Vliv toalety vemene na kvalitu mléka

Čistota vemene závisí přímo na úrovni chovatelské péče, má samozřejmě vliv i na kvalitu nadojeného mléka. Současně ovšem ovlivňuje také celkovou dobu dojení celého stáda. V praxi se v zemědělských podnicích využívají různé způsoby toalety povrchu vemene a struků před dojením. Cílem práce je posouzení vlivu toalety vemene na mikrobiální kontaminaci povrchu struků a kvalitu mléka na základě analýzy stěrů z povrchu struků a ve vzorcích mléka, odebraných od jednotlivých dojnic a vzorcích bazénových.

Ing. Gabriela Malá, Ph.D., doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., Ing. Pavlína Jiroutová,  Ing. Josef Knížek, David Procházka, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.,Praha-Uhříněves

Byl prokázán významný vliv toalety vemene na celkový počet mikroorganismů a množství koliformních bakterií. Nejvyšší hodnoty mikrobiální kontaminace v individuálních vzorcích mléka byly zjištěny po toaletě vemene vlhkou utěrkou.

Vliv toalety vemene na kvalitu mléka jsme zjišťovali u 120 dojnic na dvanácti farmách v průběhu období pěti měsíců. Dojnice byly chovány v různých technologických systémech volného boxového ustájení, které bylo jak stelivové (sláma nebo separát), tak i bezstelivové (matrace). Jednotlivé farmy se mezi s sebou lišily také v úrovni hygieny chovného prostředí, systémech výživy a krmení, napájení. Správná pravidelná toaleta vemene je předpokladem produkce zdravotně bezpečného mléka a základním preventivním opatřením proti šíření mastitid ve stádě. Její účinnost závisí v první řadě na dodržování hygienických zásad v průběhu jednotlivých operací při každém dojení všemi dojiči jako nedílná součást health herd managementu (řízení zdravotního stavu) na farmě.*

Podrobněji v časopisu Náš chov 2/2016.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down