti však mohou být rozdíly mezi částicemi velké

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down