Vliv typu míchacího krmného vozu a druhu krmiva na přesnost jeho nakládání

Především v chovech skotu s intenzivní výrobou mléka nebo s intenzivním výkrmem se v současnosti využívá zkrmování TMR. Její výhody jsou uplatněny pouze tehdy, když se krmná dávka co nejvíce podobá krmné dávce vypočítané, všechny komponenty dávky jsou dostatečně zamíchány tak, aby tvořily homogenní soudržnou hmotu. Nedodržení těchto zásad se následně významně projeví na užitkovosti a zdraví zvířat.

Při přípravě TMR se velmi dobře osvědčily míchací krmné vozy (MKV), které jsou schopné vykonávat více technologických operací týkajících se přípravy a distribuce krmné dávky (odebrání krmiva, samonakládka, odvážení jednotlivých komponent krmné dávky, řezání nepořezaných krmiv, míchání a založení krmné směsné dávky na krmný stůl či do krmného žlabu), případně se mohou používat i k nastýlání.

Nakládání krmiv do míchací vany návěsového MKV může být prováděno externím strojem (nakladač, manipulátor, traktor s čelním nakladačem) nebo je nakládací zařízení součástí MKV (většinou rotační fréza, odřezávací a přihrnovací štít, ojediněle dvoučelisťový drapák). Ve vaně MKV je míchání nejčastěji zabezpečováno několika typy míchacího ústrojí: nejpoužívanější míchací ústrojí s horizontálními nebo vertikálními šneky, nebo méně často používaná rotační hřeblová horizontální pádla a ojediněle i systém s metačem. Dávkování krmiva z MKV na krmné místo je zabezpečováno příčným hrabicovým nebo pásovým dopravníkem, buď na jednu, nebo na obě strany.

Na farmách pro chov vysokoprodukčních dojnic se sledovala přesnost nakládání komponent TMR do MKV. Všechny MKV byly návěsové s odlišným způsobem nakládání, vybavené vážicím systémem s možností přenosu dat mezi řídicím systémem a počítačem MKV. Sledoval se horizontální míchací krmný vůz Storti Labrador 120 vybavený vybírací rotační frézou. Druhý byl vertikální míchací krmný vůz Cernin C11 s externím plněním nakladačem JSB TM 220 a třetím vertikální MKV Trioliet Triomix 2 1200 vybavený odřezávacím a přihrnovacím štítem s aktivním nožem. Součástí všech vozů byl elektronický vážicí systém se třemi váhovými senzory s možností přenosu dat.

Největší počet přesných nakládek s minimální odchylkou (± 5 %) byl zjištěn u šrotu, který byl do všech MKV plněn šnekovým dopravníkem přímo ze zásobníku sila ovládaným spínačem elektromotoru. Kukuřičná siláž byla nejpřesněji nakládána nakladačem JCB s lopatou, travní senáž pak rotační frézou, konzervované kukuřičné zrno CCM nakladačem UNC s lopatou a řezaná sláma rotační frézou. Nejvyšší počet nakládek s minimální odchylkou pro všechny sledované komponenty byl zjištěn u MKV Storti Labrador s rotační vybírací frézou, nejnižší pak u MKV Cernin s nakládkou nakladačem JCB a UNC. Nejhorší přesnost nakládky, tj. nejvyšší počet velmi nepřesných nadlimitních nakládek (odchylka > + 20 %) byla zjištěna u slámy při použití MKV s odřezávacím a přihrnovacím štítem. Také u nakládání konzervovaného kukuřičného zrna CCM byl zjištěn velký počet velmi nepřesných a naopak podlimitních nakládek (odchylka > – 20 %) při nakládání rotační frézou. To svědčí o nedbalosti pracovníka obsluhy. Výhodou mohou být tak poloautomatické systémy krmení, kdy je nutné jednotlivé komponenty krmné dávky pouze naskladnit do meziskladu do zásoby na 2–3 dny a další operace probíhají automaticky.*

Ing. Marie Šístková, CSc., Ing. Radim Kuneš, Mgr. Tomáš Hankovec, Mgr. Aleš Lang, Mgr. Roman Bumbálek, Ing. Martin Filip, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky

 Podrobnější informace v časopisu Náš chov 11/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down